Zákaz dotací na plynové kotle a pak úplný konec vytápění fosilními palivy. Komise představila nové návrhy a volá po stíhání „ekologických zločinů“

Pokud měl někdo dojem, že návrhy evropské klimatické legislativy známé jako balíček „Fit for 55“ mají závažné mezery, dnes mu dala Evropská komise zapravdu. Vytasila se s další salvou legislativních návrhů, které mají zaplnit bílá místa a navodit dojem jednoty, logičnosti a provázanosti pravidel. Připomeňme, že cíl je velmi ambiciózní – snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 50 procent oproti roku 1990 a dosáhnout bezemisní ekonomiky o 20 let později. Všechny tyto obsáhlé, složité návrhy přistanou na pracovním stole českého předsednictví EU ve druhé polovině příštího roku.

První dnešní návrh se týká upozaďování zemního plynu, který dnes představuje 95 procent veškeré spotřeby plynu v EU. Komise navrhuje celou paletu opatření, jak postupně snižovat závislost na dováženém zemním plynu a nahradit ho elektřinou či vytěsnit úsporami energie. Tam, kde to nepůjde, sází na ekologickou výrobu vodíku a bioplynů, zejména z biomasy. Hodlá finančně a logisticky podporovat nejen takovou výrobu, ale zejména distribuci. Místopředseda komise Frans Timmermans na tiskové konferenci uvedl, že pokud budou členské státy souhlasit, vznikne v EU skutečný vodíkový trh, s infrastrukturou a administrativním zajištěním.

Dokud bude EU dál závislá na dovozu zemního plynu, navrhuje komise členským státům, že může organizovat společné nákupy této suroviny, její distribuci do zásobníků napříč Evropou a rozdělování podle toho, jak bude kdo potřebovat. Komisařka Kadri Simsonová poukázala na to, že touto cestou by mohla EU utlumit dopad cenových šoků, jako je ten, který právě prožíváme. Vládám připomněla, že komise očekává opatření ke zmírnění dopadů zdražování na sociálně slabší skupiny a nabízí koordinaci solidární přeshraniční výpomoci, kde to bude třeba. Důraz je však v každém případě kladen na snižování spotřeby dováženého plynu – komise navrhuje členským zemím, aby se zavázaly, že platnost jakýchkoli smluv na dovoz této suroviny nepřekročí rok 2049.

sinfin.digital