Formování nových vztahů EU a Británie aneb Postbrexitové dotřesy za časů covidu

Aleš Opatrný

Brexit odstartoval novou etapu vztahů Británie s EU, jejich výsledná podoba ale zatím stále krystalizuje. Je zapotřebí doladit řadu praktických aspektů obchodu se Severním Irskem, které zůstalo na evropském trhu, ale s horším přístupem pro zboží z Británie. Spuštění celních formalit pro dovoz z EU do Británie muselo být odloženo, otevřená zůstává také otázka přístupu britských bank na evropský trh finančních služeb. Reálný ekonomický dopad brexitu se teprve ukáže. Pomyslným symbolem náročnosti současného období transformace britsko-evropských vztahů se staly vakcíny proti covid-19. Británie nyní navíc redefinuje své globální zahraničně-bezpečnostní priority. Řada zájmů zůstává nadále společná s EU, ale spolupráce v zahraniční oblasti se ocitla na ad hoc bázi, bez institucionálního rámce.

Čtrnáct měsíců od brexitu a tři měsíce od ukončení přechodného období jsou vztahy EU a Británie stále předmětem „následných dotřesů“ po velkém zlomu, v rámci kterého ostrovní země jako první v historii vystoupila z rozjetého vlaku evropské integrace. Dosažení „vánoční“ dohody těsně před začátkem nového roku zabránilo zavedení cel ve vzájemném obchodu, ekonomické efekty nové podoby spolupráce ale bude možné seriózně analyzovat až za měsíce, resp. roky. Hlasy z byznysu sice napovídají, že došlo k poklesu obchodu, ale statistická data jsou zatím dostupná jen za leden, který byl z důvodu pandemie i začátku nového období neobvyklý. Relativně skromný přesah dohody do neobchodních oblastí však v mnoha ohledech vede k pomyslnému „rozšíření a prohloubení“ jak kanálu La Manche, tak Irského moře mezi Velkou Británií a Severním Irskem.

Začněme Irským mořem, kde je sice obchod menší, ale situace o to komplikovanější. Aby bylo možné i po brexitu zachovat hlavní principy Velkopáteční dohody, která v roce 1998 ukončila desetiletí krvavého konfliktu, byl v rámci brexitového rozvodu přijat tzv. Severoirský protokol. Jeho principem je zajištění pokračování nerušeného pohybu mezi oběma Irsky tím, že Severní Irsko de facto zůstává součástí vnitřního trhu jak EU, tak UK. Taková pozice může být potenciálně velmi výhodná. Než se však všechny detaily fungování protokolu mezi Británií a EU doladí a nové podmínky plně zažijí, vzniká celá řada praktických komplikací.

Pomyslná hranice vyniká mezi Velkou Británií a Severním Irskem. Dovozci zboží do Severního Irska z Velké Británie jsou zaskočeni množstvím celních náležitostí, které od 1. ledna z jejich pohledu komplikují vnitrostátní obchod. A to do té míry, že mnohahodinová zdržení kamionů v přístavech vyvolala odpor proti kontrolám, resp. protokolu samotnému, v podobě radikálních nápisů a plakátů s výhrůžkami celníkům. To rozhodně není v regionu s historií pohnutého násilí radno přehlížet či podcenit. V politické rovině pak Demokratická unionistická strana, prosazující pevné pouto Severního Irska s Británií, začala otevřeně volat po vystoupení z protokolu. Takový krok by však byl zcela nepřijatelný pro všechny ostatní zúčastněné, jelikož k protokolu neexistuje žádná reálná alternativa.

Přístav Larne v Severním Irsku
sinfin.digital