Články odjinud

Co s migrací po červnovém summitu? Komentář europoslance Pavla Svobody

Co s migrací po červnovém summitu? Komentář europoslance Pavla Svobody

Závěry červnové Evropské rady uvádějí, že počet nelegálních překročení vnější hranice EU se snížil o 95 procent v porovnání s vrcholem migrační krize v říjnu 2015. Přesto byla migrační krize hlavním tématem této poslední Evropské rady, přesto téma migrace stále zásadním způsobem určuje agendu politických představitelů nejen v Česku, ale i v Německu, Rakousku nebo Itálii.

Co vlastně rozumíme pod označením „migrační krize“? A je to vůbec ještě migrační krize? 

Kdyby „migrační krize“ byla pouze krizí ochrany vnější hranice EU, tak by při naznačených klesajících počtech měla být považována za dávno vyřešenou. Nicméně z hlediska politického tato krize spíše eskaluje. Existují dvě možnosti. Buď díky vypjatým emocím řešíme problém daleko menších rozměrů, než jaký ve skutečnosti je, jednáme tedy iracionálně, nebo je pes zakopán jinde. Tak jako tak, omezovat diskusi jen na ochranu hranic není smysluplné. 

Naše současná krize totiž dnes není až tolik krizí ochrany hranic, viz uvedená čísla, ale krizí azylových systémů jednotlivých členských států, které jsou jen mírně harmonizovány, ale zdaleka ne natolik, abychom mohli hovořit o jednotném evropském azylovém systému. 

Základní spor se dnes vede o reformu tzv. dublinského nařízení, které určuje, který členský stát je odpovědný za vyřízení žádosti o azyl. Státy zejména na jihu Evropy jsou proti zachování současného principu, který říká, že žádost o azyl je povinna vyřídit země, která je zemí tzv. prvního vstupu migranta na území schengenského prostoru. Jiné členské státy, mezi nimi i Česko, žádají toto pravidlo zachovat. 

Tento spor je základem současné „migrační krize“ a blokuje projednávání i některých dalších legislativních návrhů Evropské komise v oblasti migrace. Nejde jen o odborný spor o to, jak nejefektivněji nastavit migrační a azylovou politiku EU, ale jde o spor, do kterého se promítají také rozdílné představy o budoucí podobě EU jako celku. Aktivní účast na této diskusi je bez pochyby v českém zájmu, protože implicitně se dotýká životního zájmu Česka, kterým je fungující schengenský prostor bez kontrol na vnitřních hranicích. Nejde jen o pohyb osob, ale i o pohyb zboží. Dnes například subdodavatelé dodávají své součástky výrobcům v reálném čase takřka rovnou na výrobní pás, často bez uložení do skladu na delší dobu. Takový systém není s hraničními kontrolami slučitelný. 

Souvislost mezi „Dublinem“ a „Schengenem“ vláda bohužel dosud občanům v České republice dostatečně nevysvětlila. Přitom jsme v posledních týdnech mohli zcela jasně sledovat, že nedohoda na nových dublinských pravidlech znamená znovuobnovení kontrol na vnitřních hranicích. Česká republika by v probíhající diskusi měla svůj životní zájem jasně artikulovat a aktivně napomáhat nalezení řešení, včetně ceny za kompromis, který to nutně bude znamenat. Schengen je podmínkou pokračující ekonomické prosperity Česka, a riziko konce Schengenu tak nelze přejít mlčením. 

Ve věci ochrany hranic u nás panuje de facto shoda, a to i přes občasné neobratné výroky premiéra Babiše o jeho představě takové společné ochrany. Je nutné neustále zlepšovat ochranu vnější hranice schengenského prostoru. A jak vyplývá ze statistik, tento cíl se daří naplňovat.

Vedle provázanosti Dublinu a Schengenu existuje provázanost Dublinu a ochrany vnější hranice a na ní je také třeba najít shodu. Závěry poslední Evropské rady ukazují, že členské státy kromě rozpočtových záležitostí zdůraznily zejména nutnost další spolupráce se zeměmi původu a zeměmi tranzitu, jakou je Afrika, a především se zavázaly rozpracovat myšlenku tzv. vyloďovacích platforem, které jsou zřejmě myšleny jako varianta „hotspotů“, tedy konceptu, který již známe z Itálie či Řecka. V textu samotných závěrů definici nenajdeme. 

Pomiňme teď to, že se myšlenka vyloďovacích platforem nesetkala s pozitivním přijetím v žádné ze zemí severní Afriky. Pokud se tyto platformy podaří vybudovat, k čemu přesně budou sloužit? 

Infografika - uprchlíci ve světěInfografika - uprchlíci ve světěautor: Info.cz

Má jít zřejmě o místa, která by migrantům poskytovala přístřeší a kde by docházelo k prvotnímu ověření jejich identity, posouzení způsobilosti k zařazení do programu přesídlení nebo zhodnocení pravděpodobnosti existence nároku na azyl. O azyl lze dnes formálně žádat pouze na území EU. Muselo by jít tedy pouze o úvodní zhodnocení zhruba toho typu, které probíhalo dosud v řeckých a italských hotspotech.

Pokud má být primárním účelem platforem zamezit ekonomickým migrantům vstoupit na území EU a naopak umožnit bezpečnou cestu těm, kteří splňují podmínky pro udělení azylu, bez rizika utonutí ve Středozemním moři, vyvstává zaprvé otázka, zda tyto platformy nebudou fungovat jako tzv. pull-factor, tedy zda nezpůsobí zvýšení počtu žadatelů o azyl nebo přesídlení, kteří budou nyní moci de facto požádat přímo na území Afriky a zadruhé otázka, do které země budou prověření žadatelé umístěni. 

Zde se dostáváme de facto znovu k tématu Dublinu, resp. způsobu určení země, ve které bude žadateli umožněn pobyt. Bez jasného stanovení postupu, který bude vůči „uživatelům“ vyloďovacích platforem používán, není idea platforem životaschopná. Tedy ani shoda na „externalizaci migrační krize“ neznamená vyřešení všech problémů. Funkční realizace myšlenky „externalizace“ je zde v podstatě závislá na vyřešení sporu o reformu Dublinu. 

MigraceMigraceautor: Info.cz

Stejná výhrada platí také pro „kontrolní centra“, která hodlají členské státy zřídit pro migranty přímo na území EU. V těchto centrech má být provedeno úvodní rozlišení migrantů na ekonomické migranty, kteří mají být vráceni zpět a na osoby, které splňují podmínku pro udělení azylu. V závěrech Rady totiž čteme, že všechny opatření související s těmito kontrolními centry, včetně přerozdělování a přesídlování migrantů budou prováděna na dobrovolné bázi. 

Je zcela na místě, že se členské státy a prezident Tusk snaží udržet jednotu a nalézt konsensuální řešení - proto potvrzení principu dobrovolnosti - je však třeba si přiznat, že vyloďovací platformy a kontrolní centra tak, jak jsou zatím definovány nyní, nelze považovat za řešení migrační krize chápané také jako krizi evropského azylového systému, která pramení v rozdílných prioritách států jihu a států severu. 

Někteří již dnes tvrdí, že EU přistoupila k realizaci tzv. australského modelu, protože stejně jako Austrálie hodlá zamezit vstupu migrantů na své území a status migrantů chce přezkoumávat na území třetích států. Domnívám se nicméně, že i přes důraz na externalizaci, který nacházíme v závěrech Rady, situaci EU a Austrálie nelze srovnávat. Sousedem EU v severní Africe není jeden stabilní stát, ale množství států, z nichž některé by zřejmě nesplnili definici bezpečné země. Navíc ani dohoda s jednou z těchto zemí na zřízení „vyloďovací platformy“ nemusí znamenat, že se neotevře nová migrační trasa v jiné ze sousedních zemí. 

Zásadním rozdílem je ovšem neexistence jednotného azylového systému EU. Unie totiž nyní především neví, kam by migranti splňující podmínky např. pro realizaci přesídlení, přesně zamířili. Členské státy se shodnou na nutnosti regulovat migraci již mimo území EU, nenašly ovšem dosud shodu na tom, kam budou migranti následně umístěni, do kterých členských států. Odtud důraz na externalizaci v závěrech Rady. Shoda na ostatním neexistuje. 

Znovu tedy spor o „Dublin“. Příčinou dnešní migrační krize nejsou rozdílné názory na ochranu vnější hranice EU. Příčinou dnešní migrační krize jsou rozdílné názory na reformu Dublinu. Kvůli reformě Dublinu míří Andrej Babiš do Říma, nikoli kvůli ochraně vnějších hranic. Jelikož Dublin je úzce propojen se Schengenem, měla by Česká vláda k tématu přistoupit skutečně odpovědně a analyzovat situaci ve všech souvislostech. Není v českém zájmu soustředit se pouze na „externalizaci“ migrační krize. V zájmu Česka je především úspěšné vyřešení reformy Dublinu. Diskuse na toto téma může mimo jiné představovat začátek skutečné diskuse o tom, jak chce ČR v EU působit a jak chce, aby EU v dalších desetiletích vypadala. 

Autor je poslanec Evropského parlamnentu (KDU/ČSL / EPP). 

Pavel SvobodaPavel Svobodaautor: Info.cz


 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818