Instituce EU přehledně: Evropská komise, Evropská rada a parlament a jejich kompetence | info.cz

Články odjinud

Evropská rada, Rada EU nebo Rada Evropy? Aneb jak se neztratit v institucích EU

Evropskou unii tvoří 28 členských států (po odchodu Spojeného království v roce 2019 se unie o jednoho člena zmenší). Všechny země si ponechaly svou svrchovanost a nezávislost, ale zároveň se rozhodly spolupracovat v oblastech, kde jim to dává smysl. Za tímto účelem vytvořily společné instituce. Které hlavní to jsou? 

Evropská rada

Evropskou radu tvoří hlavy států nebo předsedů vlád všech členských zemí EU, předseda Evropské komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Úkolem Evropské rady je určovat politický program EU. Znamená to, že rozhoduje o celkovém směřování a politických prioritách EU, ale nevydává žádné právní předpisy. Tzv. summity se scházejí zpravidla čtvrtletně.

Předsedu Evropské rady volí samotná Evropská rada na dvouapůlleté funkční období (lze jednou prodloužit). Šéf Evropské rady může svolat další mimořádné schůzky, kde se řeší bezodkladné záležitosti (např. řecká dluhová krize). V současnosti je předsedou Donald Tusk

Evropská rada obvykle rozhoduje jednomyslně, nebo v některých případech kvalifikovanou většinou. Hlasují pouze hlavy států nebo premiéři.

Evropská rada má sídlo v Bruselu.

Další informace o Evropské radě se dočtete zde>>>

Evropská komise

Evropská komise je hlavní institucí, která řídí každodenní činnost EU. Je to také jediná instituce, která může navrhovat právní předpisy (často na žádost Evropského parlamentu nebo Rady EU).

Komisi tvoří kolegium 28 komisařů - jeden z každého členského státu EU, včetně předsedy a místopředsedů. Každý komisař nese odpovědnost za určitou oblast politiky.

Rozhodnutí Komise se přijímají na základě společné odpovědnosti sboru komisařů a na základě konsenzu (možné je však i hlasování).

Většina zaměstnanců Komise působí v Bruselu nebo Lucemburku, v hlavních městech všech členských států EU se nacházejí kanceláře „zastoupení“.

Evropská komise podala na Česko žalobu kvůli odmítání uprchlických kvót. Další podrobnosti najdete zde>>>

Rada EU

Rada EU je spolu s Evropským parlamentem hlavní institucí EU s rozhodovací pravomocí. Spolu s europoslanci projednává a přijímá předpisy EU (na základě návrhů Evropské komise) a schvaluje rozpočet EU.

V Radě EU se scházejí ministři jednotlivých členských států, kteří odpovídají za projednávanou politiku – například ministři životního prostředí se setkávají v Radě pro životní prostředí. Ministři zasedají několikrát ročně a v průběhu celého roku probíhají schůzky státních úředníků, kde se projednávají podrobnosti dané politiky.

Ke schválení rozhodnutí je obvykle potřeba kvalifikovaná většina, která je stanovena jako 55 % členských zemí (při současném počtu 28 členů to je 16) představujících nejméně 65 % obyvatelstva EU. K zablokování rozhodnutí je nutné mít nejméně čtyři státy, které reprezentují aspoň 35 % obyvatelstva EU. Některá témata, jako je např. zahraniční politika nebo daně, vyžadují jednomyslnost.

Předsednictví v Radě zastávají členské státy, které se vždy po šesti měsících střídají. Předsednictví nese odpovědnost za vedení všech zasedání Rady a také za stanovení pořadů jednání.

Aktuální informace z jednání Rady EU najdete zde>>>

Evropský parlament

Europoslance volí občané EU v přímých volbách, které se konají vždy po pěti letech (poslední proběhly v roce 2014). Každý stát má přidělený určitý počet poslanců, který se odvozuje od počtu obyvatel (ČR má 21 europoslanců).

Poslanci Evropského parlamentu vytvářejí politické skupiny (frakce) a také výbory, kde se věnují návrhům nových právních předpisů v různých oblastech politiky.

Evropský parlament volí předsedu Evropské komise (na návrh členských států) a následně ji celou schvaluje.

Evropský parlament zasedá v Bruselu a ve Štrasburku.

Chystá se revoluce ve výběru europoslanců? Češi by mohli volit i zahraniční politiky. Podrobnosti zde>>>

Znáte předsedy jednotlivých evropských institucí? Jejich aktuální vedení naleznete zde>>>

Evropská komise, Rada a parlament přehledně. Jaké mají pravomoci a kdo z nich zastupuje občany a kdo Brusel>>>

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud