Články odjinud

Sommerová a spol. zkreslují realitu: FAMU není v krizi. Spor o děkana rozhodne soud, říká Bendová

Sommerová a spol. zkreslují realitu: FAMU není v krizi. Spor o děkana rozhodne soud, říká Bendová

Páteční rozhodnutí rektora AMU Jana Hančila, který nevyhověl návrhu Akademického senátu a neodvolal děkana FAMU Zdeňka Holého, bude mít podle všeho soudní dohru. Podle předsedkyně Akademického senátu FAMU Heleny Bendové totiž rektor svým rozhodnutím popřel autonomii fakulty a zákonné pravomoci jejího samosprávného orgánu. „Tím se najednou interní, vlastně ne tak zajímavý spor jedné fakulty, posouvá na obecnější rovinu, zpochybňuje se dělba pravomocí na univerzitách a role fakultní samosprávy,“ uvedla Bendová, která působí jako odborná asistentka Centra audiovizuálních studií na FAMU, v rozsáhlém rozhovoru pro INFO.CZ. Zároveň podle ní není pravda, že by FAMU čelila nějaké vleklé krizi. Podle ní je to mediální obraz, který začali vytvářet příznivci děkana v médiích, lidé jako Jiří Strach, Olga Sommerová, Jiří Svoboda, který hrubě zkresluje realitu.

Jak hodnotíte páteční rozhodnutí rektora AMU, který nevyhověl návrhu Akademického senátu a neodvolal děkana Zdeňka Holého?

Vzhledem k tomu, že Senát navrhl odvolání děkana osmi hlasy z devíti a bez jakýchkoli procedurálních pochybení, tak je pro mě rozhodnutí rektora nepochopitelné. Rektor by mohl neakceptovat rozhodnutí senátu při nějaké pochybnosti, například o procedurální správnosti volby Senátu, v tom podle mne spočívá jeho kontrolní úloha, jenže rektor Jan Hančil své rozhodnutí zdůvodňuje tím, že důvody pro odvolání děkana jsou vágní a nepřezkoumatelné.

Senát ale není povinen a v podstatě ani nemůže psát nějaké podrobné zdůvodnění, hlasování senátorů o odvolání je ze zákona tajné. Když jsme rektorovi coby navrhovatelé odvolání nabízeli, že mu můžeme poskytnout třeba svědectví zaměstnanců, kteří byli ze strany děkana ponižováni či zastrašováni a kteří se bojí či stydí s tím vystoupit veřejně, jak to u takových případů téměř vždy bývá, tak to rektor odmítl.

Rektor také například tvrdí, že nelze po dvou letech usuzovat, zda děkan plní nebo neplní program, se kterým byl zvolen, a i proto ho odmítá odvolat – tím vlastně říká, že kvůli neplnění programu nelze děkana odvolat nikdy, protože je třeba počkat čtyři roky. Co kdyby svůj program náhodou poslední měsíc začal děkan plnit…

Co je ale nejdůležitější: rektor svým rozhodnutím popřel autonomii fakulty a zákonné pravomoci jejího samosprávného orgánu. Tím se najednou interní, vlastně ne tak zajímavý spor jedné fakulty, posouvá na obecnější rovinu, zpochybňuje se dělba pravomocí na univerzitách a role fakultní samosprávy. A stává se to nebezpečným precedentem.

Jaké byly klíčové důvody nebo příčiny, které vedly senát k návrhu na odvolání? Ptám se proto, že je rektor dle svých slov neshledal důvodné...

Byla to kumulace problémů spjatá primárně se způsobem řízení školy ze strany děkana Holého. Jeho kroky coby manažera byly leckdy málo argumentované a nekoncepční, ale přitom prosazované někdy až nátlakovým způsobem. V rámci vysoké školy nám tento autoritativní způsob řízení, neberoucí dostatečně v potaz názory pedagogů, vedoucích kateder a garantů oborů, připadá nevhodný.

