Obce, které nechtějí výjimku pro elektrárnu Chvaletice, opsaly do písmene stanovisko aktivistů | info.cz

Články odjinud

Obce, které nechtějí výjimku pro elektrárnu Chvaletice, opsaly do písmene stanovisko aktivistů

Už za měsíc bychom se mohli dozvědět, zda elektrárna 7EC ve Chvaleticích dostane výjimku z nových evropských emisních limitů. Půjde o první řízení k výjimce, o níž by mělo žádat několik českých uhelných elektráren a tepláren, pro něž by investice do splnění těchto limitů byla neúměrně vysoká oproti předpokládanému zlepšení kvality ovzduší.

Krajský úřad v Pardubicích nyní shromažďuje stanoviska obcí v okolí elektrárny a dotčených orgánů státní správy. Pokud si nevyžádá speciální odborná stanoviska, vydá rozhodnutí do 30 dnů.

Město Pardubice se již na konci února přihlásilo jako účastník řízení a usnesením zastupitelstva se vyjádřilo proti udělení výjimky. Dle předběžných informací to však vypadá, že tento postoj je spíše ojedinělý.

„Například Krajská hygienická stanice Pardubického kraje vydala souhlasné stanovisko a Česká inspekce životního prostředí neměla k udělení výjimky připomínky. Stejně tak jako města a obce ležící přímo v okolí elektrárny. Nesouhlasné stanovisko kromě Pardubic vyjádřila jen ‚zelená hnutí‘ a aktivisté,“ prozradil primátor Pardubic Martin Charvát. „Nyní musíme vyčkat rozhodnutí krajského úřadu, který tak učiní v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy. Do tohoto procesu není přípustné zasahovat,“ doplnil.

Kladné stanovisko vydaly obce Přelouč, Trnávka, Zdechovice, Chvaletice, Kojice, Tetov či Řečany nad Labem. Negativní stanovisko s připomínkami připojilo Hnutí DUHA, neziskový spolek Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis), spolek Zastavme elektrárnu Chvaletice a obce Bukovka, Nebovidy a Veltruby. Na nesouhlasu právě těchto tří obcí jsou přitom pozoruhodné dvě skutečnosti: tyto obce nejsou účastníky řízení ze zákona (Veltruby a Nebovidy leží dokonce až u Kolína) a jejich negativní stanoviska jsou slovo od slova identická s negativními stanovisky aktivistických organizací.

Elektrárna ve Chvaleticích žádá o částečnou a časově omezenou výjimku z evropských limitů na emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Jejich koncentrace by se po aktuálně realizované ekologizaci měly pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi.

„K žádosti o výjimku jsme přikládali rozptylovou studii, z níž jasně vyplývá, že kdybychom splnili nové evropské limity, podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se snížil o pouhých 0,05 procenta pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice. K dosažení nově požadovaných limitů NOX by však byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Domníváme se tedy, že náš případ přesně odpovídá definici stanovené evropskou směrnicí,“ řekla Gabriela Sáričková Benešová, tisková mluvčí vlastníka elektrány Sev.en Energy.

„Díky právě probíhající modernizaci za více než 7 miliard korun snížíme emise oxidů dusíku o 40 procent a emise tuhých znečišťujících látek o 20 procent. Celkově se tak dostaneme na jednotky procent původních emisí. Jde o jednu z největších aktuálních ekologických investic v České republice,“ řekl ředitel elektrárny 7EC ve Chvaleticích Václav Matys.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud