Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Bitva o toalety. Do školy ve Velké Británii kvůli nim musela policie

Bitva o toalety. Do školy ve Velké Británii kvůli nim musela policie

Pozoruhodný spor vypukl na střední škole v severním Yorkshiru potom, co tamní vedení vyhláškou omezilo dobu, kdy žáci můžou navštěvovat toalety. Ze studentů a jejich rodičů na straně jedné a vedení školy a vyučujících na straně druhé se totiž kvůli kurióznímu nařízení rázem staly dva nesmiřitelné tábory.

Na čtyřicet studentů střední školy Bedale se odebralo v pátek na školní sportoviště, kde začali protestovat proti vymezenému času k návštěvě toalet. Podle nového nařízení ve školním řádu smějí studenti na záchod dvakrát denně – v rozmezí 11:05-11:25 a potom o hodinu později, 12:25 -12:45.

Škola je kritizována za porušování lidských práv, vedení se brání, že jsou studentům k dispozici toalety i mimo vymezenou pauzu, a to na vyžádání nebo v případě, že vlastní kartu od lékaře, která potvrzuje, že na toaletu musejí. Rodiče škola o svém rozhodnutí informovala dopisem z února, kde své rozhodnutí odůvodňuje tím, že do hlavní budovy, kde se toalety nacházejí, není po 12:45 umožněn tak jako tak přístup.

Internet překypuje reakcemi rozzuřených rodičů. „Domnívám se, že to je ponižující a nedůstojné a porušuje to lidská práva, pokud není někomu umožněno použít toaletu jindy než ve vymezenou dobu v případě, že nemá speciální potřeby potvrzené ze strany lékaře. A je naprosto strašné, že není možné, aby si děti po obědě došly na toaletu,“ cituje deník Independent jednoho z rozhořčených rodičů, jelikož obědy se vydávají do 13:10, a to už záchody nefungují.

Jiný uvádí situaci, kdy jeho dcera nemohla vykonat své biologické potřeby, jelikož přišla v hraniční dobu. „Moje dcera musel zůstat ve třídě po vyučování a dodělat práci, kterou měla uloženu navíc. Pak šla na toaletu, kam dorazila ve 12:45, ale už ji odmítli vpustit dovnitř,“ zlobí se další ze zákonných zástupců.

Vedení školy oproti tomu argumentuje tím, že vymezené časy k návštěvě toalet jsou pouze jedním z kroků akčního plánu, který má pomoci eliminovat stávající nešvary na škole, jako je potulování se žáků po chodbách v průběhu vyučovacích hodin nebo přísnější dodržování nošení školních uniforem.

Žáci mohou podle vedení na toalety i mimo vymezenou dobu, jen musejí mít povolení od lékaře, případně jsou povinni požádat vyučujícího, aby je pustil. Přivolaná policie nakonec v Yorkshiru nezasahovala, jelikož usoudila, že spor o záchody nespadá do jejích kompetencí.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1