Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Češi vrací úder. Budou pokutovat zahraniční dopravce za nedodržování pravidel pro vysílání pracovníků

Češi vrací úder. Budou pokutovat zahraniční dopravce za nedodržování pravidel pro vysílání pracovníků

Kontroly tuzemských a zahraničních řidičů na českých hranicích, které v minulosti odhalily, že především dopravci ze starých členských států EU neplní všechny povinnosti, budou pokračovat. Ministerstvo chce navíc přitvrdit. „Už nebudeme pouze upozorňovat na nedodržování pravidel, ale také udělovat sankce,“ řekl redakci INFO.CZ ministr dopravy Dan Ťok. Česko tak reaguje na ochranářské tendence některých západoevropských zemí a také na vývoj jednání o nové legislativě upravující vysílání pracovníků v institucích EU, která by mohla zlikvidovat české dopravce. 

„Na tento rok naplánujeme několik dalších kontrol,“ uvedl dnes pro INFO.CZ ministr dopravy Dan Ťok. Ministerstvo dopravy ve spolupráci s rezortem práce a sociálních věcí provedlo loni v září preventivní kontrolní akci na hraničních přechodech Rozvadov a Hatě. Zjistilo při ní, že zatímco řidiči z nových členských států EU stávající unijní pravidla pro vysílání pracovníků (tj. zaměstnanců, které domácí firmy vyšlou na časově omezené zakázky do zahraničí) plní, šoféři ze starých zemí EU nemají o povinnostech mnohdy ani základní informace.

Jde při tom o paradox, protože na nedodržování pravidel pro vyslané pracovníky nejčastěji poukazují právě státy západní Evropy, které za to neváhají rozdávat pokuty. Jak už dříve INFO.CZ psalo, kontroly českých dopravců a jejich řidičů probíhaly v Německu, Francii nebo dalších zemích EU.

„Při první kontrole (na českých hranicích; pozn. red.) jsme odhalili nedostatky, nyní v tom chceme pokračovat. Nebudeme už pouze upozorňovat, ale i udělovat sankce,“ řekl Ťok. Ministr věří, že se díky tomu na problém začnou všichni dívat mnohem realističtěji. „Je třeba ukončit dlouhé spory o sociálním dumpingu či protekcionistické politice, které rozdělují EU na dva tábory,“ dodal.

S tím souhlasí česká europoslankyně Martina Dlabajová, která se přímo účastní vyjednávání o nové legislativě pro vyslané pracovníky v unijních institucích. Podle ní má Česko v těchto dnech poslední šanci ovlivnit finální podobu revidovaných pravidel a především pak to, zda se budou vztahovat i na sektor dopravy. Pokud totiž odvětví v projednávané směrnici zůstane, hrozí, že byrokratické a mzdové podmínky české dopravce zlikvidují.

1080p 720p 360p
Reportáž o EU a vyslaných pracovnících

„Snažíme se najít v rovnováhu mezi sociální ochranou zaměstnanců, tedy řidičů, konkurenceschopností České republiky a volným pohybem služeb v EU,“ uvedla Dlabajová. Řešením, které poslankyně navrhuje a o kterém se nyní na evropské úrovni jedná, je vyjmutí dopravy ze směrnice o vysílání pracovníků a její ošetření zvláštními pravidly. Oblast dálkové dopravy je totiž vysoce specifická, protože řidiči mnohdy za den projedou několika členskými státy. V každém z nich by měli splňovat tamní podmínky pro zaměstnávání včetně například odměňování.

S modernizací pravidel pro vysílání pracovníků a také návrhem silničního balíčku, tedy specifickou legislativou upravující mezinárodní dopravu, přišla v minulosti Evropské komise. Reagovala tak na veřejné mínění v některých západoevropských zemích, které se tímto způsobem pokoušejí omezit přepravu ze strany dopravců z nových států EU. Odvolávají se při tom na nekalou konkurenční výhodu, která spočívá v nižších mzdách jejich řidičů.

Dojednání nových pravidel včetně vyjmutí dopravy ze směrnice o vysílání pracovníků by se podle Dlabajové mohlo podařit do léta.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1