Pracující vězni si po téměř dvaceti letech polepší. Mělo by jim to pomoci s dluhy | info.cz

Články odjinud

Pracující vězni si po téměř dvaceti letech polepší. Mělo by jim to pomoci s dluhy

Pracující vězni budou dostávat vyšší odměnu. Dnešním dnem totiž nabývá účinnosti vládní nařízení, které to stanovuje a které chce vyššími výplatami snížit zadluženost vězňů, která je jedním z hlavních faktorů přispívajících k jejich recidivě. Naposledy se jejich odměny zvyšovaly v roce 2000.

Ministerstvo spravedlnosti, které zvýšení odměn navrhlo, uvedlo, že finanční problémy jsou vedle ztráty rodinného zázemí či nemožnosti nalézt zaměstnání zásadní překážkou toho, aby vězeň na svobodě vedl řádný život.

Pracující vězni pobírají odměnu v závislosti na tom, jak je jejich činnost odborně náročná. Dosud se dělili na tři skupiny, kde nekvalifikovaní pracovníci brali 4500 korun měsíčně, vyučení dostávali 6750 korun a těm, kteří samostatně vykonávají práce vyžadující vyšší než úplné střední odborné vzdělání, náleželo 9000 korun. K těmto základním složkám se přičítají příplatky za přesčasy, za svátky, za práci v noci a za ztížené pracovní prostředí.

Podle nového nařízení bude první skupině přináležet odměna 5500 korun, druhá bude brát 8250 korun a třetí 11.000 korun. Mimo vznikla čtvrtá skupina pro vysokoškolsky vzdělané vězně, kteří budou za činnost například pedagoga, projektanta nebo fyzioterapeuta mít 13.750 korun.

Po zvýšení odměn si ale musí vězni zároveň více spořit než dříve. Důvodem je, aby si odsouzený vytvořil určitou finanční rezervu na dobu po propuštění z vězení a nehrozilo tak, že si peníze bude získávat nelegálně.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud