AstraZeneca dostala v EU zelenou navzdory pochybnostem. A Brusel si „došlápl“ na výrobce vakcín

Evropská komise splnila středeční slib a zavedla povinné povolování exportu vakcín proti covidu-19 z území Evropské unie. Chce tak zamezit případnému vývozu těchto velmi žádaných látek mimo EU v okamžiku, kdy se jich v unii nedostává a výrobci, s nimiž komise uzavřela smlouvy na dodávky, neplní své závazky. Povolování budou provádět celní orgány členských států a bude platit do konce března. Komise tento mimořádný a závratně rychlý krok zdůvodnila tím, že nainvestovala stovky milionů eur do vývoje, výroby a navýšení kapacity provozů farmaceutických firem a má tedy právo žádat, aby smlouvy byly respektovány.

Evropská léková agentura (EMA) v pátek také schválila vakcínu britsko-švédské firmy AstraZeneca, kolem které se strhla tento týden hádanice poté, co výrobce oznámil, že není schopen dostát svým závazkům vůči EU. EMA překvapivě očkovací látku posvětila pro všechny kategorie obyvatelstva, navzdory vážným pochybnostem zejména německých lékařů, podle nichž nepředložila AstraZeneca dost důkazů, že látka je účinná pro starší lidi nad 65 let, ba dokonce nad 60 let. Tyto pochyby dnes zopakoval i francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož je tato vakcína pro osoby starší 65 let „takřka neúčinná“.

EMA připustila, že společnost AstraZeneca nepředložila dostatek výsledků testování vakcíny na starších lidech, takže její účinnost nelze v této kategorii číselně vyjádřit. Doložená imunitní odpověď v této skupině plus zkušenost s ostatními vakcínami jsou však dostatečné, aby EMA došla k závěru, že vakcínu lze použít i pro starší ročníky. Nutno podotknout, že EMA se těší pověsti velmi seriózního a důsledného pracoviště, které nepodléhá politickým tlakům.

Ohlášené snížení dodávek od společnosti AstraZeneca do EU na zhruba třetinu z objednaných 80 milionů dávek pro první čtvrtletí vyvolalo v EU vlnu protestů a zuřivou přestřelku mezi vedením firmy a Evropskou komisí. Bylo také bezprostřední příčinou zavedení kontroly vývozu vakcín z EU. Bouři pak umocnilo podezření, že látku nebude možné podávat lidem nad 65 let, protože všechny evropské země staví své očkovací strategie na přednostním očkování nejzranitelnějších a nejpotřebnějších skupin, tedy zdravotníků a starých lidí.

Evropská komise rozhodně odmítala tvrzení generálního ředitele AstraZenecy Pascala Soriota, že čísla a termíny obsažené ve smlouvě nejsou pro jeho firmu závazné, ale jen orientační, a že vakcíny vyrobené v britských závodech firmy jsou legálně určeny zatím výlučně pro britské potřeby. Evropská komise po dohodě se společností dnes nakonec text smlouvy zveřejnila. Čtyřicetistránkový dokument byl však před publikací z iniciativy AstraZenecy upraven tak, aby z něj vypadly právě nasmlouvané objemy a termíny. Nicméně se v něm lze dočíst, že do EU mají být dodávány vakcíny vyrobené ve všech čtyřech evropských provozech firmy, tedy včetně dvou britských.

Nově zavedený dohled nad obchodováním s očkovacími látkami nejen umožní přehled o jejich pohybu, ale také opravňuje celní orgány členských zemí export zakázat, pokud bude zjištěno, že není v souladu s uzavřenou dohodou, tedy například že směřuje do třetí země, aniž daná firma splnila své závazky vůči EU. Evropská komise nabízí národním orgánům při tomto rozhodování pomoc a součinnost. Zákazy se nebudou týkat humanitárních dodávek nebo zásobování systému Covax řízeného Světovou zdravotnickou organizací.

Příští dny tedy ukážou, zda bude AstraZeneca schopna dodat do Evropské unie víc dávek, než dosud tvrdila. Její očkovací látka byla očekávána s velkou nadějí, protože nevyžaduje velmi nízké teploty pro dopravu a skladování jako předchozí Pfizer/BioNTech a Moderna a mohou ji proto aplikovat i praktičtí lékaři. Po epizodách z tohoto týdne však nadšení ochladlo a na vakcínu se hledí s jistými rozpaky.

sinfin.digital