Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

ŘSD rozděluje miliardy na údržbu silnic. Vůbec poprvé zvolilo nový postup

ŘSD rozděluje miliardy na údržbu silnic. Vůbec poprvé zvolilo nový postup

Ředitelství silnic a dálnic dotáhlo k závěru sérii tendrů a začalo podepisovat smlouvy s vítězi na údržbu silnic a dálnic. Mezi nimi jsou krajské údržbářské firmy i soukromníci, především Eurovia a AVE. „Podepsáno je již šest oblastí, ostatní smlouvy jsou těsně před podpisem,“ potvrdil bez dalších podrobností mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Ve věstníku zakázek se zatím objevily tři smlouvy. V Jihomoravském kraji zakázku získala tamní správa a údržba silnic, když přišla s cenou 347 milionů. To představuje osmdesát procent ceny očekávané státem.

Plzeňském kraji zvítězila rovněž krajská správa a údržba silnic. Její cena je 367 milionů.

Naopak v Libereckém kraji je rozdíl mezi předpokladem a skutečností daleko menší. Sdružení Eurovia, Ave a Silnice Libereckého kraje získalo smlouvu v hodnotě 467 milionů, což se téměř rovná ceně, kterou správa silnic očekávala při vypisování soutěže.

Stát rozdává zakázky na údržbu v takové míře prostřednictvím soutěží vůbec poprvé. Dosud zkoušel v pěti menších regionech pouze pilotní tendry. Loni pak vypsal velké soutěže na čtrnáct oblastí fakticky kopírujících kraje, pouze střední Čechy rozdělil na dvě části. Předpokládaná hodnota zakázek byla na začátku 7,64 miliardy, vítězné nabídky přitom dle informací deníku E15 činily v součtu 6,83 miliardy, což představuje desetiprocentní úsporu.

Text vyšel na webu E51.cz. Pokračujte ve čtení zde.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1