Volby 2018 | Volební kalkulačka 2018: Komunální volby. Jak chtějí brněnští kandidáti řešit dopravu a přesun nádraží? | info.cz

Články odjinud

Volební anketa INFO.CZ: Jak chtějí brněnští kandidáti řešit bydlení a přesun nádraží?

Zveřejňujeme druhý ze tří dílů ankety, jejímiž respondenty jsou lídři a lídryně relevantních politických stran v Brně. Druhá část se věnuje dostupnosti bydlení, přesunu nádraží, zatraktivnění města pro turisty nebo dostupnosti školek. Na tyto a další otázky odpovídají zástupci Žít Brno, Zelených, lidovců, Pirátů, sociálních demokratů, Starostů a nezávislých a občanských demokratů. Odpovědí se redakce INFO.CZ naopak nedočkala od kandidátů na primátora hnutí ANO, komunistů a TOP 09. První díl ankety najdete zde.

Jak chcete zlepšit dostupnost bydlení?

Bára Antonová – Žít Brno

Město může mít dostupného bydlení dost – máme 30 000 bytů a budeme požadovat, aby se používaly primárně pro seniory, mladé rodiny, lidi s postižením a lidi bez domova. Podporujeme současně kvalitní novou výstavbu, která splňuje nejvyšší energetické požadavky a vytváří fungující městské struktury.

Jasna Flamiková – Strana zelených

Chceme stavět nové nájemní byty, které budou ekonomicky dostupné pro střední třídu. Podporujeme družstevní bydlení garantované městem. Budeme stavět domy s pečovatelskou službou pro seniory i startovací byty pro mladé rodiny. Do pěti let chceme postavit alespoň tisíc nových městských bytů. Pozemky město má, zrychlení přípravy dosáhneme posílením projekčních kapacit v rámci Kanceláře architekta města. Podmínkou je nízkoenergetický standard, aby náklady bydlení byly co nejnižší.Petr Hladík – KDU-ČSL

Chceme pomoct mladým lidem, kteří jsou hned po škole, aby nám neutíkali pryč z Brna, proto významně navýšíme počet startovacích bytů ve městě. Chceme, aby lidé měli možnost získat byty v družstevní výstavbě, do které město bude vkládat pozemky. Začneme stavět nové byty v brownfieldech – opuštěných areálech uprostřed města. Zajistíme také výhodné bydlení seniorům a hendikepovaným. Při nové výstavbě budeme klást velký důraz na kvalitní dopravní infrastrukturu a občanskou vybavenost.

Tomáš Koláčný – Piráti

V prvé řadě musíme schválit nový územní plán, aby se v Brně odblokovala bytová výstavba. Dále rozběhneme výstavbu alespoň 1000 nových obecních bytů, zejména pro mladé, začínající rodiny, ale i pro důchodce a hendikepované. Budeme podporovat také družstevní bydlení pro začínající rodiny.

Oliver Pospíšil – ČSSD

Jde o soubor opatření včetně urychleného přijetí nového územního plánu. Chceme výstavbu startovacích bytů i bytů zvláštního určení pro seniory. Cestou je i družstevní výstavba, podpořená městem Brnem jak při budování infrastruktury, tak poskytnutím vhodných pozemků a založením a rozjezdem samotného družstva. Na developerských projektech může město spolupracovat a získat podíl bytových jednotek do svého vlastnictví pro nájemní bydlení. Chceme, aby se brownfieldy přetvářely v živé zóny bydlení.

Petra Quittová – STAN

Město Brno musí začít stavět obecní byty, rekonstruovat stávající bytový fond, mít přiměřenou výši nájemného a vytvořit možnost družstevního bydlení či sdíleného bydlení.

Markéta Vaňková – ODS

Budeme podporovat bytovou výstavbu v lokalitách, kde je to podle stávajícího územního plánu možné, pro tyto účely vybudujeme potřebnou infrastrukturu. Rozšíříme možnost výstavby dle stávajícího plánu realizací protipovodňových opatření. Co nejdříve schválíme nový územní plán, který poskytne možnost výstavby v dalších lokalitách. Efektivněji využijeme stávající městský bytový fond, zejména umožníme opět přidělovat byty nájemníkům, kteří si je na své vlastní náklady opraví.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Je potřeba pokračovat v pasportizaci bytového fondu a vytvořit dostatečný prostor k tomu, aby bylo bydlení dostupné pro mladé, starší i handicapované.

Jak chcete využít turistický potenciál města?

Bára Antonová – Žít Brno

Brno – naštěstí – nikdy nebude zničené turisty, ale potenciál pro růst turismu je velký. Klíčové je dobré letecké spojení a schopnost nabídnout program na míru pro různé tipy turistů, českých i ze zahraničí – Janáčka, architekturu, křesťanské umění, hospody atd. Chceme, aby turisté Brnem neprobíhali během pár hodin, ale strávili tady několik dnů.

Jasna Flamiková – Strana zelených

Město si musí uchovat příjemnou přátelskou atmosféru. Marketing města je třeba stavět na zážitcích. Brno musí přitahovat hlavně zajímavou gastronomií (vyhlášené restaurace, bary, vinárny, kavárny), kulturní nabídkou (kluby, festivaly), ale také příležitostí pro rekreační sporty a zážitky z přírody (turistické a cyklistické výlety do okolní krajiny).

Petr Hladík – KDU-ČSL

Našim cílem musí být, aby zde turista zůstal více než jeden den. Tomu musí být přizpůsobena nabídka společenského a kulturního vyžití ze strany města i kraje. Ideální by bylo, kdyby město a kraj v tomto ohledu spojily své síly.

Tomáš Koláčný – Piráti

Turistický potenciál je v prvé řadě potřeba posílit. Brno se dlouhodobě profiluje jako město kultury a město zeleně, nezanedbatelnou roli pro podporu turismu může sehrát ale i pouliční umění, například Timova tvorba, či divadla, působící ve veřejném prostoru. Zásadní je ovšem dostat krásy Brna do povědomí zbytku světa.

Oliver Pospíšil – ČSSD

Vedle památek má Brno velmi kvalitní gastronomii, atraktivní je noční život v centru města spolu s kulturní nabídkou. Velkou příležitostí je i tzv. kongresová turistika i ve spojení s BVV.

Petra Quittová – STAN

Vidím to na větší spolupráci TIC a vedení města Brna. Brno se má čím chlubit, tak to ukažme a prezentujme. Propagaci nejen Brna, ale i našeho kraje v zahraničí vidím jako nedostatečnou. Navíc se využívají neefektivní formy reklamy.

Markéta Vaňková – ODS

Chceme vytvářet nové turistické produkty a aktivně je nabízet, ať už v digitálním světě, nebo na specializovaných zahraničních veletrzích, konferencích apod. Chceme se zaměřit i na kulturní turistiku a jednotlivé produkty přesně cílit na konkrétní skupiny.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Jsem velmi rád, že za poslední období se atmosféra ve městě změnila, Brno se nadechlo a žije, čehož si všímají i zahraniční média jako například Gardien nebo The New York Times a zvou prostřednictvím svých deníků zahraniční turisty do Brna. Brno začíná být místem s jedinečnou atmosférou, na což jsem hrdý. I proto bych byl velmi rád, kdyby se nám podařilo ve spolupráci s Jihomoravským krajem do města přivést alespoň deset pravidelných leteckých linek, aby se Brno stalo celosvětově dostupnou destinací.  

Jaké prvky konceptu smart city byste chtěl/a zavést do praxe?

Bára Antonová – Žít Brno

Smart city je už trochu buzzword. Nepotřebujeme inteligentní lavičky, potřebujeme inteligentní lidi, kteří zefektivní sociální péči, budou na základě politiky založené na datech ukončovat bezdomovectví, vymyslí, jak k lidem dostat efektivně informace, kam se mohou Brňané v nesnázích obrátit o pomoc či kde je nejbližší místo pro přebalení děcka. Zařídíme, aby chytří lidé chtěli pracovat pro město.


Jasna Flamiková – Strana zelených

Další rozvoj projektu BrnoID, kterým si Brno nastavilo jasný technologický standard. Důležité je napojování dalších služeb města tak, aby občan mohl co nejvíce věcí vyřídit online - od průkazky do knihovny, přes žádost o městský byt až po hlasování v anketách a referendech. Důležitý je projekt Intesmog, který propojí informace o kvalitě ovzduší s regulací dopravy a inteligentní dopravní navigací. Cílem je snížit znečištění ovzduší.

Petr Hladík – KDU-ČSL

Využívat chceme chytré lampy pro měření kvality ovzduší a monitoringu parkovacích míst. Chceme využít technologie k navádění aut na volná parkovací místa. Chceme zavést čipové kontejnery, aby firma svážející odpad dostala automaticky signál o tom, že je popelnice plná. Podporujeme elektromobilitu, elektrické dobíjecí stanice a elektrokola. Chceme chytře hospodařit s vodou. Například skrze využívání lokálních čističek u nové zástavby, aby se přečištěná voda mohla opět využívat ke splachování.

Tomáš Koláčný – Piráti

Největší potenciál v oblasti smart city vnímáme ve využívání dopravních dat, zejména pro koordinaci a trasování dopravy, vyhodnocování zatíženosti jednotlivých uzlů, modelování dopadů souběhu více uzavírek a dalších příkladů, které se ve světě běžně využívají.

Oliver Pospíšil – ČSSD

Smart City je módní pojem. Chytrá řešení, komfortní pro občany, je třeba podporovat. Ať je to elektronizace veřejné správy nebo otevřená data. Velmi by pomohla chytrá řešení při řízení dopravy, plánování a modelování dopravních uzavírek a při navigaci vozidel k volné parkovací kapacitě.

Petra Quittová – STAN

Brno je městem mladých, studentů. Proto dejme zelenou Wifi na veřejně přístupných místech, chytré lavičky na dobíjení. Co se musí ještě dotáhnout je elektronizace města ve vztahu k lidem. Laicky řečeno musíme zjednodušit cestu na úřad.

Markéta Vaňková – ODS

Chceme Brňanům nabídnout mobilní aplikaci napojenou na portál Brno iD, která jim na základě lokalizace umožní pohodlné parkování a snadné automatizované placení. Zavedeme moderní metody evidence městského majetku, včetně systémů a mobilních aplikací pro komunikaci s občanem. Díky mobilní aplikaci stávajícího portálu GoToBrno s napojením na mobilní předprodej lístků si budou moci Brňané doporučovat konkrétní akce, místa, aktivity a vzájemně se tak zapojovat do společného života v Brně.

Petr Vokřál – hnutí ANO

V rámci konceptu smart city má město tři priority. Vytváření chytré čtvrti. Učíme se od nejlepších, jsme součástí konsorcia RUGGEDISED v rámci prestižní výzvy zaměřené na smart city z programu Horizon 2020. Vybrali jsme lokalitu Špitálka. Připravujeme mezinárodní ideovou soutěž, která bude vyhlášena v říjnu. Druhou prioritou je BrnoiD – chceme elektronizovat správu pro občany a uživatele města. Už umíme šalinkartu, zaplatit odpady, turistickou kartu, hlasovat v participativním rozpočtu i zeptat se občanů na název nádraží či podobu náměstí. Šetříme jejich čas a městu peníze.

Můžeme jít dál, nabídnout sportovní a kulturní služby, slevové programy a vůbec motivovat i lidi, kteří v Nrně nebydlí,aby zde našli nový domov. Třetí prioritou je veletrh URBIS – umožňuje nám každý rok potkat se s tím nejlepším v Evropě co v oblasti chytrých řešení je. Zároveň je město prezentováno pomocí svých firem, které svá chytrá řešení již nyní uplatňují.

Jak chcete zlepšit dostupnost školek?

Bára Antonová – Žít Brno

Chceme zejména vytvořit pestrou škálu předškolního vzdělávání a vytvořit ucelenou koncepci základního i toho školkového vzdělávání. Brno by mělo podporovat různé druhy zařízení, nejen svoje zřizovaná, aby rodiče měli na výběr. V městských částech, kde je to potřeba, podpoříme výstavbu nových školek.

Jasna Flamiková – Strana zelených

Nové kapacity chceme budovat flexibilně, aby v případě populačně silných ročníků bylo dost míst ve školkách, ale v době slabších bylo možné využít prostory i pro jiné účely (vzdělávání, kulturu, sociální programy). Efektivní je využívat tzv. modulární školky. Zároveň budeme podporovat další typy předškolní péče - dětské skupiny, lesní školky nebo firemní školky, a to i pro tříleté a dvouleté děti. Pro mnohé rodiny či matky samoživitelky je brzký návrat do práce nutností. Právě jim chceme pomoci.

Petr Hladík – KDU-ČSL

Musíme tlačit především na městské části, aby lépe plánovaly spádové oblasti. V celém Brně nechybí příliš mnoho míst ve školkách, jen jsou špatně rozmístěny. Budeme ale budovat školky v oblastech, kde významně přibývají děti. Konkrétně se jedná o Bohunice, Soběšice, Kníničky. Také budeme stavět nové školky v místech, kde bude probíhat nová výstavba.

Tomáš Koláčný – Piráti

Zvýšíme kapacitu ve školkách podporou firemních školek a dalších městem nezřizovaných institucí předškolního vzdělávání.

Oliver Pospíšil – ČSSD

Vedle investičních kroků, tedy další výstavbě, je zajímavým řešením třeba zřízení tzv. přípravných tříd na základních školách, kam chodí děti s odkladem. Je to takový nultý ročník základní školy. Využívá se tak volnější kapacity školy a šetří kapacita školky, kam by předškolák s odkladem jinak chodil.

Petra Quittová – STAN

V současné době je problém pouze v některých městských částech. Před zápisem dětí do MŠ udělat průzkum se zástupci radnic starosty, kde je převis a kde naopak není. Vše lze zjistit elektronizací a elektronickým zápisem. Další možnost řešení vidím v zavedení tzv. sdílených míst ve školkách.


Markéta Vaňková – ODS

Kapacitu je potřeba plánovat v návaznosti na demografický vývoj. Rozšíření kapacity mateřských školek tak, aby pro rodiče nebyl problém dítě do školky umístit, považujeme za samozřejmost a jednu ze základních povinností samosprávy. Stejně důležité je ale i zvyšování počtu míst v základních školách.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Vytvoříme koncepci na několik let dopředu, protože víme, že demografické křivky se hýbou nahoru dolů. Musíme být připraveni, aby to nedopadlo, jako když jsme v roce 2014 přišli na tuto radnici a vznikala nová čtvrť na Kamechách bez jakékoliv občanské vybavenosti. Převzali jsme tento historický relikt, vypořádali jsme se s tím a dnes na Kamechách stojí nová moderní mateřská škola pro 150 dětí.  

Jak chcete řešit situaci ohledně přesunu hlavního vlakového nádraží?

Bára Antonová – Žít Brno

Zda a kam se nádraží přesune, není vůbec jasné. Stát nejprve musí zjistit, zda odsunuté nádraží je kompatibilní s rozvojem osobní i nákladní železniční dopravy a musí zajistit souběžnou realizaci diametru. Bez toho všeho se jedná o zcela nežádoucí projekt, kterému je potřeba za každou cenu zabránit. Modernizovat nádraží v centru je samozřejmě dopravně daleko lepší, ale většina zastupitelstva odmítla brát v úvahu fakta a rozhodovala se emočně. Teď je to na státu, ať si s tím zkusí nějak poradit.

Jasna Flamiková – Strana zelených

Odsun nádraží nepovažujeme za reálný projekt. Má tolik vad a rizik, že se ho nepodaří realizovat a stát nakonec zmodernizuje nádraží v centru. Ani železniční diametr současné problémy nevyřeší: 16 km tratí se 7 km tunelů nedokáže stát vybudovat za pár let. Klíčovým projektem pro zrychlení a zkapacitnění dopravy v centru je proto výstavba podzemního úseku tramvajové dráhy. Mezi Nádražní a Šumavskou zrychlí cestu z 12 min. na 6. Bude kratší, levnější a rychleji postavený, spoje v něm pojedou častěji.

Petr Hladík – KDU-ČSL

Nutností je, aby výstavba severojižního kolejového diametru probíhala současně s výstavbou nového nádraží. To je naprosto klíčová věc, která uleví dopravě nejen v Brně, ale také v celém regionu. Lidé budou mít díky němu mnohem dostupnější místa v centru města a všichni vidíme, že už nyní linka šaliny číslo dvanáct a jedna kapacitně nestačí. Doprava mezi severem a jihem Brna je katastrofální.

Tomáš Koláčný – Piráti

Jelikož stát odmítá současné budování smysluplné funkční etapy severojižního kolejového diametru, na které je do značné míry závislá obslužnost nového nádraží, chceme využít stávající železniční infrastrukturu na viaduktech mezi současným a budoucím hlavním nádražím a zajistit dopravní obslužnost nadzemní dráhou.


Oliver Pospíšil – ČSSD

Investorem modernizace ŽUB je státní organizace SŽDC. Brno je spolu s krajem partnerem. Je třeba začít připravovat tzv. severojižní kolejový diametr, který město potřebuje bez ohledu na nádraží.

Petra Quittová – STAN

Teď už stojí rozhodnutí na státu. Rozhodnuto bylo o odsunuté poloze, mělo by se co nejdříve začít.

Markéta Vaňková – ODS

Bohužel město zbytečně zkomplikovalo situaci provázaností vzniku nového nádraží se SJKD. V současné době můžeme pouze vyvinout maximální tlak na vládu, aby konečně rozhodla o budoucí podobě ŽUB. Všechny potřebné analýzy a podklady má již několik měsíců k dispozici. Navzdory tomu, že se všichni zúčastnění shodují na poloze „u řeky“, primátor, ministr dopravy i premiér jsou z vládního hnutí a navzdory slibům, že bude rozhodnuto na konci prázdnin, zatím zůstává jen právě u slibů.

Petr Vokřál – hnutí ANO

Situace je vyřešená, po stoletých debatách jsme rozhodli o poloze nádraží. Především je to investice především státu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Volby do Evropského parlamentu 2019

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových poslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5 % hlasů, aby měla nárok na křeslo v parlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí.

Jak volit Kandidáti Seznam europoslanců Průzkumy Voličský průkaz Jak se stát členem volební komise Jak vypadá europarlament Historie voleb do EP

Články odjinud