Články odjinud

Šéf Drážního úřadu: Strojvedoucích je málo, unavení dělají dvojité směny. Musí to skončit, zvažuji i psychotesty

Šéf Drážního úřadu: Strojvedoucích je málo, unavení dělají dvojité směny. Musí to skončit, zvažuji i psychotesty

Zavést povinné psychotesty pro strojvedoucí, vykácet porost okolo kolejí a ovlivnit připravovaný zákon o drahách. Ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář v rozhovoru pro INFO.CZ nastiňuje své plány pro letošní rok a rovněž komentuje ochranářská opatření jednotlivých států Evropské unie.

Jako ředitel jste známý svou snahou vykácet porosty u českých kolejí. Proč je třeba se těch stromů zbavit? 

Protože když spadne strom do kolejí, může to vést k nehodám s fatálními následky. S kácením jsme začali už v loňském roce a vypadá to, že provozovatelé drah i někteří vlastníci pozemků na to skutečně zareagovali. Podle mých informací se nyní kácí okolo tratí o sto šest. Přesto to bude běh na dlouhou trať, protože se musí dodržovat určité legislativní i procesní postupy.

Bude se kácet i letos? A setkáváte se s komplikacemi?

Nehodlám v úsilí polevit, aby ani správci tratí letos nepolevili a drželi trend, který byl nastaven ve prospěch bezpečného provozu železničních tratí. Situaci nám však komplikují jak ochránci přírody, tak orgány zabývající se životním prostředím. Vlastníci pozemků moc kácet nechtějí, protože dávají přednost hospodářským zájmům. Jenže na to se já ohlížet nemohu, pro mě je důležité zajistit bezpečnost na železnici, takže logicky kácení stromů podél tratí prosazovat musím.

To, že kácet nechtějí, jim ale nepomůže, že?

Nepomůže. Debaty s nimi jsou náročné, stojí to čas i energii. Ale jdeme do toho zas a znovu, trpělivě vysvětlujeme, že bezpečnost cestujících a vlakového personálu je důležitá. My jim samozřejmě to kácení nařídit můžeme, v krajním případě to může skončit i exekucí na majetek vlastníka pozemků, pokud naše nařízení nechce splnit. Je to ale až to nejkrajnější řešení. Udělali jsme to jednou, a mělo to rozhodně výchovný dopad. Nakonec dotyčná firma vykácela, co měla. Primárně nám jde o prosazení toho, aby SŽDC a další správci tratí, jakož i vlastníci pozemků kolem tratí, dodržovali platnou legislativu, tedy to, že do 30 metrů od hranic obvodu dráhy se nenacházelo nic, co by ohrožovalo zdraví cestujících a majetek správců tratí i dopravců.

Tím míníte vykácet u všech tratí třicet metrů na každou stranu?

Kéž by to bylo takto jednoduché. Jde nám hlavně o to, aby byly káceny stromy primárně na hlavních tratích. Protože tam, kde vlaky jezdí rychlostí až 160 kilometrů v hodině, nemá strojvedoucí vzhledem k hmotnosti vlaku a jeho brzdné dráze téměř žádnou šanci včas zareagovat na případný spadlý strom přes koleje. Když si ale představím regionální tratě, třeba krásný romantický posázavský Pacifik, chápu, že zde bude proti kácení větší nevůle. I zde však musí být zajištěna bezpečnost provozu. Proto říkám, že i zde je nutné každý úsek trati individuálně posoudit a tam, kde hrozí nebezpečí, konat. Což znamená, že Pacifik samozřejmě zůstane a vykácí se tam jen ty nejnutnější stromy, rozhodně z té trati neuděláme holozem. Jde o to, aby byly zabezpečené skály a nejnebezpečnější stromy byly pokácené.

Jaká je podle vás nyní ta míra rizika?

Zatím dochází naštěstí jen ke škodě na majetku. Evidujeme poškozené lokomotivy a vypadlé vagony přes padlé stromy. Dodávám však důrazné zatím! Musíme dohlédnout na to, aby na všech tratích nedocházelo k padání stromů při jakémkoliv silnějším větru. Z toho důvodu jsou v této oblasti pro nás vlastníci pozemků i správci tratí přirozenými partnery, se kterými musíme a chceme spolupracovat. Byl bych opravdu nerad, aby kvůli takovým překážkám docházelo k újmám na zdraví, v horším případě i k úmrtí jen proto, že se neodstranil potenciálně lehce odstranitelný zdroj ohrožení dráhy.

Ten spor s Lesy ČR je nyní už vyřešený?

Ano, nastavená spolupráce nyní probíhá bez problémů. Sešli jsme se s panem generálním ředitelem, vyříkali si to a dohodli se, jak postupovat pro příště. Takže nyní jakékoliv problémy spojené s kácením stromům posíláme taky jim. Myslím, že ta spolupráce už nyní dobře funguje.

Jaký je tedy nyní stav?

My jsme si dali konce loňského roku závazek, že vyřešíme nejpalčivější problémy. Na to jsme se ve spolupráci s provozovateli drah, zejména pak se SŽDC, zaměřili a nyní se odstraňují nedostatky. Kontroly budou z naší strany stále pokračovat. Loni jsme zvýšili počet státních dozorů asi o 20 procent.

Zabránit nehodám, jako byla srážka pendolina ve Studénce, stoprocentně nejde 

Kromě kácení stromů se zaměřujete i na zvyšování bezpečnosti přejezdů.

Přesně tak, věnujeme se hodně zvýšení zabezpečení přejezdů. Nyní je každý přejezd zabezpečen rozdílnou úrovní – od křížů, přes světla až k závorám se světly. Bych byl rád, aby ve chvíli, když se dělá rekonstrukce nějakého přejezdu, případně pokud se staví přejezd nový, se bezpečnost zvyšovala. To se nám daří, trend je nyní v Česku takový, že úroveň zabezpečení přejezdů roste a díky rušení některých z nich je jejich počet dokonce nepatrně snižován. Stále však bohužel platí, že statisticky máme v Česku jeden přejezd na každý zhruba 1100 metrů trati. To je evropská rarita.

Zabezpečení přejezdů se naposledy hodně diskutovalo zejména v roce 2015, kdy se srazilo pendolino s kamionem ve Studénce. Jde takovým nehodám stoprocentně zabránit?

Bohužel nejde, jde o lidský faktor a zejména jeho nedodržování platných předpisů. Už jako malé děti se učíme, že se na červenou nepřechází. Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že je dost lidí, kteří toto základní pravidlo nedodržují. Stejné je to s řidiči silničních vozidel. Bezpečnost pro ně není zřejmě důležitá, ale co jejich spolujezdci nebo cestující ve vlaku, myslí si totéž?

Myšlenka, že všechny přejezdy na koridoru zahloubíme nebo na nich uděláme nadjezdy, je nereálná. Je to časově i finančně extrémně náročné. Než se zpracuje projekt, vyřídí povolení obcí, seženou finanční prostředky, může uplynout i deset let. Sedm, pokud máme štěstí a nedochází někdy až k hodně zvláštním obstrukcím ze stran některých iniciativ. Bylo by tedy skvělé, kdyby se na tuto problematiku u nově plánovaných staveb zaměřili již projektanti.

Brání tomu něco?

Je to v kompetenci investora a jeho rozhodování, takže primárně jde, jako vždy, o peníze. Ale jde také o to, že pokud Správa železniční dopravní cesty staví v současné stopě, tak pracuje pořád na stejném pozemku. Pokud ovšem staví nadjezd, tak ten už často zasahuje do cizích pozemků a s tím přicházejí komplikace. Ať už z hlediska vykupování těchto pozemků, stavebním řízení nebo nalezením oboustranné shody. Zkrátka řečeno, jde o více práce za více peněz, díky čemuž se stavby často zbytečně časově protahují.

Kdybyste měl srovnat, jak jsme na tom s bezpečností přejezdů ve srovnání se Západní Evropou?

Od revoluce jsme určitě udělali velký pokrok a jsem za to rád. V současné době si myslím, že to je se západní Evropou více méně srovnatelné.

Navrhuji, aby strojvedoucí od určitého věku začali chodit na psychotesty

Zatím jsme hovořili spíše o stavební sekci Drážního úřadu, jakou agendu řeší technická sekce?

Je to především agenda schvalování vozidel a určených technických zařízení, řeší se zde ale také vydávání licencí a úředních povolení, v neposlední řadě má tato sekce „na starosti“ i strojvedoucí. U nich se třeba řeší i to, že by se mohli noví strojvedoucí v budoucnu učit na trenažérech, jako je tomu v letecké přepravě. A my, jako zástupce státu, bychom mohli mít možnost tento výcvik ovlivnit. Také bychom mohli začít certifikovat lékaře, kteří zaměstnancům drah vydávají osvědčení o zdravotním stavu. Ale co je nyní naše hlavní téma, je takzvaný MLS, tedy Monitoring licence strojvedoucích.

Co je účel toho monitoringu?

Má to dvojí metr. Jednak zajištění toho, aby někteří strojvedoucí brali v potaz platnou legislativu ohledně maximální doby strávené ve směně. Není totiž výjimkou, že po směně u jednoho dopravce jdou na další směnu k jinému dopravci. Unavení a nevyspalí. Nařízení vlády přitom jasně stanovuje, kolik hodin může strojvůdce odjezdit v jedné směně. Druhý aspekt je, aby strojvedoucí byli chránění před těmi zaměstnavateli, kteří je nutí k porušování těchto časových pravidel. Bohužel i tací dopravci u nás existují. A protože jde v obojím o značné bezpečnostní riziko, iniciovali jsme program MLS, který je v současnosti ve zkušebním provozu. Velcí dopravci s ním žádný problém nemají, ozývají se však někteří menší. Doufám, že se mi podaří prosadit, aby monitoring licencí strojvedoucích byl v zakotvený i v zákoně a byly k němu jasně definovány i sankce v případě porušení, jako je to například u profesionálů v silniční dopravě.

Jsou tyto podvody běžná praxe strojvedoucích?

Běžná praxe naštěstí ne. Ale pojďme udělat něco pro to, aby se to tou běžnou praxí nestalo. Riziko je v současnosti i u těch několika málo jedinců, kteří limity překračují. Strojvedoucích je nyní na trhu málo a navíc stárnou. Největší skupině strojvedoucích je okolo 58 let, takže pokud nebudou do deseti let na trhu noví lidé, tak jich bude nedostatek. To samozřejmě vede k tomu, že si menší firmy strojvedoucí „odloví“ u větších firem a snaží se je pro sebe vytěžit, ovšem za cenu porušení bezpečnostních přestávek mezi směnami.

A co z toho plyne pro ty lidi, kteří cestují tím vlakem?

Samozřejmě potenciální nebezpečí je, že bude strojvedoucí unavený, nepozorný a udělá fatální chybu. Vezměme si například, že nám poslední dobou roste počet projetých návěstidel zakazujících jízdu… Proto do toho vstupujeme naším MLS. Ve druhé polovině letošního roku by se měla řešit novela zákona o drahách, a já bych byl rád, aby se MLS v této novele objevil. Jsem přesvědčený, že k posílení bezpečnosti by to jistě přispělo.

Jak moc akutní je nyní na trhu nedostatek strojvedoucích?

Co vím od velkých dopravců, tak každý z nich by stovku strojvedoucích ještě nabral. A když přidáte i další dopravce, tak myslím, že by nyní trh minimálně tři sta lidí bez problému vstřebal. Další věc totiž je, že nám v současnosti jezdí i strojvedoucí, kterým je přes sedmdesát let. Dvěma nejstarším je 77 let. To může být potenciálně další nebezpečí. Proto bych se výhledově přimlouval i za to, abychom mohli certifikovat doktory, kteří vydávají strojvedoucím osvědčení o zdravotním stavu.

