Články odjinud

Orbán je nebezpečný, EU ale na něj nestačí, říká v rozhovoru pro INFO.CZ francouzský politolog

Orbán je nebezpečný, EU ale na něj nestačí, říká v rozhovoru pro INFO.CZ francouzský politolog

Staronový maďarský premiér Viktor Orbán systematicky podkopává demokracii v zemi a pokračovat v tom bude i v dalším volebním období. „Obavy mám, v případě Orbána je nemít nelze,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ francouzský politolog Martin Michelot, který působí v českém think-tanku Europeum a dlouhodobě spolupracuje s francouzským Institutem Jacquesa Delorse. Unijní instituce, které Orbánovy postupy kritizují, podle něj nemají dostatečně silné pravomoci, aby mu v tom zabránily. Orbán navíc šikovně manévruje a v Evropském parlamentu může počítat s podporou spřátelených politických stran. Bude podobná opora trvat i po volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou za rok? Co přinesou plány Evropské komise svázat peníze z příštího víceletého rozpočtu EU s dodržováním zásad právního státu? A jak to ovlivní Česko? I o tom byl rozhovor.

Maďarský premiér Viktor Orbán má za sebou vítězné volby a jeho strana spolu s křesťanskými demokraty potvrdila ústavní většinu. Unijní instituce jeho vládu opakovaně kritizují z porušování základních hodnot EU a systematického rozkladu demokracie. Diskuse na toto téma vede i Evropský parlament, avšak někteří jeho členové naopak postupy Orbána obhajují. Co očekáváte od jeho vlády vy? Sdílíte také obavy?

Ano, obavy samozřejmě mám a objektivně řečeno je nemít nelze. Orbán vystupuje proti neziskovým organizacím, je hrozbou pro právní stát a ohrožuje i nezávislost soudů. Koalice jeho strany obhájila dvoutřetinovou většinu v parlamentu a nic jí nebrání v tom, aby pokračovala ve změnách ústavy. EU má tady omezené pole působnosti, může jednat pouze v případě, že Maďarsko neaplikuje právo EU nebo v momentě, kdy soudní systém přestává být nezávislý.

Evropská komise kvůli riziku závažného porušení vlády práva v Polsku spustila proti tamní vládě postup, na jehož konci zemi hrozí pozastavení hlasovacích práv v Radě EU. Může se něco takového stát i v případě Maďarska?

V případě Maďarska to mohou být poslanci Evropského parlamentu, kdo by mohl požadovat spuštění článku 7 Smlouvy o EU, a ne Evropská komise. Pokud by k tomu došlo, mělo by to úplně jiný politický význam. Komise zastupuje všechny členské státy EU, zatímco v Evropském parlamentu jsou názorové rozdíly mezi jednotlivými zástupci států mnohem znatelnější. U Maďarska je jasně vidět vliv Evropské lidové strany, jejímž členem je i Fidesz. Pokud tato politická skupina bude i nadále chránit Fidesz, tak bude velmi těžké, aby Maďarsko bralo tuhle proceduru vážně.

Dobře, ale jaký je tedy rozdíl mezi situací v Polsku, kde Evropská komise aktivovala článek 7 hlavně kvůli soudní reformě, a v Maďarsku?

V obou zemích probíhají velké změny, které si říkají o pozornost. U Polska je ale mnohem snazší říct, že reformy, které přijímá polská vláda, jsou protiústavní a narušují právní stát. V Maďarsku je to zaštítěno ústavní většinou, kterou má Orbánova koalice v parlamentu.

Další rozdíl je pak v rychlosti, jak obě země zavádějí přijaté změny, a také v tom, že za Maďarskem stojí Evropská lidová strana. Polsko takovou podporu nemá.

Kdo je Martin Michelot?
Martin Michelot je zástupce ředitele v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a nerezidentním pracovníkem pařížské kanceláře Německého Marshallova fondu Spojených států. Specializuje se na transatlantickou bezpečnost a francouzskou zahraniční politiku. Je absolventem mezinárodních vztahů na Sciences Po v Lyonu. Dříve působil jako výzkumný asistent v Brookings Institution a jako asistent ve francouzském Národním shromáždění.

Jak velká je tedy vůbec pravděpodobnost, že článek 7 bude vůči Maďarsku spuštěn? Ptám se i s přihlédnutím k blížícím se volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou v roce 2019 a které slibují jiné složení parlamentu. V současné době je nejsilnější politickou skupinou právě Evropská lidová strana.

Upřímně jsem velmi skeptický. Jedná se o něco, co je naprosto zásadní i pro samotnou existenci parlamentních uskupení, takže si opravdu nemyslím, že by evropští lidovci chtěli i v budoucnosti potopit člena své frakce. Navíc procedura je mnohem složitější - není to jen o Evropském parlamentu, spuštění článku 7 musí potvrdit i členské státy. Opravdu tedy nevěřím, že by se tohle stalo a došlo to až sem.

Není to jednoduché ani se samotným článkem 7. Článek 7.1 říká, že lze za splnění určitých podmínek konstatovat, že tu existuje nebezpečí, že určitý stát závažně porušuje hodnot. Článek 7.2 za ještě přísnějších podmínek, tedy s jednomyslným souhlasem všech členských států EU, uvádí, že lze rozhodnout o tom, že stát tyto hodnoty opravdu porušuje. Tady je to ještě nepravděpodobnější, protože už víme, že Polsko a Maďarsko budou tyto pokusy navzájem vetovat.

V tom případě to ale znamená, že článek 7 nemá vůbec žádný smysl…

Ano, je to tak, v tomto případě je to naprosto nefunkční a nikdy procedura nepostoupí do další fáze (článek 7.3; pozn. red.), která umožňuje pozastavit hlasovací práva v Radě EU.

Takže to nepomůže ani situaci v Polsku?

Dopad tohoto článku může být takový, že nastaví dialog mezi Komisí a konkrétním členským státem. Že to do určité míry funguje, se ukazuje právě na příkladu Polska (Polsko přislíbilo úpravy kontroverzní soudní reformy posilující vliv vlády na justici. Kritici podotýkají, že se jedná pouze o dílčí změny a navíc další kritizované zákony zůstávají beze změny; pozn. red.).

Má EU v tuto chvíli nějaké jiné nástroje, jak účinně vystupovat proti porušování právního státu v některém z jejích členských zemí?

V určitých případech se dá jít přes Soudní dvůr EU. To se v případě Polska nyní děje třeba v souvislosti s rozhodnutím polských úřadů těžit dřevo v Bělověžském pralese na východě země.

Smlouvy EU počítají také ještě s jednou možností, která se nyní diskutuje. Je to existence monitorovací skupiny, která by fungovala pod hlavičkou Evropské komise a která by sledovala, jak stát dodržuje základní práva EU. Mohla by poskytovat doporučení Komisi, kdy má zahájit např. řízení o nesplnění povinností (infringement).

Třetí možností může být pozastavení možnosti získávat prostředky z evropských strukturálních fondů. V tomto případě je ale potřeba mít přesnou definici toho, za jakých okolností lze spojit porušování zásad právního státu s fondy.

Evropská komise se v příštím víceletém rozpočtu EU chystá na propojení strukturálních fondů právě se zásadami právního státu. Vzhledem k tomu, že Polsko i Maďarsko patří k největším příjemcům peněz z fondů EU, dá se říct, že s tím Komise přišla v reakci na situaci v těchto zemích?

Tato možnost je už nějakým způsobem ve smlouvách EU obsažena, nyní se mluví o jejím posílení. Řeší se především to, jak mají být nastaveny sankce. Bude to obtížné, protože tato nová pravidla se schvalují jednomyslně a určitě nelze očekávat, že Polsko nebo Maďarsko budou skákat radostí, že mají přijmout něco, co by potenciálně mohlo ovlivnit objem peněz, který by mohly získat z příštího rozpočtu. Očekávám tedy, že kolem toho budou velké diskuse, ale nepochybuji, že Komise s nějakým návrhem určitě přijde. Jednak to chce udělat ona sama a pak to také požadují další, například Evropský parlament nebo významní představitelé členských států. K nim patří Francie, kterou pravděpodobně podpoří některé skandinávské země nebo Nizozemsko.

Bude to fungovat?

Určitě nechci tvrdit, že se bude ve finále jednat o nějaký extra efektivní nástroj, protože v následujících diskusích po zveřejnění návrhu Komise může dojít k jeho zmírnění. Nový rozpočet bude platit od roku 2021, tedy až za tři roky. Za tu dobu tu proběhnou volby v Polsku, možná i v Maďarsku, České republice a také na Slovensku. Dále pak v Rumunsku. Každá země se může dostat do situace, že v ní budou porušovány zásady právního státu. Je a bude to tedy diskuse o hypotetických scénářích.

Zmiňujete země střední a východní Evropy, ale teoreticky přece může dojít k porušování zásad právního státu i v západoevropských zemích.

Ano, to je také nebezpečí. Je jasné, že se bude hledat mechanismus, který zajistí, aby i čistí přispěvatelé do rozpočtu neztratili svůj přístup k strukturálním fondům. To bude znamenat, že všechny kondicionality, na kterých se země EU dohodnou, se budou týkat i jich. Vaše otázka je vysoce hypotetická, ale je určitě na místě.

Na druhou stranu diskuse s jinými zeměmi nebudou asi tak vyhrocené, jako u států, které diskreditují roli Evropské komise a zpochybňují její legitimitu. V západoevropských zemích ani tolik neslyšíme o tzv. bruselském diktátu. Pokud by byl proti některé této zemi zahájen infringement nebo by tu byly na stole nějaká konkrétní doporučení, tak reakce v těchto zemích by byla naprosto odlišná od toho, co máme možnost vidět v Polsku nebo Maďarsku.

Když zmiňujete kondicionality, hovoří se o tom, že vyplácení peněz z příštího rozpočtu by mohlo být podmíněno tím, že země musí spolupracovat na programech EU o přerozdělování uprchlíků. Je tato úvaha správná?

Myslím, že tahle dvě témata by se měla zcela oddělit, protože je jednoduše nejde spojovat. Evropská solidarita je jedna věc, ale není to žádný právní termín. Téma hlavně v zemích, které se odmítají podřídit rozhodnutí Soudního dvora EU (Česko, Polsko a Maďarsko; pozn. red.), doprovází hysterie a je to červená linie pro řadu domácích politiků. Propojení evropských fondů s migraci by si nepochybně získalo popularitu v západoevropských zemích, ale nemělo by žádný dopad. Dalším důvodem je to, že diskuse o migraci by se měla uzavřít toto léto, kdy by se mělo rozhodnout o reformě dublinského systému. Debaty o podobě příštího víceletého finančního rámce startují teprve nyní. Jde o dvě odlišné věci a nemyslím si, že se toto téma objeví u západoevropských zemí znovu.

 

 

Články odjinud

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818