Články odjinud

Spojování, dialog a podpora osobností. Připomeňte si, co Zeman sliboval před pěti lety

Spojování, dialog a podpora osobností. Připomeňte si, co Zeman sliboval před pěti lety

Prezident Miloš Zeman vstupuje do druhého funkčního období na Hradě a po druhé hodině odpoledne složí prezidentský slib. INFO.CZ se ohlíží za Zemanovou první inaugurací před pěti lety. Mluvil tehdy o uklidnění politické scény a podpoře „ostrovů pozitivní deviace“. Podívejte se na to hlavní, co sliboval. Nakolik svým slovům dostál, necháváme pro tentokrát na čtenářích.

 

Prezident všech občanů

Miloš Zeman před pěti lety sliboval, že bude Čechy spojovat a bude prezidentem všech bez rozdílu jejich politických názorů. Zaměřit se chtěl především na „dolních deset milionů neprivilegovaných občanů“, ti privilegovaní už totiž podle něj svůj hlas mají. „Jsem si vědom toho, že tento závazek nemohu naplnit pouhými slovy, ale především konkrétními činy v průběhu svého volebního období,“ uvedl.

Uklidnění politické scény

Zeman nabídl prezidentský úřad jako neutrální pole pro dialog, do něhož se měly zapojit všechny parlamentní strany, společenské organizace nebo třeba odbory. „Jako prezident, který není přímo ani nepřímo spojen s žádnou parlamentní stranou, nabízím, budou-li si to zúčastněné strany přát, roli prostředníka a moderátora, ale v žádném případě nikoli role soudce, protože tato role prezidentu republiky evidentně nepřísluší,“ tvrdil před pěti lety.

Ostrovy pozitivní deviace

Veřejným prostorem zarezonovalo slovní spojení „ostrovy pozitivní deviace“. Podle Zemana se jedná o skupiny lidí nadprůměrného výkonu „Jsou to osobnosti, které svým celoživotním dílem přinášejí prospěch naší zemi. Jsou to mimo jiné podnikatelé baťovského typu, kteří reinvestují své zisky do oblasti svého podnikání a novými investicemi přinášejí nová pracovní místa, snižují nezaměstnanost a řádně platí daně do státní pokladny. Jsou to úspěšní starostové, kteří dokázali zvelebit své obce nebo svá města. Jsou to významné osobnosti z řad školství, zdravotnictví, vědy, kultury nebo sportu. A s těmito osobnosti bych se chtěl setkávat a chtěl bych rozšířit počet dnes udělovaných státních vyznamenání, protože věřím, že mnoho lidí, kteří svojí celoživotní prací přispěli k rozvoji ČR, si takové ocenění zaslouží,“ vyjmenovával prezident.

Ostrovy negativní deviace

V protikladu proti pozitivním ostrovům existují dle prezidenta místa negativní deviace. Jejich zdroji je kmotrovská mafie, neonacistické bojůvky a část českých médií. Na mysli měl podle svých slov tu část, „která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mi připomínají Čapkovu definici literárního kritika jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl“.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud