Nekupte to. Komentář české eurokomisařky Věry Jourové | info.cz

Články odjinud

Nekupte to. Komentář české eurokomisařky Věry Jourové

Pamatuji si velmi živě, jak jsem se hned na sklonku roku 89 vydala stejně jako tisíce dalších Čechů do Rakouska, abych viděla, jak to vypadá za železnou oponou. S pár drobnými v kapse a s pocitem druhořadého člověka jsem pak chodila mezi regály nějaké samoobsluhy, kde jsem koupila kafe a čokoládu. Chutnalo to báječně a babička to stručně okomentovala: holt Západ. Nutno podotknout, že takový štrůdl, který tehdy pekla babička, neměli ani v Rakousku. Ale to jiný příběh. 

Od té doby uplynulo spoustu let a nabídka na českém trhu se výrazně zlepšila, avšak mnoho českých nebo slovenských občanů stále nakupuje za hranicemi v Rakousku a Německu se stejným pocitem, že to "tam" mají lepší. A zároveň s pocitem nespravedlnosti, že jsme pořád jacísi druhořadí spotřebitelé, potažmo občané. 

Nedávné studie provedené v několika zemích EU naznačují, že se jedná o reálný problém. Složení produktů dané využitím lokálních surovin nebo přizpůsobení receptury místním chuťovým preferencím není v rozporu se zákonem. Jižané například preferují o něco sladší kávu než obyvatelé Skandinávie. U značkových výrobků však spotřebitelé oprávněně očekávají, že pod stejnou značkou kupují stejnou kvalitu, ať už si je koupí kdekoli.

Praktiky uvádějící v omyl spotřebitele tím, že kvalita výrobků prodávaných pod stejnou značkou neodpovídá jejich očekávání, jsou v evropském právu zakázány. A to je právní základ, který umožňuje proti takovým nekalým praktikám už nyní zakročit. Proto se problémem zabývám z pozice evropské komisařky zodpovědné za ochranu práv spotřebitele.

Co tedy můžeme dělat? Především musíme spolehlivě zjistit, jakých konkrétních výrobků či obchodních řetězců se to týká. Pak teprve mohou obchodní inspekce zakročit, spustit řízení, případně dávat pokuty. Sjednocujeme metodiku pro testování produktů, abychom měli srovnatelné výsledky v rámci různých zemí. Na metodice dnes pracují experti z 16 zemí a spolupracují na ní i sdružení spotřebitelů, výrobci a prodejci. K posledním dvěma jmenovaným je třeba říci, že i oni mají zájem, aby se problém dvojí kvality z evropského trhu vymýtil. V konečném důsledku totiž tento problém kazí dobré jméno evropských značek jako takových a snižuje důvěru spotřebitelů. 

V dubnu by měla být společná metodika testování hotová a poté začne fáze samotného testování, které budou národní inspekce provádět s finanční podporou Evropské komise. 

V dubnu také navrhnu vládám zemí EU a Evropskému parlamentu změnu právních předpisů na ochranu spotřebitele, aby společnosti nedodržující pravidla čekaly přísnější sankce. V rámci balíčku nových spotřebitelských pravidel navrhnu mj. upřesnění definice dvojí kvalitu produktů jako neférové obchodní praktiky. A nebude se to týkat jen potravin, ale například též drogistického zboží, na což si též spotřebitelé stěžují. 

Osobně jsem se několikrát setkala s výrobci a obchodníky, kteří by především měli na stížnosti a dlouhodobou frustraci spotřebitelů reagovat. Ještě nenastal čas otevřeně jmenovat konkrétní značky, ale bez váhání to udělám, budu-li mít důkazy o šizení výrobků určených pro konkrétní trh. 

V celém tomto soukolí snah a plánů mají nakonec nejvýznamnější slovo sami spotřebitelé. Tlak na kvalitu ze strany spotřebitelů je zatím silnější v západní Evropě, spotřebitelé ve východní a střední Evropě jsou často méně nároční. Ale zlepšujeme se. Jak ukázala praxe, vyjádření nespokojenosti už má pozitivní dopady: někteří výrobci se již dobrovolně rozhodli změnit své receptury, aby zajistili prodej totožných výrobků v celé Unii. Například máslové sušenky Bahlsen's se nyní pro všechny trhy vyrábějí ze skutečného másla a Hipp, hlavní výrobce potravin pro kojence a malé děti, zaručuje ve svých hotových pokrmech obdobný podíl zeleniny. A viděla jsem už i reklamu výrobce mražených potravin, který výslovně deklaruje stejnou kvalitu a složení po celé Evropě. 

Věřím, že společně v nápravě klamavých praktik uspějeme. Jednotný evropský trh nesmí být a nebude trhem dvojích norem, ani druhořadých spotřebitelů. 

Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost žen a mužů

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud