Jako puzzle bez dílků. Nový plán na čerpání evropských dotací pro zemědělce nabírá zpoždění

Helena Sedláčková

EKONOMICKÝ DENÍK | Ve stínu současných plamenných diskusí o novém víceletém rozpočtu Evropské unie na období 2021-2027 probíhá v Bruselu poněkud v pozadí, ovšem o nic méně urputněji, boj o novou podobu společné zemědělské politiky, jejím financování a cílech. Stále zbývá mnoho neznámých a členské státy EU si teď společně lámou hlavu, co přesně mají vlastně napsat do svých strategických plánů, které jsou nutnou podmínkou pro přidělení dotací pro zemědělce podle nových pravidel. Stále totiž neví, kolik přesně dostanou peněz, jak budou nová pravidla vypadat a jakých konkrétních cílů mají vlastně dosáhnout.

Podle původních plánů měli zemědělci již od příštího roku čerpat miliardové dotace podle nových pravidel společné zemědělské politiky (SZP) Evropské unie na období 2021 až 2027. Její podoba však stále není dojednaná, stejně jako není znám finální objem peněz, který zemědělci na toto období z evropského rozpočtu dostanou. Nejsou dojednané některé klíčové prvky jako (ne)dobrovolnost zastropování přímých plateb, podoba ekoschémat nebo definice „skutečného zemědělce“. Do toho představila Evropská komise v květnu nové ambiciózní cíle, které mají Evropě pomoci produkovat do roku 2030 své potraviny bezpečným a udržitelným způsobem, šetrným k okolnímu životnímu prostředí.

Přitom již během tohoto roku by měly členské státy včetně České republiky představit své strategické plány pro čerpání zemědělských dotací v novém rozpočtovém období. Jejich schválení Evropskou komisí je nutnou podmínkou pro uvolnění peněz. Příprava těchto plánů však čím dále více připomíná nepříliš povedené puzzle, v němž některé dílky nesedí tvarem a část jich chybí úplně. To je patrné i při pohledu na pracovní návrh českého strategického plánu podpory SZP, který ministerstvo zemědělství v červenci zveřejnilo na svých webových stránkách a kde stále zůstávají bílá místa.

Nová pravidla SZP až od roku 2023

„Přestože se reforma SZP po roce 2020 projednává již od června 2018, stále je otevřena řada otázek, a to jak v Radě EU, tak v Evropském parlamentu. Strategický plán SZP není možné dokončit dříve, než se dohodne celá reforma SZP a schválí kompletní legislativa na evropské úrovni, tedy nejen příslušná nařízení, ale také jejich prováděcí a delegované akty,“ popsal Ekonomickému deníku mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Podle Bílého má negativní vliv na přípravu plánu také nejistota ohledně délky přechodného období, na němž se Evropský parlament na konci června dohodl s Radou EU, tedy členskými státy, právě kvůli značnému zpoždění, které příprava potřebné legislativy, včetně unijního rozpočtu, nabrala. Nová pravidla SZP by podle této dohody měla začít platit až od roku 2023, aby evropští zemědělci nezůstali od příštího roku bez peněz a členské státy a jejich platební agentury (v případě ČR Státní zemědělský intervenční fond) se dokázaly na nová pravidla, až se schválí, včas připravit.

Trestání nevinných? Ministr Vojtěch na Ostravsku jedná podle Murphyho zákona

sinfin.digital