Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zpochybnění závazků v NATO nemůže myslet vážně – tvrdí generál Pavel o Trumpovi

Zpochybnění závazků v NATO nemůže myslet vážně – tvrdí generál Pavel o Trumpovi

Podle druhého nejmocnějšího muže Severoatlantické aliance jsou klíčové dohody, na kterých NATO stojí, natolik závazné a důležité, že si je žádný prezident nedovolí měnit. Petr Pavel to řekl agentuře AP v reakci na Trumpovy výroky z předvolební kampaně.

Byl to jeden z nejsledovanějších výroků – když Donald Trump v předvolební kampani naznačil, že USA nemusejí respektovat závazek, že si alianční státy přijdou v případě napadení vojensky na pomoc, zbystřila řada evropských politiků. Dobře si uvědomili, jaké důsledky by to mělo. Stejně jako fakt, že bez USA by aliance byla jen svým vlastním stínem – pokud by vůbec byla.

Podle generála Pavla jsou ale Trumpova někdejší slova příliš odvážná a skutečnost tak dramatická nebude. „Pokračování transatlantického partnerství trvajícího bezmála 70 let je zkrátka tak zavazující, že si žádný americký prezident nedovolí usilovat o změnu, a ani nechce, protože na obou stranách Atlantiku rozumíme tomu, že NATO je důležité pro Evropu i Severní Ameriku,“ řekl Pavel.

Nerovné financování NATO
Spojené státy přispívají do rozpočtu aliance více než 70 procenty a mnoho amerických politiků těžce nese, že většina ostatních aliančních států své finanční závazky neplní. Požadovaná dvě procenta hrubého domácího produktu vydávají na obranu jen Británie, Estonsko, Řecko a Polsko. Česká republika by podle české vlády této hranice mohla dosáhnout za deset let, nyní vydává na obranu asi jedno procento HDP. (Zdroj: ČTK)

Trump NATO kdysi označil za „zbytečné“ a konstatoval, že pro Spojené státy je smlouva špatná. Kritizoval fakt, že se rozpočet aliance opírá z více než dvou třetin právě o americké peníze, zatímco většina evropských zemí není dlouhodobě schopná odvádět ani požadovaná dvě procenta HDP. Česko nevyjímaje.

Generál Pavel rozčarování Trumpa chápe. Tlak na členské státy NATO, aby dostály svým finančním závazkům, považuje za „absolutně oprávněný“. Spojené státy podle něj nesou příliš velké břemeno. Alianci by ale generál Pavel nikdy neoznačil za zbytečnou. „Je potřebná víc než kdy jindy,“ poznamenal.

Jedná se především o aktivity Ruska. Vyhrocená rétorika obou stran a stupňující se demonstrace síly ruských i aliančních jednotek mají za následek nejvyhrocenější vztahy za poslední dobu. Právě kvůli politice Moskvy považuje generál Pavel fungující NATO za nezbytnost. Rusko se podle něj snaží dosáhnout politických cílů vojenskou silou, což je ve 21. století nepřijatelné. „Jsme svědky první nezákonné a násilné změny hranic od druhé světové války,“ konstatoval Pavel v souvislosti s ruskou anexí Krymu.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1