Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Tvrdší podmínky pro cizince narazily v senátu. Kontroverzní zákon se vrací k poslancům

Tvrdší podmínky pro cizince narazily v senátu. Kontroverzní zákon se vrací k poslancům

Kontroverzní novela cizineckého zákona dnes narazila v senátu. Senátoři normu zamítli a poslali zpět do sněmovny. Pro zamítnutí hlasovalo 42 ze 73 přítomných. Jak zpravodajský portál INFO.CZ detailně informoval, za problematické body byly považovány především pozměňovací zákony sociálnědemokratického poslance Václava Klučky, s nimiž přišel za pomoci ministerstva vnitra v druhém čtení ve sněmovně. Zpravodaj novely v senátu Václav Láska řekl již dříve v rozhovoru pro INFO.CZ, že norma je v mnoha ohledech problematická. „Vnímám ji jako velmi špatný zákon. A to už po legislativní stránce jeho tvorby, kdy ministerstvo vnitra obešlo standardní legislativní proces a svoji vládu komplexním pozměňovacím návrhem podaným panem poslancem Klučkou,“ uvedl.

Odkazoval tak k faktu, že výrazné zpřísnění vnesly do novely až Klučkovy pozměňovací návrhy. Ty poslanec připravoval podle svých slov ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Zainteresované strany, které se na přípravě zákona podílely v meziresortním řízení připomínkami, se tak už nemohly vyjádřit.

I senátoři se dnes svým rozhodnutí postavili za argument, že novela by byla v rozporu s ústavou, právem EU a lidskoprávními závazky České republiky. „Plénum senátu akceptovalo návrhy obou výborů, které doporučily návrh zamítnout. Dle diskuze důvody pro takové rozhodnutí jsou porušení legislativního procesu a nesouhlas s řadou konkrétních ustanovení zákona,“ řekl pro INFO.CZ po hlasování Láska.

Cizinecký zákon se nyní vrací zpátky do sněmovny. Jak dnes v senátu připomněl ministr vnitra Milan Chovanec, sněmovna normu schválila hlasy 148 poslanců. To je více, než kolik je potřeba k přehlasování veta horní komory.

Už projednávání pozměňovacích návrhů poslance Klučky ve sněmovně rozpoutalo kontrovezi. Jak INFO.CZ informovalo, postavili se proti nim nejen experti na migraci, ale také Hospodářská komora ČR nebo Česká advokátní komora.

Poslanci nakonec nepřijali jeden z navrhovaných bodů, který by v podstatě rušil právo na soudní přezkum rozhodnutí ministerstva vnitra o neudělení oprávnění k pobytu. Další kontroverzní body ale v normě zůstaly. Zákon by tak například výrazně omezil právo cizinců v Česku podnikat. Přinesl by i povinnost předkládat doklady jako rodný nebo oddací list v originále. Významně by také zasáhl do vztahů Čechů s partnery ze třetích zemí. Podle právníků zákon narazí u českých i evropských soudů.

Výtky směrem k zákonu dnes zazněly také od bývalého ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Láska dnes na plénu uvedl příklad studenta ze Singapuru, který v Česku studuje filmové vědy. Do země přicestoval před několika lety, studoval na Univerzitě Karlově a seznámil se s Českou Markétou. Po několika letech se vzali. V té době singapurský občan ukončil nečekaně studia, a tím mu skončilo i oprávnění pobývat v Česku pro studijní účely. Chce požádat o možnost zůstat tu z důvodů takzvaného sloučení rodiny.

„Podle staré úpravy před touto novelou by tento cizinec mohl podat žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka, občana České republiky zde v České republice. Ministerstvo vnitra by to po pohovorech posoudilo a rozhodlo by. Podle úpravy, kterou máte před sebou, už tak učinit nemůže. Musí vycestovat zpátky do Singapuru, tam musí navštívit českou ambasádu, požádat o vízum a zahájit celý proces znovu,“ popsal senátor na plénu.

„Senátoři oprávněně kritizují novelu pro její nesoulad s mezinárodním a evropským právem, zbytečné omezování zaměstnávání a podnikání cizinců. Doufám, že poslanecká sněmovna tuto kritiku vyslyší a Senát nepřehlasuje,“ dodala k dnešnímu rozhodnutí senátu ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1