Evropská komise se pokouší umravnit internetové giganty odpovědné za šíření dezinformací

Evropská komise se obrátila na internetové platformy – Google, Facebook, Twitter a další – aby dobrovolně posílily vlastní kontrolu šíření dezinformací a falešných zpráv. Nabídla jim podrobný návod, jakými novými pravidly by se při tom měly řídit. Reagovala tak na neuspokojivé naplňování předchozího kodexu chování z roku 2018, který tyto bohaté společnosti s celosvětovou působností sice podepsaly, ale do značné míry ignorovaly. Na přijetí přísnějších a podrobnějších, stále však dobrovolných pravidel má nyní komise dodatečnou páku – do dvou let vstoupí v platnost evropské směrnice o digitálních službách, které už požadavky na chování internetových platforem učiní závaznými a umožní postihovat jejich nedodržování.

„V žádném případě nám nejde o cenzuru. Chceme jen, aby se platformy zavázaly, že budou systematicky prověřovat publikovaná fakta, opakuji, fakta, nikoli názory. Chceme také, aby přestaly na dezinformacích vydělávat. Proto se vedle platforem obracíme také na napojený reklamní průmysl – také tito aktéři by se měli předem zavázat, že nebudou umísťovat reklamu vedle lživých informací,“ řekla místopředsedkyně komise Věra Jourová, která návrh předložila.

Zmíněný kodex chování byl před třemi lety první svého druhu na světě. Evropská exekutiva na něj nyní navazuje sérií požadavků, které si vynutily jak zesílené dezinformační kampaně řízené z Ruska, případně z Číny, tak neblahá zkušenost s manipulací veřejným míněním během koronavirové pandemie. Komise si přeje, aby internetové firmy pravidelně hlásily, jak se potýkají se šířením dezinformací, jak odstraňují konkrétní obsah nebo jak ho dementují či uvádějí na pravou míru.

sinfin.digital