Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Francouzská Polynésie schválila výstavbu plovoucích měst. V budoucnu mohou zachránit lidstvo

Francouzská Polynésie schválila výstavbu plovoucích měst. V budoucnu mohou zachránit lidstvo

Americká společnost The Seasteading Institute přišla s revoluční zprávou. Už příští rok chce začít se stavbou moderních měst, plujících po mořské hladině. V okolí Francouzské Polynésie by tak vznikly nové komunity až pro 300 lidí. Plán, kterému dosud nikdo nevěnoval velkou pozornost, se tak pomalu, ale jistě stává skutečností.

Zásadním krokem k realizaci plujících komplexů ztvárňuje podepsané memorandum mezi společností The Seasteading Institute a vládou Francouzské Polynésie. Výkonný ředitel společnosti Randolph Hencken potvrdil, že pokud nenastanou vážné komplikace, výstavba v Oceánii započne rokem 2019.

Odborníci během posledních pěti let analyzovali data týkající se efektivity a funkčnosti budoucích měst. Rádi by představili inovace v oblastech akvakultury nebo solární a větrné energie založené na oceánském podnebí. Projekt zároveň ukazuje, jak globální problémy nutí pokrokové instituce k navrhování inovativních řešení. „Naše vize je vytvořit místo k uchýlení se pro ty, jež jsou ohroženi zaplavením svých zemí v důsledku zvyšování hladin oceánů a moří,“ oznámil ředitel Hencken.

Cena pilotních ostrovů by se pohybovala v rozmezí 10 až 50 miliony dolarů. Cílovou skupinou budoucích obyvatel jsou lidé se středním příjmem z ekonomicky rozvinutých zemí. Experti jsou k těmto vizím skeptičtí, vzhledem k chudobě v ohrožených regionech. Namísto toho vidí vhodnější investice v oblastech vzdělávání a zdravotnictví. „Nemyslím si, že se jedná o projekt určen výhradně bohatým," uvedl Hencken a dodal, že podporuje sociální spravedlnost. Rozšiřování komplexu by v budoucnu vedlo i k postupnému snižování ceny a vyšší dostupnosti lidem v postižených pásmech, velmi často chudým obyvatelům s minimálním příjmem.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1