Spokojenost se životním prostředím v Čechách klesla. Nejhůře je hodnocena doprava | info.cz

Články odjinud

Spokojenost se životním prostředím v Čechách klesla. Nejhůře je hodnocena doprava

Spokojenost Čechů se životním prostředím klesla. Jeho stav v místě svého bydliště kladně hodnotí 74 procent lidí, což je o pět procentních bodů méně než před rokem, kdy podíl spokojených dosáhl maxima. Z hlediska celého Česka se spokojenost s životním prostředím snížila o šest bodů na 66 procent. Současně ale přibylo lidí, kteří se o životní prostředí zajímají. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.

Zájem o informace o životním prostředí projevilo 57 procent lidí, loni ho mělo 52 procent dotázaných. U veřejnosti převažuje názor, že těchto informací je v ČR nedostatek. Myslí si to podobně jako loni více než polovina dotázaných. Opak tvrdí dvě pětiny.

V místě svého bydliště jsou lidé nejspokojenější s kvalitou pitné vody a dostupností volné přírody, oceňují je čtyři pětiny občanů. Jen o něco méně lidí pozitivně hodnotí čistotu přírody ve svém okolí a tři pětiny také čistotu ovzduší. Naopak nejhůře pohlíží dotázaní na hustotu silničního provozu, spokojena je s ní zhruba třetina lidí. Nespokojenost nad spokojeností převládá mezi lidmi i v případě zásob podzemních a nadzemních vod.

Prostředí v okolí bydliště lépe hodnotí lidé s dobrou životní úrovní, obyvatelé vesnic a Královéhradeckého a Libereckého kraje. Naopak méně spokojenější jsou občané Karlovarského a Moravskoslezského kraje a větších měst.

CVVM provedlo průzkum ve druhé polovině května mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud