EIT Urban Mobility Accelerator je otevřen novým přihláškám startupů

Prezentace klienta

Barcelona, Helmond, Kodaň, Mnichov, Praha – „EIT Urban Mobility Accelerator“ je program financovaný Evropskou unií, který probíhá paralelně v pěti evropských regionálních hubech (městech), a jeho cílem je posunout začínající startupy v oblasti městské mobility na vyšší úroveň. Vybrané startupy získají 15 000 €, šestiměsíční program s jedinečným obsahem, bezplatné kancelářské prostory a přímý přístup k našim „living“ laboratořím, městům, podnikům, výzkumným institucím, univerzitám a investorům. Uzávěrka přihlášek: 15. listopadu 2020.

Program „EIT Urban Mobility Accelerator” již byl úspěšně zahájen během letošního roku v Barceloně, Mnichově a v Praze a kvůli COVID-19 částečně také ve virtuálním prostředí. Přední startupové inkubátory jako např. CARNET, PowerHUB, SPINLAB, UnternehmerTUM a mnoho dalších se spojily, aby podpořily celkem 15 startupů z celé Evropy. Vybrané startupy získaly finanční grant ve výši 15 000 €, individualizované podnikatelské koučování a školení, prověření technologií, produktů a trhů, přístup k zákazníkům, městům a podnikům v rámci celého ekosystému EIT Urban Mobility. Kromě toho jim byly nabídnuty také investiční příležitosti a matchmaking s investory rizikového kapitálu a dalšími programy financování v rámci EU. Společnosti jako D3 Technologies, Ducktrain, Fluctuo, Mileus, SmartMonkeyVesputi se úspěšně zapojily do 1. běhu programu „EIT Urban Mobility Accelerator“.

Helmond a Kodaň se přidávají

Na úspěch prvního kola programu „EIT Urban Mobility Accelerator“ nyní navazuje 2. běh, který se uskuteční příští rok na celkem pěti místech. K Barceloně, Mnichovu a Praze se nyní přidávají města Kodaň a Helmond, která budou pokrývat severní a západní regiony Evropy v roce 2021. Každý Accelerator flexibilně obsluhuje celý svůj region, a proto hledáme startupy ze všech částí Evropy, včetně Izraele a dalších nečlenských zemí EU. Zahájení programu je plánováno na leden 2021. Od tohoto data obdrží pět startupů v každém regionu ty nejlepší služby. Kromě finančního grantu ve výši 15 000 € (bez nároku na podíl ve firmě) mohou vybrané startupy očekávat, že během šesti měsíců budou moci využívat program šitý na míru a pokrývající všechny potřebné oblasti, jako je prodej, marketing, finance, optimalizace obchodního modelu, vztahy s veřejností, fundraising a setkání s investory. Kromě toho startupy získají přístup do moderních kancelářských prostor a „živých laboratoří“ na podporu vývoje nových produktů nebo služeb, jakož i testování a implementaci pilotních projektů ve vybraných městech. Budou také vyhledávány a nabízeny další možnosti investic.

Kritéria způsobilosti a hodnocení

Program „EIT Urban Mobility Accelerator“ je otevřen všem startupům v odvětví mobility, které mají sídlo v EU nebo v takzvaném EIT „RIS“ (Regional Innovation Scheme) regionu. Hledáme zejména již ověřené, otestované a škálovatelné podnikatelské nápady. Startupové týmy se musí skládat alespoň ze dvou spoluzakladatelů, kteří by měli držet alespoň 70% podíl. Přehled podrobných výběrových kritérií a procesu podávání žádostí najdete na webových stránkách EIT Urban Mobility na adrese https://www.eiturbanmobility.eu/accelerator/. Vzhledem k pokračující koronavirové krizi bude většina kontaktů pouze virtuální. 

Uzávěrka přihlášek je 15. listopadu 2020.

sinfin.digital