Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Neredukujme diskusi o reformě copyrightu na boj proti korumpujícím společnostem. Komentář P. Svobody

Neredukujme diskusi o reformě copyrightu na boj proti korumpujícím společnostem. Komentář P. Svobody

Komentář Michala Půra publikovaný na serveru Info.cz se týká dopisu některých europoslanců, kteří jsou proti zavedení nového práva vydavatelů. Tento konkrétní dopis jsem nepodepsal, předložil jsem však pozměňovací návrh požadující vymazání původního návrhu Komise zavádějícího nové právo vydavatelů. Považuji však za důležité se k tomuto komentáři vyjádřit především proto, že dle mého názoru zjednodušuje celé téma pro mě již nepřijatelným způsobem.

Především tento dopis nepodepsala „skupina několika málo českých europoslanců“, jak se uvádí v úvodu komentáře. Tento dopis podepsalo celkem 107 poslanců různých národností celkem ze 7 různých politických skupin.

Autor dále tvrdí, že „europoslanci naletěli nejsilnější lobby“ současnosti a podpisem dopisu potvrdili, že „zájmy velkých technologických společností staví nad zájmy kvalitní žurnalistiky“. Je třeba říci, že velké technologické společnosti nejsou v textu dopisu zmíněny ani jednou.

Autoři dopisu pouze vyjadřují obavy, zda navrhovaná novelizace, která má z vydavatelů nově učinit držitele práv, nepřinese nepředvídatelné následky pro spotřebitele. Vyjadřují tak stejné obavy, jaké vyjádřil například Senát Parlamentu ČR, který ve svém usnesení z 9. března 2017 konstatuje, že se staví negativně „k navrhovanému zavedení nového práva pro vydavatele tiskových publikací k digitálnímu užití jejich publikací, neboť je toho názoru, že obdobné pokusy o vnitrostátní regulaci této oblasti v některých členských státech měly převážně negativní dopad nejen na poskytovatele služeb informační společnosti, ale v důsledku i na samotné spotřebitele“.

Podobné obavy vyjádřil také BEUC, zastřešující organizace národních spotřebitelských organizací (českým členem je dTest). Autor tvrdí, že tato organizace může být zkorumpovaná, když doporučuje „náš stále ještě čerstvý článek, kterak Google ´korumpuje´ neziskové organizace napříč Evropou“ a zároveň se ptá, čí zájmy europoslanci hájí: „Hájí zájmy občanů (tím pádem i novinářů) nebo často monopolních společností?“

Sám nesouhlasím se všemi postoji BEUC v oblasti autorského práva, ale tvrdit, že BEUC hájí zájmy monopolních společností, protože vystupuje proti zavedení nového práva pro vydavatele (nikoli pro konkrétní novináře) je skutečně podivuhodné tvrzení. BEUC je organizace, která se mimo jiné zajímala také například o problematiku dvojí kvality potravin, a těžko o ní můžeme tvrdit, že jde na ruku monopolních společností.

Pokud jde o otázku, čí zájmy europoslanci hájí, lze odpovědět tak, že hájí zájmy svých voličů a celá debata o reformě copyrightu spočívá v tom najít rovnováhu mezi zájmy držitelů práv a zájmy spotřebitelů. Obě tyto strany mají své legitimní zájmy. Redukovat diskusi na boj proti korumpujícím technologickým společnostem vůbec nijak nepřispívá k nalezení konsensuálního řešení.

Kvalitní novináři mají naprosto zásadní význam pro fungování demokratické společnosti. Je však třeba dodat, že navrhovaná novelizace se bude týkat všech vydavatelů, tedy nejen těch, které autor zmiňuje jako „časem prověřených“, ale i těch ostatních. Boj proti fake news nemá s navrhovanou reformou přímou souvislost.

Domnívám se, že snahou nás všech, kteří máme zájem na objektivním zpravodajství, například z EU, by mělo být nezjednodušovat a nepoužívat černobílou optiku při referování o komplexních problémech.

Autor je poslanec Evropského parlamentu zvolený za KDU-ČSL a předseda výboru pro právní záležitosti JURI v EP.

Pavel SvobodaPavel Svobodaautor: Info.cz

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1