Proč?

Protože ho nyní vydává vesměs každý obvodní lékař, který má smlouvu se zaměstnavatelem strojvedoucího. Jsem přesvědčený, že je třeba udělat víc, než jen změřit tlak a odebrat krev. Přimlouval bych se například za to, aby strojvedoucí museli chodit po nějaké věkové hranici na psychotesty. Může být pravděpodobné, že pokud strojvedoucí jezdí celý život, dejme tomu od dvaceti let, tak v šedesáti už nemusí mít takovou reakční dobu, jako měl kdysi. Navíc se mu za ta léta mnoho věcí zautomatizovalo a právě tím může jeho pozornost trpět.

Ochranářské prvky u členských států EU jsou stále patrné

Máte i další návrhy, jak přispět do novely zákona o drahách?

Nejvíc je asi aktuální ten MLS, takže čím dříve to v zákoně bude, tím lépe. Otázka trenažerů je na samém počátku, záměr se musí více rozvinout. Zatím je tu ani nikdo nemá, vím, že České dráhy chtějí dva pořídit. Ale MLS je vyvinutý, funkční, připravený. Ten jde spustit hned.

Váš úřad zastupuje Česko i směrem do Evropy.

Primárně se jedná o sjednocení technických podmínek pro provoz na železnici. V tomto ohledu spolupracujeme s evropským úřadem pro techniku ERA, který zastává funkci evropské certifikační autority. Ale samozřejmě již nyní platí, že jakékoliv vozidlo certifikované v zemi Evropské unie může v České republice jezdit. Jeho provozovatel má jen oznamovací povinnost, abychom o tom věděli a mohli takové vozy zanést do českého registru. Prakticky řečeno v Rakousku schválený vlak může vyjet na naše koleje.

Je Evropa v tomto ohledu opravdu otevřená, nebo jsou státy stále protekcionistické v tom, koho na své koleje pustí?

Ochranářské prvky členských států jsou stále patrné. Například si stále pamatuji, když jsem před lety zaváděl Pendolino do provozu - dodnes je tento vlak Německem schválený jen do Drážďan, a Rakouskem jen do Vídně, ani o kilometr dál - na seznam různých důvodů, proč že to vlastně dál nejde. V zákulisí mi pak bylo naznačeno, že jsme si měli vybrat jiného výrobce.

Tento stav stále přetrvává?

ERA se v tomto snaží sjednotit podmínky pro celou EU. Věřím, že i díky tomu do budoucna veškeré ochranářské prvky zcela vymizí.

Zlepšuje se ten stav alespoň?

To určitě. Navíc je jen otázkou času, kdy bude v Evropě vytvořen další „Airbus“ v podobě reálného sloučení firem Alstom a Siemens. Železniční průmysl pak bude skutečně schopen konkurovat všem neevropským výrobcům.

U Číňanů nakupuje nyní své vlaky třeba Leo Express. S jejich certifikací mít problém nejspíše nebudete.

Jsem na ty vlaky opravdu zvědavý. Leo Express má objednány tři soupravy elektrických jednotek s opcí na dalších třicet. Zástupci LE tvrdí, že by soupravy měly přijít do konce roku, ale dnes tady na úřadu zatím nemáme žádnou oficiální žádost o certifikaci, a to máme prosím duben. Řádný schvalovací proces určitě nějakou tu chvíli trvá.

Jak dlouho u vás taková certifikace trvá?

Určitě měsíce. Musí se provést mnoho zkoušek, třeba funkčnost brzd, pevnost materiálů, je třeba ověřit a doložit technickou kompatibilitu mezi příslušnými subsystémy vozidla či technickou propojenost vozidla a dráhy, a tak dále a tak dále. V neposlední řadě musí být také zkušebně naježděn určitý počet kilometrů bez cestujících i s nimi. Skutečně to není záležitost jen na pár týdnů.

 

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818