Žádná práce, stlaní postele ani rozdělávání ohně. Co byste neměli dle tradice dělat na Boží hod? | info.cz

Články odjinud

Žádná práce, stlaní postele ani rozdělávání ohně. Co byste neměli dle tradice dělat na Boží hod?

Pro křesťany je nejdůležitějším dnem celých Vánoc Boží hod vánoční, který oslavuje narození Ježíše Krista. Na připomínku příchodu Mesiáše se v kostelích stavějí betlémy, tam, kde byly již před Vánocemi, se v jesličkách objeví malý Ježíšek. Tradiční jsou také vánoční hry, připravované většinou jako pásmo scén z příběhu o Ježíšově narození a koled.

Památka narození Páně se slavila 25. prosince zpočátku jen v Římě, od 7. století se oslava stala součástí liturgie celé západní církve. Východní církev světila od 4. století slavnost Epifanie neboli "slavné zjevení se Božího Syna v těle". Tento byzantský svátek Narození Páně připadal na 6. ledna.

Název Boží hod vánoční vznikl zřejmě proto, že v tyto dny věřící častěji navštěvovali kostely a přistupovali četněji ke svatému přijímání - slavili tedy "duchovní hody". Také na stole se objevovala hojnost různorodých pokrmů a každý se mohl najíst do sytosti.

O narození Ježíše se píše jen ve dvou evangeliích - Matoušově a Lukášově. První vypráví o mudrcích a jejich darech, druhý o dítěti položeném do jeslí a o pastýřích, kteří se mu přišli poklonit poté, co je k tomu vyzval anděl.

Věřící by měli na Boží hod v tichu, klidu a míru rozjímat o příchodu Mesiáše na svět. Dříve byla zapovězena v tento den práce. Někde se prý ani nestlala lůžka a pokud v ohništi vyhasl oheň, nikdo se neosmělil znovu ho rozdělat.

Na Boží hod nebudeme s ničím házet. Jaký je původ slova hod a co má společného s ruským rokem?>>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud