Sršeň: Zase jen velkopodniky? Vláda přehlíží malé a střední firmy v regionech

Radim Sršeň

13. 02. 2019 • 17:40

KOMENTÁŘ RADIMA SRŠNĚ | Česká republika patří v rámci EU dlouhodobě k zemím s naprosto nejmenší podporou mikro, malých a středních firem z evropských fondů. Drtivá většina vyčleněných prostředků putuje k velkým podnikům místo toho, aby pomohla zvýšit konkurenceschopnost menších firem v regionech. Je to zcela proti logice fondů. Menším subjektům sice svitla šance, že by se jim v novém programovém období po roce 2021 mohlo dostat více peněz, ale česká vláda je zřejmě proti.

Po roce 2021 by měla být podpora velkých podniků z fondů vyřazena a zastropovány by měly být i platby zemědělcům, aby prostředky nepohltily jen velké koncerny. Česká vláda chce ale v podpoře velkých podniků pokračovat, jak vyplývá z vládní koncepce čerpání pro roky 2021–2027.

Důvod? Česká ekonomika je podle ministerstva pro místní rozvoj na velkých podnicích postavena a jsou to prý ony, kdo jsou hlavní nositelé inovací.

To je zavádějící argument. Ve vyspělých zemích západní Evropy jsou dle statistik nositelem inovací zejména malé a střední podniky, protože jsou flexibilní a dokáží inovativně přemýšlet. Výborným příkladem jsou Rakousko a Německo. U našich západních sousedů je tahounem ekonomiky právě tzv. Mittelstand, tedy malé a střední podniky, které jsou často v rodinných rukou. Není důvod, aby tomu bylo v Česku naopak. Ale nestane se tak, pokud nedáme těmto firmám šanci. Musíme si uvědomit, že mají například mnohem menší aparát na zpracování administrativy pro přidělení dotace.

Na nízkou podporu malých a středních podniků u nás, konkrétně v rámci Programu rozvoje venkova v opatření „Spolupráce“ upozornila mimo jiné loni i zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle NKÚ se navíc nedaří směřovat prostředky do inovací. U 46 prověřovaných žádostí představovaly výdaje na vědu a výzkum pouze 1 procento z celkové částky.

Racionálním řešením je podporu pro velké podniky zachovat pod podmínkou, že na dotovaných projektech budou spolupracovat i malé a střední firmy, které se tak budou rovněž rozvíjet. To je kompromis, na kterém se můžeme v rámci EU dohodnout.

Ke slovu se také musejí dostat více samotné regiony. Stát podporu malých a středních firem dlouhodobě nezvládá. V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je pro ně z celkových více než 100 miliard korun určena alokace jen cca 5 miliard korun, kterou se navíc nedaří čerpat. Je to zejména přístupem státu, který je zvyklý prostřednictvím krajských zastoupení Czechinvestu pracovat jen s velkými podniky, na malé a střední však dosáhnout nedokáže.

Jak jsme již pro současné období prosazovali, efektivním nástrojem pro podporu malých a středních podniků jsou tzv. místní akční skupiny (MAS), které s tím mají bohaté zkušenosti v rámci Programu rozvoje venkova.

Na rozdíl od OP PIK, který navíc s jednou z nejvyšších chybovostí (14 %) podpořil jen na 200 projektů malých a středních podniků, pomohly už MAS v rámci Programu rozvoje venkova s tisíci projekty.

Prosazujeme proto, aby v období 2021+ hrály v oblasti podpory inovací důležitější roli právě regiony – obce, kraje a místní akční skupiny, což zvýší i cílenou podporu konkrétním malým a středním firmám a posílí například i jejich propojení s výzkumnými centry a většími podniky, aby se staly i v Česku nositeli inovací. Jsou to totiž právě malé a střední firmy, kdo v dobách krizí drží ekonomiku a zaměstnanost nad vodou.

Autor je kandidát Starostů a nezávislých pro volby do Evropského parlamentu. 

SDÍLET