Články odjinud

Češi jsou k církvím skeptičtí. Odpůrce vědeckého pokroku bych ve farnosti nechtěl, říká teolog Vinš

Češi jsou k církvím skeptičtí. Odpůrce vědeckého pokroku bych ve farnosti nechtěl, říká teolog Vinš

Česká republika je v posledních dekádách tradičně označována za vlajkovou loď evropského ateismu. O to populárnější se ve zdejším prostředí zdají být směry, které tíhnou k alternativním výkladům spirituálního poznání. Co je příčinou toho, že jsou české kostely mimo sváteční dobu obvykle poloprázdné, a jaký historický základ se rozprostírá za vědami, označovanými jako „esoterní“? Jak definovat „sektu“, a co můžeme od alternativních nauk očekávat do budoucna? Odpovídá kněz a religionista Petr Jan Vinš.

Jak byste esoterismus definoval, a do jaké míry se jeho pravý význam shoduje s obecnou představou, že jde o „ty obskurní vědy“?

Samotný termín pochází z řečtiny a označuje „to, co je skryté“. Jako esoterní bývaly označovány nauky spojené s náboženstvím či mystikou, nebyly však vyučovány veřejně, nýbrž v ústraní, skrytě. V řeckém náboženství existovaly v předkřesťanské době různé neveřejné mysterijní kulty, zaměřené pouze na užší okruh zasvěcenců. Čím déle se učili, tím byli z pohledu mystiků „esoternější“ - blíže skryté podstatě nauky.

Co všechno se pod pojem esoterismu vlastně skryje?

Je velice široký a lze ho aplikovat na celou řadu jevů: historických, náboženských i jiných. Mohou se jím označovat celé náboženské proudy, ale i jednotlivé přístupy v rámci existujících náboženství. Esoterní tradici v širším slova smyslu má třeba i křesťanství či judaismus; najdeme je de facto snad v každém náboženství. Bytostně esoterním proudem byla například gnóze, která měla celou řadu kosmogonických či kosmologických teorií. Svět podle ní nebyl například stvořen dobrým Bohem, nýbrž zlým démiurgem. Esoterismus byl tedy vždy součástí každé kultury a v různých dobách byl různě oblíben. Jeho obliba v naší kultuře vzrostla kupříkladu v období renesance – křesťanským zájmem o židovskou kabalu, alchymii a další prvky, které shrnujeme pod pojem „západní esoterismus“.

Tvoří dnes tyto vědy právoplatnou protiváhu oficiálním náboženským směrům?

To je složitá otázka. Nebudu mluvit o individuální rovině, tedy o člověku, který třeba utíká k alternativnímu učení v době, kdy má nějaké problémy s institucionalizovaným náboženstvím. Esoterní proudy ale asi obecně nelze vnímat jako protiváhu náboženských institucí, především proto, že se většinou samy vytváření institucí brání. Jsou to tedy spíše nesouvisející, někdy se křížící přímky, z nichž každá míří trochu jiným směrem.

Jak se na esoterické směry církve „tváří“?

Myslím si, že popravdě většinou spíše nijak a když už, tak spíše kriticky. V duchovenské praxi se ale může snadno stát například to, že máte ve své farnosti někoho, kdo tíhne k mystickým a fantaskním výkladům světa. Asi každý duchovní se setkal s někým, kdo s ním chtěl rozprávět třeba o reinkarnaci a podobně. V takovém případě je třeba jasně vymezit, co se ještě nachází v těch hranicích křesťanství, jak je chápou mainstreamové denominace, a co už je za nimi.

Potvrzuje vám praxe to, co dlouhodobě ukazují statistiky a co se o nás traduje, že Češi jsou národ bezvěrců a agnostiků? Netíhnou na druhé straně naopak ke spiritualitě právě skrze esoterické směry?

V první řadě bych určitě nesouhlasil s tím, že Češi jsou národem bezvěrců. Myslím si, že to tzv. české bezvěrectví, které vychází z anket a sčítaní lidu, ukazuje ve skutečnosti na něco jiného. Na něco, co je dle mého v české mentalitě velmi silné, a to je krize institucí. Ani ne tak víry nebo náboženských obsahů, nýbrž zejména církevní příslušnosti – lidé jednoduše nechtějí být součástí nějaké organizace, církve. Když se řekne „církev“, automaticky si ji u nás většina lidí zosobní do té katolické, takže za těmi důvody mohou být i různé historické reminiscence – Bílá hora, monarchie apod. Nejde tedy o to, že by ti lidé nepociťovali potřebu po nějakém sebepřesahu. To jsou ti slavní Halíkovi „něcisté“ - lidé, kteří se nechtějí připojit k žádné církvi, ale věří, že „něco je“. Když se podíváme na trh nových náboženských hnutí – meditací, reiki, minulých životů a podobně, cílí právě na tuto skupinu. Snaží se poskytovat určitou formu přesahu – vlastně odpovídá na poptávku, která nemůže být realizována v rámci organizovaného náboženství. Je na církvích, aby se zamyslely, proč to tak je, a pokusily se tyto lidi lépe oslovit.

Proč myslíte, že je to tak nepřitažlivé?

To souvisí s naší historickou zkušeností a neomezuje se to jen na oblast náboženství. Skepse vůči strukturám a organizacím se objevuje i v dalších rovinách. Mohou to být třeba politické strany. Být členem nějaké politické strany znamená u širokých vrstev populace něco podobného, jako kdyby měl člověk dvě hlavy. Raději o tom nebudeme mluvit, protože se to ve slušné společnosti nedělá. Možná je to tedy spíše součást naší národní povahy, že instituce z principu spíše „nemusíme“. Myslím si ale, že je to spíš škoda.

Čím si vysvětlujete vysokou popularitu nejrůznějších sebepoznávacích seminářů a kurzů, pracujících s esoterickými prostředky? Jsou to pro lidi jakési bašty proti civilizačním jevům?

Primárně si myslím, že touha po sebepřesahu je člověku přirozená. Byli i tací, co tvrdili, že každý člověk má nějaké implicitní náboženství. Nějaká forma hledání smyslu je každopádně člověku vlastní a z mého pohledu jej činí člověkem. Hledání může nabývat formy náboženského, ale třeba i filosofického hledání vlastního přesahu. A právě ta obrovská nabídka – stačí zajít na internet a na člověka se vyvalí všechno možné i nemožné – na tyto potřeby cílí. Zvláště v naší specifické situaci, v níž není pro řadu lidí tato role naplňována tradičními institucemi.

Jak vnímáte tyto cesty k hledání „smyslu“ vy sám? Myslíte, že jsou nebezpečné, že „klamou lidi“?

To záleží na konkrétním směru. Nebezpečného se toho na této scéně dá najít dost, ať už pro vaši psýché nebo peněženku - , a nejčastěji pro obojí.

V čem se v tomto ohledu eventuálně liší od tradičních církví? V čem je třeba akt vykládání tarotu či sestavení horoskopu méně důvěryhodný, než dejme tomu kázání nebo náboženská ceremonie?

Tady je na místě se zamyslet, zda na to chci odpovídat jako duchovní nebo jako religionista. Když budu odpovídat jako duchovní, samozřejmě řeknu s trochou nadsázky, že rozdíl je v tom, že my máme pravdu. Ale když se na to podíváme s religionistickým odstupem, můžeme říci, že církve, které tu existují dlouhou dobu, mají už vypracované nějaké samočistící mechanismy. Prostředky, jak zůstat v trvale udržitelném stavu. To celá řada nových náboženských hnutí nemá. Mohou na začátku zaplát nadšením a krátkodobě strhnout lidi k nějaké mimořádné aktivitě, která rychle vyhasne a zanechá lidi třeba i poškozené. Obecně je tu tedy ta výhoda dlouhé tradice, ke které se církev může odkazovat a díky níž má vypracované určité stabilizační mechanismy.

Jak pohlížíte na sekty a na léčitele? Lze je paušálně odsoudit coby šarlatány a podvodníky?

První důležitá otázka je, co lze vlastně označit za sektu. Asi nenajdeme sektáře, který by o sobě prohlašoval, že je sektář. Termín „sekta“ je de facto polemické označení, kterým většinová společnost označuje menšinu, se kterou má problém. Ten termín je často používaný téměř jako nadávka vůči skoro čemukoli, co není na náboženském poli mainstreamové. Druhá věc je, že samozřejmě reálně existují skupiny, hnutí a podobně, které vykazují znaky totalitárního vedení – toho, čemu vlastně můžeme říkat „sektářské jednání“. Patří sem bezvýhradná oddanost nějakému guruovi a podobně. To samozřejmě existuje a je potřeba to vnímat jako problém. Na druhé straně tu platí náboženská svoboda, a pakliže chce někdo uctívat gurua v oranžové pláštěnce, člověk s tím nic neudělá – a ani by, z občanského hlediska, neměl. To ale neznamená, že bychom neměli poukazovat na objektivní problémy v některých takových proudech. Například u léčitelů je to situace dost zřejmá – pokud klamou lidi a odrazují je od regulérní léčby, je na místě se proti tomu ostře vyhradit.

Dá se určit, kde se to láme? Odkdy už lze skupinu označit za sektu?

Nedá. Přechod mezi tím, co bychom intuitivně jednoznačně označili za sektu a zavedenou náboženskou společností, je často velmi pozvolný. Je to taková šedá zóna.

Co, dejme tomu, Svědci Jehovovi?

V takové té sektobijské literatuře najdete jako sektu označené typicky právě třeba je, nebo např. Mormony. Když se na ně ale podíváte, jde vlastně o náboženské společnosti, které už mají obě dlouhou tradici, nějakým způsobem fungují… Jistě, zastávají třeba názory, které jsou hodně radikální a odchýlené od celospolečenského mainstreamu. Takové názory ale přece zastává i leckdo jiný a nemusíme ho nezbytně nazývat sektou. Osobně bych byl s používáním toho termínu velmi opatrný, je to spíše relační slovo. Tím, že někoho takto označíte, nevypovídáte nic o něm samotném, ale spíš o vašem vztahu k němu.

Věříte lidem, kteří se cítí „vyvolení“? Jak se liší pocit „vyvolenosti“ od pocitu „povolanosti“ - například ke kněžské funkci?

„Povolaným“ se můžete cítit k tomu, abyste sloužili, když se ale považujete za „vyvoleného“, máte pocit, že jste majitel pravdy, kterou budete udílet všem okolo.

Vyvolení jsou ale přece v tradicích takřka všech církví…

To ano, ale pokud se bavíme o každodenním životě, potkám-li se s takovým „majitelem pravdy“ - a bohatě stačí nějaký fundamentalista ve vlastních řadách – jsem vůči takovým personám vždy velmi skeptický. Myslím, že pocit vlastní výlučnosti je jev, který je nebezpečný i v rámci tradičních náboženství, neboť může vést k nějaké formě jejich totalitárního chápání.

Přeneslo se v nových dobách tajné poznání s rozvojem vědy a techniky z chrámů a studoven do laboratoří, mezi vědce-specialisty?

Vřele doufám, že mezi vědci a specialisty příliš esoterního poznání nebují a že každý vědec naopak žádá, aby poznání, ke kterému dojde, bylo co nejméně esoterní a co nejvíc se objevilo ve veřejném diskurzu, nejlépe v recenzovaném časopise. Druhá věc je ta, že módní esoterní proudy jako je třeba léčitelství, se pochopitelně přizpůsobují době, situaci a módní terminologii. Celá řada šarlatánů a pavědců se tedy bude snažit prezentovat se rádoby vědeckým způsobem a vyvolávat dojem odbornosti. Leckterý směr pak bude mít tendenci své „geopatogenní zóny“ apod. vykládat pseudovědeckou terminologií.

Existuje spojitost mezi rozvojem exaktních věd a úbytkem nebo naopak nárůstem věřících? Mají lidé sklon bát se technického pokroku a obracet se o to víc k víře?

Určitě si nemyslím, že by se někdo obracel k náboženství, protože se bojí vědeckého pokroku. Popravdě řečeno bych takové lidi asi ve své farnosti nechtěl. Myslím, že vědecké a náboženské poznávání jsou dvě roviny, které si nekonkurují a vlastně se ani příliš neprotínají. Člověk podle mě může být vědec a skeptik a zároveň být věřící. Obsahy, které plní víru, jsou vědeckým způsobem nezkoumatelné. Boží existence je něco, co leží mimo empirickou rovinu a není možné ji vědecky zkoumat. Není ji tedy sice možné potvrdit, ale ani vyvrátit.

Jak by mohly okultní vědy vypadat v budoucnu?

Myslím, že se budou přizpůsobovat tomu, co je zrovna módní. Když byla v módě Einsteinova teorie relativity, bylo všechno relativní. Jednu dobu byly zas v módě energie – „energie“ byla najednou všude. Svět new age proudů pružně reaguje na to, co ve společnosti rezonuje. Kdo včera zkoumal energie, ten se dnes bojí, že ho někdo práškuje z letadla. Přizpůsobování se tomu, co je ve společnosti zrovna „in“, je tu hodně patrné.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818