Svaz průmyslu sepsal politikům, co dělat, aby Česko nebylo na chvostu. Takto nás chce dostat do TOP 20 nejvyspělejších zemí | info.cz

Články odjinud

Svaz průmyslu sepsal politikům, co dělat, aby Česko nebylo na chvostu. Takto nás chce dostat do TOP 20 nejvyspělejších zemí

Svaz průmyslu a dopravy ukázal na oblasti, které považuje za klíčové pro to, aby Česko udrželo krok s dobou. Věří, že skrze navržené změny tuzemská ekonomika skončí nejpozději do šesti let ve světové TOP 20. Teď se svými představami seznámil lídry politických stran v čele s vítězným hnutím ANO. Vyplývá z toho jedno: Česko má co dohánět.

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy vymezuje požadavky českého byznysu zejména ve vztahu k vládě. Ta podle něj musí zásadně proměnit klíčové oblasti, jako jsou infrastruktura, inovace, digitalizace, trh práce a vzdělávání. Jinými slovy jedná se o cestu, kterou musí Česko podstoupit, má li růst a zůstat konkurenceschopné. 

Česká republika je podle poslední zprávy Světové banky Doing Business 30. nejrozvinutější světovou ekonomikou a na 31. místě je podle Indexu konkurenceschopnosti, který sleduje Světové ekonomické fórum. Bohužel v řadě dílčích ukazatelů, jako je třeba infrastruktura, je naše pozice horší.

„Chceme navázat na naši jarní aktivitu, kdy jsme spolu s odborníky ze Svazu definovali priority pro další rozvoj české ekonomiky. Seznámili jsme s nimi před volbami všechny politické strany, které podle průzkumů měly šanci dostat se do poslanecké sněmovny. Stejně tak chceme obeznámit novou vládu s naším programovým prohlášením,“ objasňuje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Dokument se opírá o dlouhodobou práci Svazu a 400 odborníků z jeho expertních týmů. Má odrážet zkušenosti z tripartity i připomínkování zákonů.

Stabilní podnikatelské prostředí

Předpokladem růstu je podle Svazu stabilní podnikatelské prostředí bez neustálých změn v zákonech a také jejich vymahatelnost. Potřeba je tedy důsledně zrevidovat právní normy, omezit jejich počet a zjednodušit je. Při tvorbě nové legislativy nebo jejích úpravách je nutné dodržovat lhůty a mluvit s těmi, kterých se dotkne. „Nová opatření by ale rozhodně neměla zvyšovat administrativu nebo kontrolní činnost. Preferoval bych přístup – jestli chceš jeden nový zákon, zruš stávající dva,“ dodává k tomu prezident Svazu Jaroslav Hanák.

Nedostatek kvalitní pracovní síly, vzdělání musí být základ

Zvýšení konkurenceschopnosti může Česko dosáhnout pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi. Jejich nedostatek podle Svazu představuje bariéru růstu. Základní podmínkou je tedy soustředit se na kvalitní vzdělání a systém jeho financování.

Podle zveřejněné strategie je třeba nastavit strukturu odborného vzdělávání na středních školách podle očekávaných potřeb trhu a rozšiřovat praxi žáků v reálném pracovním prostředí, tedy ve firmách či institucích. Na vysokých školách Svaz doporučuje podpořit vznik mezioborových programů a opět intenzivnější spolupráci i s praktickou sférou.

„Současný trh práce je bezpochyby jednou z největších překážek růstu české ekonomiky. Situace, do které jsme se dostali, je způsobena zejména absencí simulace vývoje trhu práce a nastavení podmínek, abychom mohli využít mobilitu pracovní síly. Věříme, že nová vláda bude uvažovat více strategicky. V opačném případě naši konkurenční výhodu využije některý z našich sousedů,“ komentuje Jan Rafaj, 1. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Rafaj také upozornil na problém xenofobie, která v České republice panuje. Podle něj dělá stát chybu, když nechce hojně zaměstnávat pracovníky ze zahraničí. Ti sem ovšem momentálně míří na nekvalifikované špatně placené pozice.

Inovace, výzkum a digitalizace

Průmysl nemůže dlouhodobě růst bez modernizace a inovací. Z toho důvodu je také nezbytná podpora aplikovaného výzkumu a vývoje. Ovšem chybí zákony, které by zajistily co nejširší spolupráci výzkumné a aplikační sféry.

Podle Svazu je nutné, aby vláda zajistila podmínky pro silného digitálního koordinátora s nadresortní kompetencí, který s plnou podporou kabinetu a premiéra a ve spolupráci se sociálními partnery zajistí rozvoj digitální ekonomiky. „Digitální technologie jsou stále větší součástí každodenní reality podniků ve všech průmyslových odvětvích. Vláda proto musí vytvořit vhodné podmínky pro další digitalizaci podniků. Komunikace státu s podniky musí probíhat jednoduše, ideálně jedním kliknutím z pohodlí kanceláře. Podniky musí mít možnost sdílet potřebná data se státem pouze jednou a digitálně. Chceme, aby vláda konečně zavedla tyto základní stavební kameny rozvinuté elektronické komunikace podniků se státem. Základním předpokladem jakéhokoliv posunu v digitalizaci je efektivní koordinace digitálních agend, minimálně na úrovni náměstka přímo podřízeného předsedovi vlády. Pokud to vláda nezajistí, tak na to doplatí české firmy a my se budeme nadále propadat v žebříčcích světové konkurenceschopnosti,“ upozorňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Dopravní infrastruktura a energetický mix

Nutnou podmínkou pro vstup České republiky do TOP 20 nejvyspělejších ekonomik světa je funkční dopravní infrastruktura. „S ohledem na výsledky posledních 25 let je nutné přijít se zásadní změnou organizace povolovacích procesů pro výstavbu kritické infrastruktury státu a přijmout zákon o liniových stavbách. Proces povolovacích řízení by měl být založený na principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí,“ doporučuje prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Vláda se musí zasadit i o dlouhodobě udržitelný a dostatečně různorodý energetický mix s minimálními požadavky na veřejnou podporu. Zároveň musí rozhodnout o vhodném investičním modelu a způsobu financování nových jaderných zdrojů a vytvořit příznivé prostředí pro realizaci energetických úspor. „Nejhorší z variant pro českou energetiku je oddalovat rozhodnutí ohledně jádra. Taková situace nás nikam neposouvá. Rozhodnutí o jádru je rovněž klíčovým rozhodnutím o budoucí ceně energie pro spotřebitele, tedy o průmyslu, který je v ČR nesmírně intenzivní,“ doplňuje Rafaj.

Nová vláda nesmí zpochybňovat členství ČR v Evropské unii

Česká republika je zahraničně a proexportně orientovaná. „Je důležité, aby byla nová vláda aktivní v oblasti ekonomické diplomacie, nepřipustila jakékoli zpochybňování našeho členství v EU a dokázala v Bruselu účinně bojovat za naše národní zájmy,“ uzavírá viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Programové prohlášení svazu průmyslu pro rok 2018 řeší následující oblasti:

•             daně a pojistné

•             digitální ekonomika, Průmysl 4.0

•             doprava a dopravní infrastruktura

•             energetika

•             Evropská unie

•             insolvence a exekuce

•             investiční prostředí a podpora investic

•             legislativní proces

•             podpora exportu

•             stavební legislativa

•             výzkum, vývoj a inovace

•             trh práce

•             vzdělávání

•             zdravotnictví

•             životní prostředí

Klíčové oblasti, které by podle Svazu průmyslu a dopravy měla nová vláda v prvním roce řešit

•             stavební zákon

•             kompetenční zákon

•             digitalizace

•             reforma školství

Způsob definování klíčových oblastí Svazu průmyslu a dopravy ČR

Na definování klíčových oblastí programového prohlášení se podílelo 15 expertních týmů Svazu průmyslu a dopravy ČR, ve kterých celkem působí přes 400 odborníků z tuzemských firem. Dále oblasti zohledňují vývoj a stav legislativy v ČR, kterou Svaz jakožto povinné připomínkové místo monitoruje. Průměrně ročně okomentuje cca 140 legislativních návrhů. V neposlední řadě tyto oblasti promítají také zkušenosti z jednání tripartity, kde Svaz průmyslu a dopravy ČR reprezentuje podniky v sociálním dialogu s vládou a odbory. Na finální podobě programového prohlášení Svazu spolupracoval prezident Svazu Jaroslav Hanák s viceprezidenty a 14. listopadu 2017 ho schválila valná hromada Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud