Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Ústavní soud se zastal muže, který dostal za letité průtahy v kauze H-system jako odškodnění dva tisíce

Ústavní soud se zastal muže, který dostal za letité průtahy v kauze H-system jako odškodnění dva tisíce

Ústavní soud (ÚS) vyhověl stížnosti muže, který žádal odškodnění za délku trestního řízení v kauze H-System. Byl jedním z mnoha poškozených. Za téměř 13 let trvající proces získal odškodnění 2314 korun, což není ani procento sumy, kterou žádal. Spor musí znovu řešit Nejvyšší soud.

ÚS zkritizoval především aplikaci takzvané sdílené újmy, kdy se běžně přiznávané zadostiučinění jednoduše matematicky vydělí počtem poškozených. Striktní dodržování takového algoritmu by ale podle soudců vedlo k popření smyslu peněžité satisfakce.

Koncept sdílené újmy lze podle ústavních soudců aplikovat zejména v situacích, kdy jednotliví poškození mohou objektivně vnímat odškodnění ostatních jako alespoň částečné odškodnění újmy vlastní. Typicky by se to mohlo týkat příbuzných nebo společníků jedné právnické osoby.

Poškození v kauze H-System sice vytvořili občanské sdružení, jinak k sobě nijak blízko neměli. Ministerstvo spravedlnosti k částce 2314 dospělo prakticky jen mechanickým rozpočítáním zadostiučinění mezi poškozené, aniž by se hlouběji zabývalo intenzitou jejich vzájemného vztahu.

„Ve výsledku tedy stěžovateli nebylo uhrazeno ani jedno procento standardní výše zadostiučinění, které původně požadoval. Nejvyšší soud však na tuto disproporci nikterak nezareagoval. V odůvodnění městského soudu je přitom uveden pouze prostý odkaz na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a nelze nalézt žádný rozbor souvislostí konceptu sdílené újmy aplikovaného na projednávaný případ,“ uvedla mluvčí soudu Miroslava Sedláčková.

Zakladatel H-Systemu Petr Smetka dostal trest 12 let vězení. Stíhání tří dalších aktérů zastavila v roce 2013 amnestie prezidenta republiky. Drobní investoři do projektu levného bydlení vložili asi miliardu korun.

Po skončení trestního řízení ministerstvo spravedlnosti uznalo, že poškození mají nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené neúměrnou délkou řízení. S ohledem na vysoký počet poškozených přiznalo ministerstvo každému ze stěžovatelů 2314 korun.

ÚS už loni v říjnu vyhověl skupině jiných poškozených z kauzy H-System, kteří se s penězi od ministerstva nespokojili, podali žalobu a dostali asi 12 000 až 15 000 korun, tedy jen asi dvacetinu toho, co nárokovali. I jejich případ vrátil ÚS k Nejvyššímu soudu.

Stavební firma H-System vznikla v roce 1993, měla stavět dostupné rodinné domky, slibovala je do tří let. Do krachu zpečetěného konkurzem v roce 1998 však H-System dokončil jen asi tři desítky domků.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1