„Spravedlivější“ rozdělování vakcín? Babiš s Kurzem ostatní lídry EU ke změně mechanismu nepřesvědčili

Lídři členských zemí Evropské unie se ve čtvrtek večer neshodli, jak řešit údajný problém nerovnoměrné distribuce očkovacích látek proti covidu-19. Neprošel požadavek prosazovaný Rakouskem a podporovaný Českem, aby byl spuštěn „opravný mechanismus“, který by odstranil rozdíly v objemech dodávek do jednotlivých zemí a umožnil rovnoměrnější zásobování tak, aby byl splněn společný cíl naočkovat do léta 70 procent dospělého obyvatelstva „sedmadvacítky“. Usnesení pouze naléhavě konstatuje, že je třeba zintenzivnit úsilí směřující k urychlení výroby, dodávek a použití vakcín jako základní předpoklad k překonání krize.

Problém je složitější, než se na první pohled zdá. Evropská komise nelže, když říká, že od počátku byla dodržena rovnost při přístupu k vakcínám a jejich rozdělování podle počtu obyvatel jednotlivých zemí. Samotné konkrétní objednávky pak už prováděly jednotlivé vlády – a stalo se, že některé, převážně z úsporných důvodů, neobjednaly svůj celý „díl“ vakcín Pfizer/BioNTech v očekávání, že si to vynahradí lacinější látkou od AstraZeneky. Jenže tato firma pak nedodala – a stále nedodává – objemy, na kterých se s EU smluvně dohodla. A počty dávek Pfizer/BioNTech nevyčerpané jedněmi, už mezitím nakoupili jiní. A tak se stalo, že v Dánsku mají naočkované všechny seniory nad 60 let, zatímco v Česku to není ani třetina těch sedmdesátiletých.

Předseda Evropské rady Charles Michel zjevně nechtěl touto věcí zatěžovat videosummit, který se a priori nehodí k projednávání citlivých či třaskavých témat, pro jejichž řešení je vhodnější osobní kontakt lídrů a možnost neformálních kontaktů bez obrazovek, kamer a přítomnosti poradců. Přesto se účastníci otázce nějaký čas věnovali, přičemž podle diplomatických zdrojů země jako Německo či Francie dávaly najevo, že je naléhání Rakouska irituje a že systém společných kontraktů a individuálních objednávek jim vyhovuje tak, jak je. V usnesení přehodili horký brambor do rukou velvyslanců členských zemí při EU – ti mají navrhnout, jak ve světle této debaty přerozdělit dodatečných 10 milionů dávek od firmy Pfizer/BioNTech v tomto čtvrtletí, a to „v duchu solidarity“.    

Distribuce vakcín proti covidu-19 vyvolává v EU pnutí.
sinfin.digital