Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Proč číst a psát o Evropské unii? INFO.CZ spouští novou rubriku

Rozpočet EU, ze kterého do Česka přitékají významné peníze. Revoluce v ochraně osobních údajů, která dopadne nejen na firmy, ale i na jejich zákazníky. Diskuse o reformách eurozóny, ve kterých by naše země neměla stát stranou. Ale také brexit, tedy odchod Spojeného království z EU, který pořád obestírají velké otazníky. To a mnohem více přinesou příští měsíce a roky a bylo by naivní si myslet, že nás to nijak neovlivní. INFO.CZ se proto rozhodlo jako jedno z prvních velkých zpravodajských médií na české scéně spustit speciální rubriku věnovanou právě Evropské unii a dění v ní.

Výzev, které před Evropskou unii v příštích letech stojí, je bezpočet a zmiňovaným brexitem jeijch výčet zdaleka nekončí. Země unie se začínají vážně zabývat tím, kam celý projekt v budoucnu nasměrovat. Rozhodně se nevedou diskuse o jeho konci, jak by někteří naši politici rádi slyšeli. Stejně tak se přemýšlí o tom, jak zlepšit fungování eurozóny, která sdružuje země platící společnou měnou euro.

I přesto, že počty migrantů přicházejících do Evropy klesají, členské země EU si stále lámou hlavu, co s lidmi, kteří na kontinentu již jsou. Politici se hádají, která země je solidárnější, a co si pod tímto termínem vůbec představit. Ve společnosti mezi tím roste napětí a nikdo z povolaných si příliš neví rady co s tím. Podobné nálady nahrávají populistům a euroskeptikům, kteří slibují hory doly, ale s jasným řešením nepřicházejí.

Evropskou unii neustále ohrožují teroristické útoky. Nevíme, kde příště teroristé udeří, a kdo jim padne za oběť. Bezpečnost se stává stále důležitější otázkou. Za zmínku také rozhodně stojí nejisté okolí našich hranic a nepředvídatelná politika některých sousedů. I z těchto důvodů v Evropě ožívají myšlenky na vytvoření společné obranné politiky, které v posledních měsících dostávají stále konkrétnější rysy.

A bylo by toho určitě více. Česká republika, která je už čtrnáctým rokem členem EU, je toho všeho součástí. Nejen že ji všechny události, které se odehrají v Evropě, ovlivní, ale co je možná podstatnější – ona může ovlivnit je. Proč to řada Čechů neví? Nebo se mylně domnívá, že za nás rozhodují větší a silnější?

Nová rubrika, která startuje na INFO.CZ, si klade nemalé cíle. Chce přinášet kvalitní a objektivní informace o tom, co se děje v Bruselu. Jaká legislativa, která bude mít dopad na naše každodenní životy, tam vzniká a jak do její přípravy můžeme promluvit. Neméně důležité je pak i to, jak ji naše politická reprezentace chápe a zavádí do českého právního řádu. Ne nadarmo se říká, že Češi (ale zcela určitě i další) mají sklony k tomu být papežštější než papež a často jdou v regulacích mnohem hlouběji, než se na evropské úrovni domluvili spolu s ostatními státy.

V rubrice chceme sledovat i to, co se děje v dalších členských státech Evropské unie. V loňském roce se v Evropě konala série důležitých voleb, které budou mít dopad na chod celého kontinentu. Letošek se ponese v podobném duchu. Nejdříve nás čekají parlamentní volby v Itálii, poté v Maďarsku a také ve Švédsku. INFO.CZ bude při tom.

Zvláštní pozornost chceme věnovat Čechům, kteří působí v unijních institucích. Na první pohled se může jednat o neviditelné diplomaty a úředníky, kteří odešli za lepším do zahraničí. Není to tak. Na svých pozicích odvádějí velký kus práce, která ale není vidět, protože se o tom jednoduše nikde nepíše. INFO.CZ to chce změnit.

V neposlední řadě si u nás přečtěte i zajímavé názory věnované evropským tématům od lidí, kteří se EU profesně věnují. Psát o unii nebudou pouze politici, ale i diplomaté, byznysmeni, úředníci nebo třeba představitelé akademické sféry – prostě a jednoduše všichni, kteří chtějí přispět do debaty o EU v Česku a někam ji posunout. V žádném případě nečekejte, že půjde o propagandu – Evropská unie a její mechanismy si zaslouží stejně chvály jako kritiky.

Tak na shledanou na webu INFO.CZ!

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1