Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

České dráhy zpřísní podmínky pro vracení jízdenek. Dvacetiminutové zpoždění už nebude argumentem

České dráhy zpřísní podmínky pro vracení jízdenek. Dvacetiminutové zpoždění už nebude argumentem

Podle serveru Aktuálně.cz ukončí České dráhy od poloviny září svou benevolentní politiku ohledně možnosti vrácení jízdenek kvůli sebemenšímu zpoždění. Nyní budou moci cestující jízdenku vrátit jen v případě, že vlak přijede k nástupišti o více než půl hodiny později. Další změny chytá společnost v oblasti rušení jízdenek, to by mělo být naopak jednoduší a možné i čtvrt hodiny před plánovaným odjezdem. 

Doposud České dráhy vracely plnou cenu jízdenky všem cestujícím, kteří se kvůli zpoždění vlaku rozhodli například využít alternativní dopravu. Podle Aktuálně.cz budou tyto podmínky od 15. září přísnější. Získat zpět peníze se podaří jen těm, kterým na nástupiště přijede vlak o více než 30 minut později, případně těm, u kterých je předpoklad, že do cíle dorazí o 60 minut později.

Podle Českých drah se ale jedná jen o krok, který je srovná s konkurencí. Radek Joklík z tiskového oddělení společnosti navíc serveru Aktuálně.cz připomněl, že pravidla jsou vstřícnější, než by mohla být. „Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu uvádí, že zákazník má právo na vrácení jízdného v případě, že se jeho spoj opozdí na odjezdu z nástupní stanice 60 a více minut.“ 

Na druhé straně ale České dráhy zjednoduší možnost vrácení nebo bezplatné výměny jízdenek zakoupených přes e-shop. Ty bude možné vrátit až 15 před plánovaným odjezdem spoje, peníze pak automaticky poputují na účet, ze kterého byly odeslány. Zároveň s touto inovací ale přijde ze strany dopravce i zpřísnění podmínek. Jízdenky zakoupené přes e-shop nebude možné využít na jakýkoli spoj na dané trase. Zákazníci si budou muset vybrat konkrétní čas, ve kterém chtějí odjet, od té doby také začne jízdenka platit, pokud využijí pozdější spoj, nebude už možné jízdenku vrátit. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1