Světová robotická asociace: počet průmyslových robotů se neustále zvyšuje

HalfPageAd-1

Prezentace klienta

28. 11. 2019 • 01:00

Světový trh s průmyslovými roboty zaznamenal růst již šestým rokem po sobě. V minulém roce dosáhl celkový počet prodejů robotů nového rekordu, a to přibližně 422 000 nově instalovaných zařízení, což je o 6 % více než v roce 2017. Každý třetí robot na trhu (36 % světové produkce) je instalován v Číně, následuje Japonsko, USA, Korea a Německo. Právě v těchto zemích je v provozu 74 % všech průmyslových robotů.

Mobile-rectangle-3

Data uveřejnila ve svém pravidelném ročním přehledu Světová asociace robotiky (IFR) (1). Výhled IFR do blízké budoucnosti i nadále předpokládá celosvětový růst trhu s průmyslovými roboty. Od roku 2020 do roku 2022 se očekává pořízení téměř dalších dvou milionů průmyslových robotů do továren po celém světě. Hlavním odbytištěm bude Asie, následována Evropou a Amerikou. Průmysloví roboti se v továrnách nejčastěji využívají k manipulaci, mezi jejich další úkoly patří svařování, různé montáže a práce v čistých prostředích tzv. cleanroomech.

..

Letos byly ve studii zahrnuty statistiky dat prodejů kategorie kolaborativních robotů (kobotů). Tato zařízení spolupracují po boku lidských kolegů, aniž by pro ně představovala riziko zranění. I přes jejich neustále vzrůstající popularitu je jejich podíl na trhu velmi malý. V roce 2018 se prodalo celkem 14 000 kolaborativních robotů, což reprezentuje 3,24 % trhu s průmyslovými roboty. O rok dříve se přitom prodalo 11 100 kobotů, což znamená roční nárůst přibližně o 23 %. Společnost Universal Robots, která je největším globálním dodavatelem kolaborativních robotů očekává, že se stane v budoucnu vzájemná spolupráce mezi robotem a člověkem nenahraditelnou, a to především při řešení nedostatku pracovní síly v podnicích po celém světě. IFR předpokládá, že díky stále se zvyšující poptávce bude tento tržní podíl postupně narůstat na 34 % v roce 2025. „Je pozitivní, že se tržní podíl kolaborativních robotů, kteří jsou schopni zaměstnancům ulehčit od fyzicky namáhavé práce neustále zvyšuje a že tento fakt reflektuje i Světová robotická asociace ve svém reportu,“ komentuje Pavel Bezucký, obchodní ředitel společnosti Universal Robots pro Českou republiku a Slovensko.

..

Česká republika má nedostatek pracovní síly

Hodnocení ekonomické situace v České republice zůstává nadále pozitivní. Téměř vyčerpané jsou ale produkční kapacity a zdroje kvalifikované pracovní síly. Oba tyto faktory si tak přirozeně vyžadují od všech společností napříč průmyslovým spektrem investovat do řešení automatizace. V roce 2018 bylo v Česku instalováno celkem 2 725 průmyslových robotů, a to hlavně v automobilovém průmyslu. I přes mírný šestiprocentní pokles investic do automatizace v ČR v minulém roce, výhled do budoucna předpokládá kontinuální růst do roku 2022.

..

Technologie průmyslové robotizace umožňuje společnostem reagovat na neustále se měnící požadavky trhu na kapacitu, větší rozmanitost produktů a spotřebitelské trendy agilním a efektivním způsobem. Poradenská společnost PwC očekává, že celosvětové obchodní konflikty a embarga mohou dokonce posílit investice podniků do pořízení řešení robotiky a automatizace (2). PwC uvádí, že po mnoho let vedlo stabilní prostředí světového volného obchodu k vytvoření globálních dodavatelských řetězců. V současném světě obchodních bariér, embarg a politických nátlaků potřebují výrobní společnosti flexibilitu v plánování výroby, proto čím dál tím více investují do robotických zařízení.

(1): World Robotics 2019 – Industrial Robots

(2): PwC Industrial Manufacturing Trends, 2019

SDÍLET

Billboard-bottom-1