Evropská komise navrhla regulaci umělé inteligence, odmítá jít v čínských šlépějích

Evropská komise ve středu jako první na světě představila právní rámec pro umělou inteligenci. Obsáhlý a velmi podrobný návrh počítá s podporou vývoje, aplikace, a používání všech podob umělé inteligence, zároveň ale obsahuje záruky, jak zajistit bezpečnost lidí a ochránit jejich základní práva. Právě taxativní výpočet zákazů a limitů činí dokument v globálním měřítku ojedinělým a inspirativním, zároveň ale také velmi kritizovaným.

„Umělá inteligence je prostředek, nikoliv cíl. Nabízí obrovský potenciál v rozličných oblastech jako je zdravotnictví, doprava, energetika, zemědělství, turistika či kybernetická bezpečnost. Obnáší však také mnoho rizik. Chceme tedy posílit postavení Evropy jako světového centra excelence v umělé inteligenci od laboratoře po prodejnu, ale také zajistit, že budou respektovány evropské hodnoty a pravidla a že potenciál umělé inteligence bude zejména průmyslově využit,“ vyložil smysl návrhu francouzský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton.

Komise v nově představeném dokumentu navrhla zakázat ty systémy umělé inteligence, které ohrožují bezpečnost, živobytí a práva lidí. Zformulovala požadavek, aby technologie využívající umělou inteligenci nebyly vyvíjeny způsobem, aby data do nich uložená způsobovala chtěné či nechtěné předsudky, takže použití těchto technologií by mohlo vést k diskriminacím podle pohlaví, rasy, náboženství nebo čehokoli jiného. To zahrnuje algoritmy či aplikace, které manipulují lidským chováním nebo obcházejí svobodnou vůli uživatelů, příkladem mohou být hračky podněcující děti k nebezpečnému chování. 

Zbytek textu je pro předplatitele
dále se dočtete:
  • Jaké využití umělé inteligence je podle Evropské komise vysoce rizikové?
  • Proč čelí evropský návrh významné kritice hned ze dvou stran?
sinfin.digital