Články odjinud

REPORTÁŽ: Poroučet matce přírodě. Jak se žije v zemi, kterou můžou z mapy smazat povodně

1080p720p360p

S vodou bojují Nizozemci od nepaměti. Velká část území Nizozemska se nachází pod úrovní hladiny Severního moře, a povodně tak představují každodenní nebezpečí. Místní obyvatelé si však na život v neustálém riziku postupně zvykli a dnes je hrozba záplav nechává klidnými. Naprosto věří rozsáhlému systému protipovodňové ochrany, který vyrostl kolem nizozemského pobřeží za posledních několik desítek let.

Měla to být velkolepá událost. Princeznu Beatrix, budoucí královnu Nizozemska, čekala oslava patnáctých narozenin a celá země se chtěla radovat spolu s ní. V sobotu 31. ledna 1953 se lidé zahaleni do teplého oblečení procházeli po pobřeží, aby obdivovali na toto období neobvykle vysoké vlny. Že je moře příliš rozbouřené a začíná se nebezpečně zvedat silný vítr, nikoho neznepokojovalo. Nikdo v tu dobu netušil, že nad Skotskem a severním Německem už začíná zuřit bouře, která žene masy vody směrem k nizozemskému pobřeží. Varovné zprávy, které zachytily místní úřady, se k obyvatelům jihozápadního Nizozemska nikdy nedostaly, protože vichřice přerušila na několik dlouhých hodin veškeré radiové vysílání a spojení.

Bouře v plné síle udeřila uprostřed noci, když lidé spali. Hladina moře v kombinaci s vysokým přílivem, poklesem tlaku a větru o síle orkánu zvedla hladinu moře až o 5,6 metru. Voda protrhla hráze, nebo se přes ně jednoduše přelila, a valila se hlouběji do vnitrozemí. S sebou brala vše, co ji přišlo do cesty.

Varovné zprávy, které zachytily místní úřady, se k obyvatelům jihozápadního Nizozemska nikdy nedostaly.

V Nizozemsku, kde se 20 % území nachází pod úrovní hladiny moře a polovina území nepřesahuje nadmořskou výšku jednoho metru, způsobila rozsáhlé záplavy, které stály život přes 1800 lidí a zničily více než 150 tisíc hektarů půdy. Mrtvé hlásily i další evropské země v čele se Spojeným královstvím nebo Belgií. Nejvíce postiženou oblastí v Nizozemsku byla provincie Zeeland, kterou tvoří nesčetné ostrůvky, mezi kterými ústí ramena řek Šeldy, Rýna a Maasy. „Bylo to, jako bychom viděli konec světa. Slyšel jsem našeho souseda, jak říká sbohem své rodině. Držel jsem se ve vodě kousku dřeva a myslel na to, že tady všichni zemřeme,“ zaznamenala svědectví neznámého muže dobová kronika.

Vody se nepovedlo zbavit celých devět měsíců

Obloha je jasně modrá a slunce se odráží v klidné hladině moře. Na místo proudí davy turistů a zvědavých návštěvníků. Chtějí si připomenout událost, od které letos na začátku února uplynulo 65 let. S úsměvem na rtech je u vchodových dveří do muzea, které v místě největších povodní v Nizozemsku vyrostlo před několika lety, vítá drobná, na krátko ostříhaná, šedovlasá žena. Je to sedmdesátiletá Ria Geluk, jedna ze čtyř desítek tisíc pamětníků, kteří události prožili na vlastní kůži a jsou ochotni o nich mluvit.

„Tehdy mi bylo 6,5 roku. Byla jsem příliš stará na to, abych si neuvědomila, co se děje, ale příliš mladá na to, abych pochopila dopady této události,“ začíná vyprávět svůj příběh uvnitř budovy působivého muzea. Spolu s rodinou bydlela v domě v nedaleké vesnici Capelle v Severním Brabantsku, která se nachází přibližně 100 kilometrů od pobřeží. Povodeň členy rodiny překvapila uprostřed spánku, přesto stihli zareagovat. „Přežili jsme jen proto, že jsme vylezli na střechu střešními okny. Spoustu lidí tuhle možnost nemělo a zůstalo uvězněno uvnitř zatopených domů. My měli štěstí, že k nám stihl doběhnout lékař z druhé vesnice, zaklepal na dveře a řekl, co se na nás žene,“ vypráví Geluk.

Rodina strávila na střeše domu celou noc a část následujícího dne, než přijela záchrana na lodích. „Ve vodě bylo všechno – dřevo, nářadí, boty, ale i dobytek a další zvířata,“ vzpomíná žena. „Náš dům byl velmi poničený a naše farma zcela zničená. Rodina se nemohla vrátit domů tři roky,“ pokračuje v líčení událostí žena. Oblast byla pod vodou devět měsíců a některé vesnice se už nikdy nepodařilo obnovit.

Už se nesmí nic takového opakovat

Znovu vystavěn byl malebný přístav Zierikzee, který leží asi 30 kilometrů od Rotterdamu. Místní však na události roku 1953 nezapomněli. „Pro některé lidi v Evropě je hlavním mezníkem druhá světová válka. Pro Nizozemce z této oblasti jsou to jednoznačně povodně v roce 1953,“ říká pětatřicetiletý mladík, který ve městě, kde dnes žije asi deset tisíc obyvatel, provozuje malou restauraci. „Ještě dnes zaslechnete mezi staršími ročníky, jak si o této události povídají,“ dodává nad šálkem kávy.

Povodeň ze začátku padesátých let minulého století nizozemskou společností otřásla natolik, že se tehdejší vláda rozhodla, že zemi už nic podobného nepotká. Inženýři v čele s Johanem van Veenem okamžitě oživili plány na výstavbu soustavy protipovodňových hrází a přehrad, která do dějin vešla pod názvem „Deltawerken“. Jednalo se o ambiciózní projekt, jehož základy byly položeny už ve třicátých letech, ale jeho realizaci zastavil příchod druhé světové války. Už v té době šlo o ojedinělý počin, který si ihned získal pozornost celého světa. To platí dodnes. „Chodí se k nám učit Američané a další země, kterým v souvislosti s klimatickými změnami hrozí rozsáhlé povodně,“ říká pamětnice Ria Geluk a sklání se nad mapou protipovodňových hrází, které mají za úkol chránit místní obyvatelstvo před velkými mořskými bouřemi a nečekanými jarními záplavami.

Nizozemci začali promyšlený systém protipovodňové ochrany budovat prakticky ihned poté, co opadla první voda. Místní parlament schválil nový zákon, který umožnil zvýšit a zároveň zpevnit všechny již stojící hráze podél pobřeží a také zcela od základu vybudovat velké přehrady, jež by spolehlivě oddělily provincie Jižní Holandsko a Zeeland od moře. V první fázi byly vystavěny hráze, které oddělují moře od ostrovů, například Veerse Gat nebo Haringvliet, a pak ty, které ve vnitrozemí regulují vodní toky a kanály. Následně odstartovala výstavba přehrad v Zandkreeku, Krammeru, Grevelingenu a Volkeraku.

Ve vodě bylo všechno - dřevo, nářadí, boty, ale i dobytek a další zvířata.

Nizozemští hydrauličtí inženýři začínali prakticky od nuly a učili se nové pracovní postupy za pochodu. Typické pro celou oblast jsou tzv. caissony, tedy obrovské betonové bloky o velikosti několikaposchoďových budov, z nichž se sestavovaly přehrady. Stavby jsou projektovány tak, aby ustály bouři, která se nad Nizozemskem prožene jedenkrát za 4000 let. Inženýři neměli vůbec jednoduchý úkol, kromě bezpečnosti totiž museli myslet i na to, aby zůstaly otevřené cesty, kterými by do přístavů, jako je Rotterdam nebo Antverpy, mohly vplouvat obchodní lodě. I přesto, že se s výstavbou hrází, které dnes dosahují délky 700 kilometrů, začalo prakticky okamžitě, trvalo třicet let, než byla poslední z nich uvedena do provozu. „Práce na soustavě protipovodňové ochraně nikdy neustaly. Zdokonalují se neustále,“ vysvětluje Geluk.

A ne vždy se dařilo postupovat podle plánu. Celospolečenskou diskusi vyvolal v šedesátých letech úmysl vlády, který počítal s hermetickým uzavřením celé oblasti na východním rameni řeky Šeldy. Místní se však proti němu vzbouřili a upozorňovali na to, že výstavba přehrady zahubí ptáky a vzácné druhy rostlin a živočichů, kteří v této oblasti žijí. Demonstrace po celé zemi rozhodly o tom, že oblast zůstala otevřená. Vznikla tak protizáplavová přehrada Oosterschelde, unikátní vodní dílo, jehož obrovské brány zůstávají otevřené, aby umožnily mořské vodě dostat se až k ústím řek. Pokud přijde bouře a budou hrozit záplavy, železná vrata dosahující až na mořské dno se zcela uzavřou. Od roku 1986, kdy vodní dílo slavnostně otevírala královna Beatrix, se železná brána podle informací médií zavřela celkem dvacetkrát.

