Světová robotická asociace: počet průmyslových robotů se neustále zvyšuje | info.cz

Články odjinud

Světová robotická asociace: počet průmyslových robotů se neustále zvyšuje

Světová robotická asociace: počet průmyslových robotů se neustále zvyšuje
 
Prezentace klienta - 28. listopadu 2019 • 00:00

Světový trh s průmyslovými roboty zaznamenal růst již šestým rokem po sobě. V minulém roce dosáhl celkový počet prodejů robotů nového rekordu, a to přibližně 422 000 nově instalovaných zařízení, což je o 6 % více než v roce 2017. Každý třetí robot na trhu (36 % světové produkce) je instalován v Číně, následuje Japonsko, USA, Korea a Německo. Právě v těchto zemích je v provozu 74 % všech průmyslových robotů.

Data uveřejnila ve svém pravidelném ročním přehledu Světová asociace robotiky (IFR) (1). Výhled IFR do blízké budoucnosti i nadále předpokládá celosvětový růst trhu s průmyslovými roboty. Od roku 2020 do roku 2022 se očekává pořízení téměř dalších dvou milionů průmyslových robotů do továren po celém světě. Hlavním odbytištěm bude Asie, následována Evropou a Amerikou. Průmysloví roboti se v továrnách nejčastěji využívají k manipulaci, mezi jejich další úkoly patří svařování, různé montáže a práce v čistých prostředích tzv. cleanroomech.

autor: Universal Robots

Letos byly ve studii zahrnuty statistiky dat prodejů kategorie kolaborativních robotů (kobotů). Tato zařízení spolupracují po boku lidských kolegů, aniž by pro ně představovala riziko zranění. I přes jejich neustále vzrůstající popularitu je jejich podíl na trhu velmi malý. V roce 2018 se prodalo celkem 14 000 kolaborativních robotů, což reprezentuje 3,24 % trhu s průmyslovými roboty. O rok dříve se přitom prodalo 11 100 kobotů, což znamená roční nárůst přibližně o 23 %. Společnost Universal Robots, která je největším globálním dodavatelem kolaborativních robotů očekává, že se stane v budoucnu vzájemná spolupráce mezi robotem a člověkem nenahraditelnou, a to především při řešení nedostatku pracovní síly v podnicích po celém světě. IFR předpokládá, že díky stále se zvyšující poptávce bude tento tržní podíl postupně narůstat na 34 % v roce 2025. „Je pozitivní, že se tržní podíl kolaborativních robotů, kteří jsou schopni zaměstnancům ulehčit od fyzicky namáhavé práce neustále zvyšuje a že tento fakt reflektuje i Světová robotická asociace ve svém reportu,“ komentuje Pavel Bezucký, obchodní ředitel společnosti Universal Robots pro Českou republiku a Slovensko.

autor: Universal Robots

Česká republika má nedostatek pracovní síly

Hodnocení ekonomické situace v České republice zůstává nadále pozitivní. Téměř vyčerpané jsou ale produkční kapacity a zdroje kvalifikované pracovní síly. Oba tyto faktory si tak přirozeně vyžadují od všech společností napříč průmyslovým spektrem investovat do řešení automatizace. V roce 2018 bylo v Česku instalováno celkem 2 725 průmyslových robotů, a to hlavně v automobilovém průmyslu. I přes mírný šestiprocentní pokles investic do automatizace v ČR v minulém roce, výhled do budoucna předpokládá kontinuální růst do roku 2022.

autor: Universal Robots

Technologie průmyslové robotizace umožňuje společnostem reagovat na neustále se měnící požadavky trhu na kapacitu, větší rozmanitost produktů a spotřebitelské trendy agilním a efektivním způsobem. Poradenská společnost PwC očekává, že celosvětové obchodní konflikty a embarga mohou dokonce posílit investice podniků do pořízení řešení robotiky a automatizace (2). PwC uvádí, že po mnoho let vedlo stabilní prostředí světového volného obchodu k vytvoření globálních dodavatelských řetězců. V současném světě obchodních bariér, embarg a politických nátlaků potřebují výrobní společnosti flexibilitu v plánování výroby, proto čím dál tím více investují do robotických zařízení.

(1): World Robotics 2019 – Industrial Robots

(2): PwC Industrial Manufacturing Trends, 2019

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud