Do Budapešti se stěhuje moskevská investiční banka. Otevřelo se Maďarsko trojskému koni?

Jan Palička

28. 03. 2019 • 19:50

Postsovětská Mezinárodní investiční banka, která bývá spojovaná s režimem ruského prezidenta Vladimíra Putina, v polovině roku přestěhuje svoji centrálu do Budapešti. Jak se již dříve oznámený termín blíží, vychází najevo, že Maďarsko bance nabídlo nadstandardní podmínky – bude zcela osvobozena od státního dohledu a její zaměstnanci budou disponovat diplomatickou imunitou. A to vyvolává očekávané kontroverze.

Maďarský premiér Viktor Orbán platí za předního spojence Vladimira Putina v Evropské unii a Rusko těchto konexí opakovaně využívá. Koncem ledna se Orbán sešel s předsedou představenstva ruské Mezinárodní investiční banky (International Investment Bank - IIB) Nikolajem Kosovem. Společně završili jednání o přesunu ústředí banky z Moskvy do Budapešti, přičemž dohodu o přestěhování krátce poté podepsal maďarský ministr financí Mihály Varga. 14. března letošního roku vše potvrdil parlament.

Mezinárodní investiční banka

Vznikla v roce 1970. Po rozpadu Sovětského svazu a útlumu v roce 2013 obnovila činnost a dodnes v ní drží minoritní podíl i Česko a Slovensko jako nástupnické státy Československa, které bylo původním podílníkem. Nejvyšší podíl 46,03 % drží Rusko, 12,95 % náleží Bulharsku a 12,27 % Maďarsku. Minoritními akcionáři jsou ještě Rumunsko, Kuba, Mongolsko a Vietnam.

Mezinárodní investiční banka vznikla v roce 1970. Činnost v nové podobě obnovila v roce 2013 a zahájila tak etapu, ve které je považovaná za součást aparátu prezidenta Vladimíra Putina, přičemž je oficiálně registrovaná jako orgán státní správy a je takto vymezená i v zákoně. Za sovětské éry banka opakovaně sloužila KGB jako krytí.

S ohledem na tuto minulost aktuální přesun vyvolává kritiku a zaznívají obavy, že se z Orbánovy strany jedná o otevírání dveří ruskému trojskému koni. Premiérovy argumenty, že banka je vlastně celou dobu částečně maďarská, jsou podle oponentů zcela liché. Navzdory tomu, že Maďarsko drží třetí největší podíl, dosud čerpalo z finančních prostředků nejméně a dokonce i Mongolsko s Vietnamem z členství profitovaly víc. Zatímco se v Maďarsku proti přesunu IIB konaly opoziční protesty, představitelé banky kritiku odmítají.

Přesun vítají i akcionáři včetně Česka. „O jiných destinacích se neuvažovalo, Budapešť je vyhovující i z hlediska její polohy v rámci evropských členských zemí MIB,“ řekl k tomu v únoru pro deník E15 mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík. 'Evropský status' banky podle něj pomůže změnit přístup investorů a ratingových agentur.

Nakolik je ale důvod k výše zmíněným obavám? Samotný přesun ústředí, kterým se elegantně obejdou protiruské sankce, by nebyl ani tak alarmující, nebýt toho, že Maďarsko Mezinárodní investiční bance poskytlo rozsáhlá privilegia. Navzdory tomu, že se bude jednat až o sedmnáctou největší banku v zemi, žádný jiný finanční ústav se nemůže pochlubit podobně nadstandardním zacházením. Kompletní přesun sídla, včetně rekonstrukce budov, jejich vybavení a poplatků za jejich užívání, bude hrazen maďarskou stranou z veřejných rozpočtů, tedy z peněz daňových poplatníků. 

Činnost IIB údajně nebude podléhat žádnému dozoru ze strany Maďarska. Veškerý majetek banky nebude možné zabavit, nebude moci propadnout nebo být vyvlastněn. Maďarsko nebude moci činnost banky ani v případě podezření na nezákonné aktivity vyšetřovat, ledaže by se banka imunity dobrovolně vzdala. Maďarsko k sídlu IIB poskytne policejní hlídky, ale policie bez předchozího souhlasu nebude smět do prostor instituce vstupovat. V neposlední řadě bude Mezinárodní investiční banka osvobozena od daní, cel a jiných poplatků.

Asi nejkontroverznějším ústupkem ze strany Maďarska je garance, že zaměstnanci IIB budou mít diplomatickou imunitu. Znamená to i volný pohyb po Evropě. Zároveň se Orbánova vláda zaručila vpustit do země všechny hosty pozvané bankou a deklarované jako experty a poradce jednající v jejím zájmu, bez ohledu na jejich státní občanství. Kritici to považují za otevřené dveře ruským zpravodajským agentům nebo lidem ze sankčních seznamů.

K vlastnímu přestěhování by mělo dojít zhruba v polovině roku, k úplnému přesunu veškerého úřednického aparátu do dvou až tří let.

SDÍLET