Univerzita má být prostorem dialogu a kritického myšlení, ne silového prosazování názoru jednoho člověka. Pokud škola přestává být řízena na základě konsensu mezi vedením a jednotlivými katedrami, pokud není možné se dohodnout na základě racionální argumentace a veškerá moc, včetně rozhodování o náplni jednotlivých předmětů a toho, kdo je má či nemá učit, se začíná přesouvat na jedinou osobu, tak to potenciálně ohrožuje i kvalitu výuky.

Děkan podle nás vnesl do školy také velmi škodlivé a nespravedlivé dělení na jakési údajně funkční a nefunkční katedry, dělení, které ale nebylo založené na pečlivé analýze situace, nýbrž do nějaké míry na pomluvách a osobních animozitách – vidět je to třeba na tom, jak se děkan vyjadřuje o vedoucím katedry dokumentu a vůbec o celé této katedře. Její absolventi, studenti i pedagogové přitom vytváří originální a různorodá díla, která mají leckdy úspěch i za hranicemi a patří k tomu nejlepšímu, co ve zdejší kinematografii vzniká.

Co dalšího vám vadilo?

Dále bych zmínila, že namísto utlumování konfliktů je děkan sám občas rozdmychává a vytváří, dává výtky zaměstnancům z neopodstatněných důvodů, či exemplárně veřejně „trestá“ ty zaměstnance, kteří k němu nejsou dost loajální. To vše vytváří škodlivé pracovní prostředí, ve kterém se cítí část lidí, ať už pedagogů či studentů, špatně a demotivovaně.

Na druhou stranu je třeba říct, že velká část kateder a jejich vedoucích s děkanem vychází dobře, stejně tak děkan udělal i některé pozitivní věci, zkvalitnila se například grantová činnost či udělování habilitací, to si samozřejmě uvědomujeme.

Negativa tedy převažují?

Ano. Zmiňované problémy, i když se dotýkají třeba jen pětiny či čtvrtiny školy, jsou podle mne a kolegů tak závažné, že jsou dostatečným důvodem pro odvolání, které by umožnilo následně najít děkana, jenž by školu spíše spojoval a postupoval více demokraticky a koncepčně.

A jak podle vás páteční rozhodnutí rektora ovlivní chod a atmosféru na FAMU?

Bojím se, že namísto jakéhosi restartu a hledání společné vize budoucnosti fakulty, což mohla přinést volba nového děkana, jsme nyní v situaci, která je poměrně zablokovaná. Děkan Holý bohužel alespoň prozatím nepřišel s konkrétními kroky, jak situaci uklidnit, jak dokázat té nespokojené části školy, že je ochotný naslouchat a svůj dosavadní způsob řízení školy zásadně proměnit.

Na druhou stranu škola funguje samozřejmě bez nějakých potíží dál, máme zkouškové, studenti pracují na svých filmech atd., tedy bez ohledu na to, kdo je či není děkan. Byla bych ráda, aby studenti neztratili důvěru v to, že je škola navzdory tomuto sporu plná pedagogů, kteří se jim intenzivně a s veškerou péčí věnují, a to je nakonec to podstatné.

Existuje v novodobých dějinách českého vysokého školství podobný příklad? Tedy situace, kdy by rektor nevyhověl podobně závažnému návrhu Akademického senátu?

Podle informací, které mám, se jedná o bezprecedentní zásah do samosprávy fakulty. Rektoři občas nevyhoví návrhu na jmenování či odvolání děkana, ale ty případy mívají nějaké procedurální pochybení ze strany senátu, případně to rozhodnutí nemá dostatečnou sílu, je třeba jen o jediný hlas a podobně.  

Jak budete jako Akademický senát na krok rektora reagovat? Jaké kroky zvažujete?

