Musíme podporovat plyn, abychom pomohli automobilovému průmyslu. Komentář Lenky Kovačovské | info.cz

Články odjinud

Musíme podporovat plyn, abychom pomohli automobilovému průmyslu. Komentář Lenky Kovačovské

Poprvé v roli výkonné ředitelky Českého plynárenského svazu jsem se účastnila 25. ročníku Podzimní plynárenské konference, která se konala v Praze ve dnech 5.–6. listopadu. Letošní zajímavý program přilákal více než tři stovky účastníků a přítomnost významných představitelů vrcholového managementu energetických firem, evropských institucí i české státní správy potvrdila, že tato akce má rozhodně co nabídnout. Klíčovým sdělením je, že zemní plyn a plyn obecně má v budoucím energetickém mixu svoje zcela stěžení místo s ohledem na dekarbonizaci a energetickou bezpečnost. Tuto pozici si ale musí velmi proaktivně hájit a vysvětlovat, že jde o dlouhodobě udržitelnou a ekologickou komoditu.

Současně je zřejmé, že i plynárenství bude muset zažít významnou transformaci a projít přes několik „výhybek“. Tou první bude de facto palivová výhybka, kdy zemní plyn bude díky svým nižším uhlíkovým emisím nahrazovat ostatní více emisní paliva v energetice, dopravě i v průmyslu a zvyšovat svůj podíl na energetickém mixu. Je potřeba ale správně nastavit rovné podmínky, včetně dopravy, na principu posuzování emisí tzv. Well-to-Wheel. V druhé fázi se musíme připravit na obsahovou výhybku reprezentující postupnému navyšování podílu zeleného plynu, syntetického plynu i vodíku. A poslední výhybkou bude ta modální, bortící bariéry mezi jednotlivými sektory, plně propojující elektroenergetiku s plynárenstvím (např. technologie Power-to-Gas) a teplárenstvím i dopravou.

Po oba dva dny konání konference výrazně rezonovala témata týkající se dekarbonizace evropské energetiky a ozeleňování plynu. Jde o klíčové priority nově připravované evropské legislativy pro plynárenství a také v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU z letošního května ohledně závazného každoročního snižování emisí skleníkových plynů jednotlivými členskými státy v letech 2021–2030.

Vystoupení jednotlivých řečníků byla zajímavá a spektrum jejich záběru skutečně široké. Vyplynulo z nich mimo jiné, že dekarbonizace a snižování emisí jsou pevně propojeny s dalším využitím zemního plynu a plynů obecně. To je příklad paroplynových elektráren i menších kogeneračních jednotek, které jsou ve srovnání s těmi uhelnými šetrnější k životnímu prostředí a vhodně doplňují obnovitelné zdroje energie především ve špičkách.

Zásadní je samozřejmě bezpečnost dodávek plynu a jeho skladování v podzemních zásobnících, které mají svoji nezastupitelnou roli z pohledu strategických rezerv státu především v zimním období. Plyn představuje také alternativu pro skladování vyrobené elektřiny a může pomoci dalšímu rozvoji obnovitelné a decentralizované energetiky (Power- To-Gas).

V souvislosti s alarmujícím stavem znečištění ovzduší v ČR je zapotřebí zdůraznit, že hlavním zdrojem prachových částic v ovzduší jsou lokální topeniště na pevná paliva.  Z tohoto důvodu se poskytované finance ve třetí vlně kotlíkových dotací, která odstartuje v roce 2020, už podle všeho nebudou vůbec vztahovat na použití kotlů umožňujících spalování uhlí. Je jistě potěšující, že v jednotlivých krajích výrazně stoupá zájem o pořízení moderních plynových kondenzačních kotlů. Přechod od pevných paliv k zemnímu plynu dokumentuje i snižující se počet neaktivních plynových přípojek.

 

Také v oblasti silniční dopravy průběžně narůstá počet vozidel využívajících jako pohon stlačený zemní plyn (CNG). S tím souvisí i další rozšiřování infrastruktury plnicích stanic. Pokud chceme naplnit naše závazky v oblasti čisté mobility, musíme cíleně podporovat rozvoj bioCNG a bioLNG, což může napomoci i domácímu automobilovému průmyslu do budoucna.

Mohu zodpovědně prohlásit, že Český plynárenský svaz je připraven sehrát klíčovou roli při vyjednáváních o nové legislativě na národní i evropské úrovni, stejně jako aktivně prosazovat zájmy svých členů. Plyn totiž v budoucím energetickém mixu svoji nezastupitelnou roli rozhodně má. Tak příští rok v listopadu opět na viděnou.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud