Automobilky se s brexitem vyrovnají, ale bude to drahé, říká Špicar

Jan Žižka

Export.cz

EXPORT.CZ | Čeští exportéři by měli počítat s tím, že se negativní dopady brexitu teprve naplno projeví. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar v rozhovoru pro časopis Moderní ekonomická diplomacie upozorňuje, že stále větším problémem budou rozdílné standardy v Evropské unii a Velké Británii. Potíží na hranicích pak může přibývat, až se oživí vzájemný obchod – zbrzděný pandemií i předzásobením firem. Skvělou zprávou naopak je, že se EU a Spojené království dokázaly vyhnout znovuzavedení cel.

Jak s časovým odstupem hodnotíte dopady brexitu na český automobilový průmysl? Které z vašich obav se potvrdily a které ne?

Upozorňovali jsme, že i když se podaří před koncem přechodného období dojednat dohodu mezi Evropskou unií a Velkou Británií, obchod už nebude tak jednoduchý a plynulý jako před brexitem. To se potvrdilo. Na druhé straně je nesmírně pozitivní, že se nám díky dohodě podařilo vyhnout znovuzavedení cel na britských hranicích. Toho jsme se obávali nejvíc. Obavy z méně plynulého obchodu se ale bohužel naplňují, s problémy se potýkají nejenom vývozci v automobilovém průmyslu. Naše expozice vůči Velké Británii je velká, z hlediska českého exportu jde o pátý nejvýznamnější trh. Přibyla administrativní zátěž, problémy s logistikou, fronty na hranicích a nové procedury, které je tam potřeba absolvovat. A do budoucna bude čím dál tím větším problémem rozdílná regulatorika, standardy, uznávání certifikací a homologací. To bude pro exportéry obrovský problém. Na obou stranách.

Dalo by se tedy říct, že přechodné období po brexitu v tomto ohledu vlastně ještě pokračuje. Asi počítáte s tím, že zavedení nových regulatorních pravidel na britské straně bude nějakou dobu trvat?

Britové říkají, že do budoucna nechtějí kopírovat vývoj regulace v Evropské unii. Řada standardů, které bude Evropská unie na svém trhu po svých firmách vyžadovat, tedy ve Velké Británii nemusí platit. Může se stát, že exportéři budou nuceni vyrábět jeden typ výrobku, který bude splňovat standardy Evropské unie a její regulatorní podmínky, a jiný typ pro Spojené království. To samé bude obrovský problém i pro výrobce ve Velké Británii.

Radek Špicar (Foto: Svaz průmyslu a dopravy ČR)
sinfin.digital