Život v neustálých obavách

Ničivé povodně byly součástí nizozemské historie od nepaměti. Lidé dříve sázeli na přirozenou ochranu, kterou poskytovaly písečné duny, členité pobřeží a přirozeně vytvořené průlivy a zálivy. Pravidelné jarní záplavy, které zabíjely a ničily majetek a úrodnou půdu, přiměly Nizozemce k výstavbě primitivních zábran nejen v moři, ale také na hlavních tocích – řece Rýnu, Máze a Šeldě. Ve dvacátém století nizozemské území zasáhlo několik velkých bouří, které doprovázely silné záplavy. Kroniky připomínají zejména povodně v roce 1906 a 1916. „Od roku 1953 jsme zažili několik silných bouří, které způsobily menší záplavy lokálního charakteru,“ říká meteorolog Erwin Kroll. Žádná z nich ale nezpůsobila takovou katastrofu jako ta ze začátku padesátých let. Podle Krolla za to Nizozemci vděčí systému protipovodňových hrází a přehrad Deltawerken. „Už nikdy jsme nezažili nic podobného, čím si museli projít naši předci v roce 1953. Nyní jsme lépe připraveni,“ dodává Kroll.

To ale neznamená, že by Nizozemsko bylo zcela v bezpečí. Klimatické změny a vzestup hladiny světových oceánů, které s těmito jevy souvisí, nutí místní obyvatele, aby žili v neustálých obavách z rozsáhlých záplav. „Klimatická změna je stoprocentní hrozbou pro celé Nizozemsko,“ zdůrazňuje expert na protipovodňovou ochranu. „Nacházíme se z velké části pod hladinou moře a každý meter, o který mořská hladina stoupne, je pro nás nebezpečný,“ dodává.

„Nikdy mi nebylo jasné, proč se naši předci usídlili na takovém nebezpečném místě, jako je Nizozemsko,“ kroutí hlavou čtyřicetiletá Hannah z malé vesnici Ouwerkerk, která se nachází v záplavové oblasti. Tradiční vesnička s kruhovým náměstím a kostelem uprostřed, kde dnes stojí přibližně čtyři stovky typických holandských domů, byla v roce 1953 smetena velkou povodní. Katastrofa připravila o život každého šestého obyvatele a za oběť ji padl i místní velký mlýn.

Klimatická změna vystavila Nizozemsko opět vážnému nebezpečí. Katastrofa se může opakovat.

„Dnes už strach nemáme. Máme jiné myšlenky a řešíme naprosto jiné starosti,“ přidává se k ní pětačtyřicetiletý Paul, který vyšel na práh jednoho z domu, aby se pozdravil se sousedy. „Naprosto věřím protipovodňové ochraně. Co mi ostatně také jiného zbývá?“ ujišťuje a dodává, že každá větší nizozemská obec má svého správce hrází a vodních děl, který dohlíží na stav ochrany a pravidelně kontroluje počasí. Ouwerkerk není výjimkou.

Nebojím se řeky ani moře

Podobně to vnímají i obyvatelé nejníže položené obce v Nizozemsku, kterou je Nieuwekerk aan den Ijssel na předměstí Rotterdamu. Lidé tady žijí necelých sedm metrů (6,74 metrů) pod úrovní hladiny Severního moře. Tuto skutečnost jim připomíná vystavěný památník, který vypadá jako obří teploměr. „Ne, nebojím se moře, ani nedaleko protékající řeky,“ vysvětluje asi padesátiletá žena oblečená do teplého kabátu, která žije v obci už několik let a z domu vyběhla narychlo, aby koupila doma chybějící potraviny.

„Na to, že se u nás nachází nejnižší bod Nizozemska, jsme pořádně pyšní,“ stihne ještě zakřičet, než zmizí mezi regály místní samoobsluhy. Nieuwekerk aan den Ijssel o umístění monumentu soupeřil s přilehlými obcemi, nakonec ale mezi nimi zvítězil.

 

 

Články odjinud

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818