Momentálně zkoumáme za pomoci právníků možnosti, jak reagovat. Pokud je možné odvolání, zkusíme se nejprve odvolat, jinak to budeme muset řešit soudní cestou. Soud nejspíš potrvá déle, než bude děkan Holý ve své funkci, zbývají mu dva roky, ale připadá mi podstatné, aby vznikl nějaký judikát, který určí, zda rektor i v takto jednoznačném případě, kdy senát hlasoval v naprosté většině pro odvolání, může jeho rozhodnutí neakceptovat.

Pokud by rozhodnutí rektora bylo v pořádku, bude to mít závažné důsledky pro všechny akademické senáty – rektor, který přitom na dané fakultě nepůsobí a nemůže mít dostatek informací například o každodenním manažerském fungování děkana, se najednou staví do pozice svrchovaného posuzovatele toho, zda lze či nelze děkana odvolat, ať si senát říká, co chce. Silně by se tím oslabila už tak nepříliš silná pozice akademických samosprávných orgánů.

Přitom právě akademická samospráva zajišťuje, že univerzity fungují na základě určité míry interní diskuse, vnitřní kritiky, akademických svobod, prosazování zájmů studentů i pedagogů atd., a nikoli jako firmy ovládané nekontrolovaně shora jedním jediným člověkem. Je to obecná hodnota, kvůli které má smysl jít do soudního sporu, i když by to už nijak neovlivnilo, zda děkan Holý setrvá na FAMU či nikoli.     

Kde vlastně spatřujete primární příčiny vleklé krize na FAMU?

Já bych hlavně nesouhlasila, že FAMU je v nějaké vleklé krizi. Je to normálně fungující, profesionální, prestižní, ve světě oceňovaná filmová škola, na které učí mnoho kvalitních učitelů a která produkuje ve všech oborech zajímavé absolventy. Mediální obraz, který začali vytvářet příznivci děkana v médiích – lidi jako Jiří Strach, Olga Sommerová, Jiří Svoboda – hrubě zkresluje realitu. Jsou to lidé, kteří si nyní řeší především svojí osobní bolístku vůči předcházejícímu děkanovi Michalovi Bregantovi, kterému se povedlo posunout FAMU na úroveň kvalitní univerzity, nicméně za cenu odchodů některých pedagogů, kteří mu to nikdy nezapomněli.

Zdeněk Holý tento narativ, tedy že převzal školu, která se téměř rozpadala, kde jsou studenti zatěžováni jakousi škodlivou teorií, kde se neučí řemeslo, kde nejsou dobří absolventi, sám občas aktivně šíří, aby tak zdůraznil svou záchrannou roli – staví se do pozice někoho, kdo přišel udělat jakési zásadní reformy a tím zachránit českou kinematografii. Stačí se podívat na některé jeho rozhovory v médiích, nebo na to, co říkal na některých plénech akademické obce, na jeho vyjádření z podzimu pro Asociaci režisérů a scenáristů a podobně.

Ten příběh o záchraně školy a vůbec české kinematografie je pro některé lidi ve své jednoduchosti lákavý a věří mu, potíž ale je, že není pravdivý: škola není ve skutečnosti v nějaké strašlivé hluboké krizi, není pravda, že se na ní neučí řemeslo, není pravda, že Zdeněk Holý dělá nějaké zásadní reformy výuky, které ze špatných studentů náhle udělají dobré, a pak budeme vyhrávat ceny v Cannes.

Ve skutečnosti za celé ty dva roky jeho působení ve funkci ani neproběhly normální anonymní evaluace předmětů, nevznikla žádná argumentovaná analýza dosavadního stavu a slabin jednotlivých kateder, neuskutečnila se reforma nevyhovujícího kreditového systému, nevznikly skoro žádné zásadní nové předměty, které by reformovaly výuku. FAMU se samozřejmě může a měla by proměňovat k lepšímu, nejsme určitě dokonalí, ale zároveň je třeba rozlišovat, co jsou jen účelově vytvářené mýty a co je realita.

Senátní volby se blíží. Aktuální zpravodajství i informace o kandidátech naleznete zde>>>

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818