Vláda plete bič na firmy. Za opakované nedodání účetní závěrky hrozí společnostem zrušení | info.cz

Články odjinud

Vláda plete bič na firmy. Za opakované nedodání účetní závěrky hrozí společnostem zrušení

Sankce za nedodání účetní uzávěrky by se pro firmy měly významně zpřísnit. Počítá s tím alespoň novela zákona o obchodních korporacích, kterou během týdne schválila vláda. Podle ní by v krajním případě mohla být firma, která svou účetní závěrku opakovaně nedodá, jednoduše zrušena. Novela ještě musí projít Parlamentem a musí ji podepsat prezident.

Cílem novely je zabránit existenci neaktivních společností, tedy firem, které nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost a existují pouze formálně.

Stávající úprava umožňuje podle materiálu postihovat obchodní korporace za nepředkládání listin jen v omezené míře, v úvahu přichází pouze ukládání pořádkové pokuty nebo zrušení obchodní korporace s likvidací. "Navrhovaná úprava umožňuje za splnění určitých podmínek zrušit obchodní korporaci i bez likvidace. Jedná se o méně nákladný a pro rejstříkové soudy méně zatěžující způsob postihu neaktivních společností," uvádí materiál.

Hospodářská komora nicméně upozornila, že stát neprovedl analýzu stávajících sankcí. "Pokud se prokáže, že stát dostatečně nevyužívá současné nástroje, Hospodářská komora ČR nevidí racionální důvod, proč by měl vůči podnikům přitvrzovat," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro.

V této souvislosti Hospodářská komora ministerstvům a jiným ústředním orgánům státní správy doporučuje, aby provedly revizi povinností, které podnikatelům stát ukládá, aby zjistily, zda takové údaje vůbec potřebují. Příkladem, je otázka, zda sám stát k něčemu potřebuje tak citlivé dokumenty, jako jsou třeba detailní výroční zprávy a úplné účetní závěrky podniků, a zda je schopen s nimi vůbec pracovat.

Postih neaktivních společností pro nezakládání účetních závěrek není podle materiálu v zahraničních úpravách ničím neobvyklým. Schválený návrh se podle dokumentů inspiroval francouzským a estonským zákonem.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud