Státní zástupce vyhověl námitkám aktivistů z Chvaletic a uznal nižší vyčíslení škody | info.cz

Články odjinud

Státní zástupce vyhověl námitkám aktivistů z Chvaletic a uznal nižší vyčíslení škody

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích souhlasilo s vyčíslením škody ekologickou organizací Greenpeace způsobené při protestu aktivistů proti prodloužení provozu elektrárny Chvaletice v roce 2016. Pět obviněných tento měsíc dobrovolně uhradilo 407.780 korun, které společnost Severní energetická zaplatila za zamazání zhruba stovky děr na chladicí věži.

Další výdaje například za ostrahu objektu či za létání s dronem, které vlastník elektrárny vymáhá, obvinění odmítají, uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. Podle vyšetřovatelů škoda dosáhla více než milionu korun.

„Vyhověl jsem námitkám obviněných, kteří nesouhlasili s vyčíslením výše způsobené škody. Dospěl jsem přitom k závěru, že pro účely vedeného trestního řízení měla být výše škody stanovena toliko z účelně vynaložených nákladů na uvedení poškozené věci do původního stavu,“ uvedl státní zástupce Petr Nečas pro ČTK.

Stížnost obviněných proti usnesení o zahájení jejich trestního stíhání dříve zamítl. Podle Nečase zatím policie nepotvrdila uhrazení částky ze strany Greenpeace.

Předloni 3. října obsadilo chladicí věž 11 aktivistů Greenpeace, opustili ji 5. října. Někteří na ni vylezli a navrtali do ní díry, později na ni vyvěsili dva transparenty. Organizace protestovala proti prováděné modernizaci elektrárny, která prodlouží její provoz do roku 2030.

Policie obvinila pět českých aktivistů z poškození cizí věci a z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Stíhání šesti zahraničních aktivistů předala do zemí jejich pobytu.

Podle právníka Greenpeace Pavla Uhla je reálná výše škody pod 500.000 korunami, proto nelze mluvit o škodě velkého rozsahu a skutek by měl být překvalifikován na nižší trestnou sazbu. „Policejní expert bude nyní ještě prověřovat, zda nevedlo počínání obviněných ke skutečné poruše provozu zařízení, tedy elektrárny jako celku. Pokud zjistí, že nikoli, nebude podle obhájce nic bránit tomu, aby byl skutek překvalifikován. V době akce nebyla elektrárna v provozu. Dva bloky byly odstaveny kvůli modernizaci, zbývající dva kvůli předchozímu požáru dopravníku uhlí. „Již dva týdny po protestu přitom věž s navrtanými dírami jela na plný výkon, aniž by byly provedeny opravy,“ uvedl Hrábek.

Podle Greenpeace může dobrovolným zaplacením škody trestnost činu zaniknout ještě před zahájením soudního řízení, a případem by se tedy nemusel soud ani zabývat. Případné další odškodnění by v takovém případě společnost Severní energetická mohla vymáhat v civilním řízení.

Greenpeace protest odůvodňoval tím, že považuje za chybné rozhodnutí státních úředníků automaticky prodloužit provoz největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji, nevyhodnotit dopady rozhodnutí na životní prostředí a vyloučit ze schvalovacího řízení veřejnost. Severní energetická v minulosti označila nesouhlas Greenpeace za absurdní, neboť modernizace sníží emise škodlivých látek i prachu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud