Stát se připravuje na ochranu těch, kteří „nesmějí onemocnět“ | info.cz

Články odjinud

Stát se připravuje na ochranu těch, kteří „nesmějí onemocnět“

Stát se připravuje na ochranu těch, kteří „nesmějí onemocnět“
 

Hrozba dalšího šíření koronaviru přibližuje aktivaci krizových plánů v provozech, které jsou pro základní fungování Česka nepostradatelné. Příkladem je jaderná elektrárna Temelín. Operátoři se tam musejí připravit na to, že možná zůstanou zavření uvnitř areálu. Podobná izolace by zřejmě čekala i některé jiné státní zaměstnance.

 

Situace, která by v případě kritického rozšíření koronaviru mohla nastat, byla ještě nedávno spíše z kategorie filmových námětů, a i když je stále poměrně málo pravděpodobná, úplně ji vyloučit nelze. Aby stát v případě hromadné virové nákazy nezkolaboval, a nevznikl tak chaos vedoucí ke katastrofě, musí dopředu zajistit alespoň základní fungování nezbytné pro přežití. Vedle zdravotníků a přísunu potravin jsou v tomto směru obzvlášť důležití také energetici.

„Ano, máme pro tento případ vypracovaný detailní krizový plán stejně, jako ho mají jednotlivé elektrárny a další strategické provozy,“ řekla INFO.CZ předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Například u jaderných elektráren Temelín a Dukovany nejde jen o zajištění výroby energie, ale také základní bezpečnosti jaderného provozu. „Detaily plánu pochopitelně sdělovat nemohu, to je citlivá záležitost, která by mohla být snadno zneužitelná,“ dodává Drábová.

Potvrdit prý může jen jednu věc: pokud by to bylo v případě akutní „virové“ krize nezbytně nutné, musely by se některé směny temelínských operátorů smířit s tím, že budou na určitou dobu pečlivě izolovány od okolí. „Říkám to v opravdu ve velkých uvozovkách, ale někteří operátoři by zjednodušeně řečeno prostě zůstali zavření na bezpečném místě tak, aby se mohli střídat při obsluze elektrárny a přitom nemohli v žádném případě přijít do styku s jakýmkoliv zdrojem nákazy,“ uvedla Drábová.

Asi netřeba dodávat, jak důležitý je hladký a bezpečný chod elektráren. Rozsáhlý výpadek dodávek energie by ochromil komunikaci, zdravotnictví a řadu dalších kritických oblastí, stát by se naprosto rozložil. Ani někteří operátoři si ale nedovedou představit, že by se za nimi prakticky ze dnes na den, respektive z hodiny na hodinu takzvaně zavřely dveře a oni museli třeba půl roku nebo i déle zůstat v izolaci. „Nikdo nás zatím s tímto plánem neseznámil a vlastně se to ani naplánovat nedá. Je jasné, že o tom, kdo by eventuálně zůstal, rozhodne náhoda,“ řekl INFO.CZ jeden z temelínských operátorů, který si přeje zůstat v anonymitě.

Někteří operátoři si model nouzového střídání směn vyzkoušeli už při povodních v roce 2002. Tehdy se také po určitou krátkou dobu střídaly v blokových dozornách pouze dvě směny a ta, která nepracovala, přespávala v těsné blízkosti elektrárny. V případě stejného opatření při virové pandemii by však museli být zaměstnanci navíc úplně izolováni od okolí.

Temelínská elektrárna už s předstihem zpřísnila preventivní opatření proti nákaze pro všechny zaměstnance. U vstupů do jídelen jsou dávkovače s dezinfekcí, častěji se dezinfikují i snímače geometrie ruky při vstupu do budov. „Od začátku března také platí zákaz exkurzí a návštěv v infocentru,“ uvedl mluvčí elektrárny Marek Sviták. V Temelíně pracuje 1400 lidí.

Podobně jako elektrárny jsou pro zajištění chodu státu důležité i přenosové služby. Také tady musí stát zajistit, aby přenos energie fungoval za každých okolností. A i tady se zřejmě počítá s určitou formou izolace určených pracovníků od okolí tak, aby nemohli onemocnět. „V obecné rovině se dá uvést, že všichni zaměstnanci, jejichž profese je strategicky důležitá pro zajištění bezpečného chodu přenosové soustavy ČR, podléhají speciálním režimovým opatřením. Ta jsou definována tak, aby maximálně možnou měrou snižovala riziko jejich nákazy,“ uvedla pro INFO.CZ mluvčí společnosti ČEPS Hana Klímová. S ohledem na citlivost těchto informací bližší podrobnosti sdělit nemůže.

Krizový plán, jak v případě rozsáhlé krize vyvolané virovou pandemií zachovat základní správu země, má pochopitelně i samotná vláda. Informace o tom, zda se jedná například o opatření v podobě jejího přesunu do bezpečí a izolace, ale zůstává v režimu utajení. „V obecné rovině lze konstatovat, že existuje zpracovaná dokumentace jednotlivých postupů, zajišťujících schopnost zachování základních funkcí vlády ČR,“ napsala INFO.CZ vládní mluvčí Jana Adamcová.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud