Články odjinud

Češi zapomněli na emoce. Chybí politici, kteří by je probudili, říká jeden z vlivných Čechů v Bruselu

Češi zapomněli na emoce. Chybí politici, kteří by je probudili, říká jeden z vlivných Čechů v Bruselu

Češi jsou v Evropě vnímaní jako pragmatický národ, který však umí dát najevo emoce, pokud o něco jde. V poslední době se tak ale příliš často neděje. „Jsou v nás i emoce, ale možná na čas usnuly a potřebujeme je znovu probudit. Třeba nám chybí politici, kteří by dokázali k lidem mluvit jejich řečí, aby jim rozuměli,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ šéf Výboru regionů Jiří Buriánek, kterého redakce nedávno zařadila mezi 50 nejvlivnějších Čechů v Bruselu. Proč jsou Češi vůči evropské integraci stále skeptičtí, i když otevřeně přiznávají, že mnohem více důvěřují institucím EU než české vládě a parlamentu? Proč je u nás debata o EU zjednodušená? A proč je EU jako perfektně seřízený stroj, kterému ale chybí lidská duše? I o tom se vedl rozhovor.

Od roku 2014 působíte v čele Výboru regionů a máte pod sebou administrativu čítající 600 úředníků. V čem spočívá vaše práce?

Máme jeden velký úkol a tím je starost o občana. Evropská integrace probíhá od druhé poloviny devadesátých let rychlým tempem. Neustále se prohlubuje vnitřní trh, ale tak trochu se pozapomíná na běžné lidi. Naše práce proto spočívá v tom, že se snažíme vést s lidmi dialog, aby neměli pocit, že je EU od nich odtrhnutá. Nepředstavujte si to ale tak, že mluvíme s celou Evropou, to by ani nebylo možné. Jsme ve styku s místními a regionálními politiky, jakou jsou starostové, hejtmani nebo třeba primátoři. A institucím EU vysvětlujeme, že právě tito lidé zastupují naše občany. Mají jejich důvěru, protože jsou jim jednoduše nejblíž.

Takže jste takoví prostředníci?

Ano i ne. Víte, Evropa nyní prochází krizí důvěry, a i proto náš úkol bereme jako poslání. V podstatě děláme konzultanty institucím EU, například Evropskému parlamentu nebo Evropské komisi, a snažíme se neustále připomínat regionální rozměr každé politiky. Měl by být zohledněn ve všech krocích, které instituce dělají.

Co je Výbor regionů?
Výbor regionů byl založen v roce 1994 a představuje poradní orgán EU. Skládá se ze zástupců evropských regionálních a místních orgánů a vyjadřuje stanoviska regionálních a místních samospráv k rozhodnutím, která se jich týkají. Jedná se např. o regionální politiku, životní prostředí, kulturu, vzdělávání a dopravu atd.

Dříve byly naše konzultace omezeny, dnes už ale platí, že závazné konzultace probíhají v podstatě až u 80 % připravované legislativy, která v EU vzniká. A naše stanoviska nedáváme jen v průběhu legislativního procesu, ale v podstatě jsme s institucemi EU v kontaktu neustále a probíhá mezi námi permanentní dialog. Dalo by se říct, že ještě dříve, než se na stole objeví konkrétní návrhy, my už o něm s institucemi mluvíme.

Zmiňoval jste krizi důvěry v Evropě. Co to znamená?

Ano, situace není jednoduchá a krize důvěry tu skutečně je. Pravidelně se scházíme s generálními řediteli pro komunikaci institucí EU a snažíme se vymyslet strategii, jak zvýšit důvěru lidí v EU a taky vyvolat jejich zájem o evropské volby (volby do Evropského parlamentu proběhnou v květnu 2019; pozn. redakce)

To se ale zatím moc nedaří…

Musíme se na to dívat z toho pohledu, že jednotlivé národy v Evropě jsou rozdílné a jinak to vnímají. Je pravda, že Češi patří v průměru ke skeptičtějším národům, ale pokud to podrobně prozkoumáme, tak zjistíme, že věříme mnohem více institucím EU než národním orgánům, jako je třeba parlament nebo vláda. To je přece strašně zajímavé.

Dobře, ale pořád jsme skeptici. Jak si to vysvětlujete?

Na to se ptám sám sebe poměrně často, protože jako Češi se máme prokazatelně dobře. Naše ekonomika šlape, daří se nám, ale skepse pořád přetrvává. Dokonce je to až tak daleko, že 70 % Čechů v nedávném průzkumu Eurobarometru prohlásilo, že se vůbec nechystá jít k evropským volbám.

Našemu hospodářství se daří i díky strukturálním fondům EU. To považuji za úspěch, ale mrzí mě, že se debata kolem fondů někdy příliš zjednodušuje. Nejde přece jen o peníze.

Na druhou stranu, když se mluví o rozpočtu EU na příštích sedm let, tak to Češi často zužují právě jen na tu kohezní politiku, takže z toho logicky plyne, že o peníze bohužel jde.

Do značné míry to souvisí s tím, jak se komunikuje celý rozpočet, a to nejen v ČR. Rozumím nicméně tomu, že pro média je snazší psát o rozpočtu tak, že v příštích letech z něj ČR dostane méně. Už se nezmiňuje to, že je to vlastně pozitivní, protože ČR ušla za poslední roky úspěšnou cestu a ekonomicky se jí daří právě i díky penězům z EU.

Čím to je?

Podívejte se na diskusi o tom, jaké země do rozpočtu nejvíce přispívají a které z něho nejvíce čerpají. Vůbec k tomu nepřispívá anglický výraz „net-payer“ neboli čistý plátce. To už od začátku dává špatnou perspektivu a je to strašně relativní. Ve skutečnosti to tak není a z rozpočtu EU profitujeme všichni. K tomu existuje moc zajímavá studie ze zemí Visegrádské čtyřky, která říká, že každé investované euro v těchto státech generuje přidanou hodnotu i pro jiné země EU, třeba Německo. Tohle je logika EU a ne aritmetika, kde platí, že jedna a jedna jsou dvě.

Těžko se to vysvětluje, a někdy je proto snazší to zjednodušit nebo omezit. Je lehčí říct, že jsme v minulosti peníze nevyčerpali, než se pouštět do hlubších debat, proč tomu tak bylo. Je jednodušší říct, že jsme dostali o 24 % méně a nevysvětlovat dál, že je to kvůli tomu, že se naše ekonomická úroveň zvedla.

Ale není pak pohled Čechů na EU kvůli tomu až příliš zjednodušený? Co dalšího podle vás hraje roli?

Nejsem psychoanalytik průměrného českého občana a ani bych si na to netroufal. Myslím si ale, že Češi obecně jsou hodně pragmatičtí. A jak už jsem říkal, vypadá to, že Češi věří více unijním institucím než národním orgánům. Tohle já beru velmi pozitivně.

Na tomto místě se hodí ocitovat Václava Havla, který ve Štrasburku na plenárním zasedání Evropského parlamentu prohlásil, že EU sice šlape jako perfektně promazané hodinky, ale chybí jí duše jako těm hodinkám. Když se mladých lidí nedávno v nějakém průzkumu ptali, co je největší přínos EU, tak odpověděli, že roaming.

To je špatně?

Ne, vůbec ne. Mne samotného by to mělo těšit, protože jsem byl u vyjednávání, ale popravdě řečeno mi to velkou radost neudělalo. Uvědomil jsem si, že mladé lidi zajímají konkrétní věci. Já jako kluk zažil rok 1968 a dobu před ním i po něm. Doufal bych proto, že někdo z oslovených bude za největší přínos počítat svobodu slova nebo pohybu. Bojím se ale, že to už je bráno jako samozřejmost, proto to už to nikdo ani nezmiňuje. Bohužel riziko, že bychom o tom mohli přijít, není malé.

Co dělat proto, aby si mladí lidé více uvědomovali sounáležitost s Evropou a nezajímali se jen o praktické věci, které mají reálný dopad na jejich životy?

Myslím, že by pomohlo, kdyby mladí lidé viděli hmatatelné důkazy. Tomu by mohla pomoct databáze, kterou EU má a která obsahuje seznam konkrétních projektů vzniklých díky EU. Každý člověk, ať je v Praze, ve Zlíně nebo Plzni si na jedno kliknutí může tento seznam vyjet a hned vidí, kde vyrostla třeba nemocnice. Evropský parlament odstartuje takovou databázi koncem tohoto ruku.

Zároveň ale fakta musí doprovázet svědectví. A tady by měli přijít konkrétní lidé, třeba lékaři, a vysvětlovat, co jim EU přinesla a co pro ně členství ČR v EU znamená. Díky tomu se sem dostaneme emoce, o které přece také jde. Evropa má pro každého jiný význam a je to pochopitelné. Ale je dobré o tom mluvit a tyto představy sdílet. Emoce, které vyvolává pravda každého z nás, nás spojuje.

Řeknu vám jednu příhodu, která se mi stala nedávno, když jsem šel po Mnichově. Narazil jsem na starší muže, kteří ve slunečném odpoledni chodili po ulicích s evropskou vlajkou. Neměli u sebe žádné katalogy kohezních fondů, ale každý cítil, proč tam jsou. A to bychom potřebovali i v ČR. Ne vždy musíme mluvit o tvrdých faktech a statistikách, můžeme ale jen sdílet pozitivní emoce.

Co z toho vyplývá?

Musíme mít mnohem interaktivnější formu komunikace vůči občanům. To nyní probíhalo, EU vedla s lidmi tzv. občanské konzultace, které probíhaly i v ČR. Chtěli jsme jejich prostřednictvím zjistit, co se děje v duši evropských občanů. Dialogů proběhlo skoro 200. Připravujeme tedy takovou interaktivní platformu s mnoha evropskými partnery pro příští rok, která bude pokračovat i po evropských volbách. Nebude to ale jenom databáze, ale také prostředek sdílet pozitivní motivace a projekty pro Evropu s konkrétním dopadem.

Co jste zjistili?

Výsledky teprve budou, ale z toho, co jsem měl možnost pozorovat, lidé především žádají solidaritu - v některých zemích více, jinde méně. A pak také dialog, nikoliv informaci, ta jim už naštěstí nestačí.

Je podle vás EU v krizi?

Nemyslím, že by tu byla nějaká krize. Vše je přirozený vývoj. Lidé stále vzpomínají na finanční a hospodářskou krizi, kterou si Evropa nedávno prošla. Ale krize tu byly i předtím. A naopak to byla pro Evropu vždy příležitost, jak se více semknout a spolupracovat. Nikdo by se ještě pár let zpátky ani nepomyslel, že se tu dnes budeme vážně bavit o sbližování sociálních nebo daňových systémů.

V Bruselu působíte dlouhou dobu a můžete srovnávat. Jak jsou Češi v EU vnímaní?

Musím říct, že pozitivně. Dívají se tady na nás jako na pragmatickou zemi, která je inovační a má na vysoké úrovni hi-tech průmysl. Já si ještě vzpomínám, jak kdysi německý kancléř Helmut Kohl na otázku, kde podle něj leží srdce Evropy, odpověděl, že na Karlově mostě v Praze. S tím nelze než souhlasit.

A vedle pragmatismu jsou v nás i emoce, ale možná na čas usnuly. Pamatuji si, co s námi jako národem udělalo, když zemřel Václav Havel. Možná jen potřebujeme znovu probudit. Třeba nám chybí politici, kteří by dokázali k lidem mluvit jejich řečí, aby jim rozuměli. A pak by se v nás naše emoce probudily.

Kdo je Jiří Buriánek?
Jiří Buriánek působí jako generální tajemník Výboru regionů EU – poradní instituce, která sdružuje regionální a místní zástupce 28 zemí EU tak, aby byly více zapojeny do rozhodovacího procesu unie. Buriánek dříve působil v sekretariátu Evropské rady, kde vedl Generální ředitelství pro průmyslovou inovaci, výzkum a energetickou politiku. V Bruselu se pohybuje už od roku 1993, kdy ho česká vláda vyslala do Evropské komise jako národního experta pro oblast soutěže a liberalizace poštovních a telekomunikačních služeb. Redakce INFO.CZ ho zařadila mezi 50 nejvlivnějších Čechů působících v institucích EU v Bruselu.

 

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818