Cítíte se ve španělštině zábavnější? Cizí jazyky lidem dokážou změnit osobnost | info.cz

Články odjinud

Cítíte se ve španělštině zábavnější? Cizí jazyky lidem dokážou změnit osobnost

Naučit se cizí jazyk a to především v dospělosti stojí hodně úsilí. Zpočátku má člověk problém vyjádřit i základní emoce a cesta k cíli je většinou trnitá. Ale očividně se nejedná pouze o emoce. Vědci zjistili, že naše osobnost se mění podle toho, jakým jazykem mluvíme.

Margarita je rusko-americká imigrantka, která přišla v devatenácti letech do Spojených států, aby unikla ze Sovětského svazu. Její zkušenost s oběma kulturami formuje také to, jak se cítí, když mluví jedním nebo druhým jazykem. Pokud mluví rusky, cítí se nejistě a připadá si opatrná a odměřená. V angličtině je zvědavá, uvolněná a společenská.

Stejně tak Tony, který mluví anglicky a španělsky a učí se francouzsky potvrzuje, že když mluví francouzsky, cítí se sofistikovaně, elegantně a zdvořile a stejně tak na něj působí Francouzi – chytře, elegantně, obdivuhodně.

A lidem, kteří mluví několika jazyky, dávají za pravdu i vědci. Vnímání kultury, se kterou je spojen jazyk, totiž opravdu ovlivňuje naše chování. Studie z roku 2006, kterou provedla se svým týmem Nairan Ramírez-Esparzová na Univerzitě v Connecticutu, odhalila zajímavé poznatky. Odborníci vyzvali Američany mexického původu, aby vyplnili osobnostní testy ve španělštině a v angličtině. Test měřil 5 základních osobnostních vlastností: extroverzi, otevřenost, přívětivost, pečlivost a neurotičnost.

Studie odhalila, že lidé byli extrovertnější, přívětivější a pečlivější v angličtině. Autoři spekulují nad tím, že americká kultura dává důraz na asertivitu, výsledky a povrchní přátelskost – je velmi individualistická. Není tak důležité dávat důraz na kolektiv, jako je tomu třeba v Mexiku.

Ramírez-Esparzová vyzvala lidi, aby popsali svou osobnost. A skutečně, zatímco ve španělštině dávali důraz na vztahy, rodinu a koníčky, v angličtině mluvili o individuálních výsledcích, škole a denních aktivitách. Podle vědců důvody takové změny vězí v tom, že jazyk učí určité chování.

„Jazyk nemůže být oddělen od kulturních hodnot,“ vysvětlují výzkumníci. „Člověk se vnímá skrze kulturní hodnoty jazyka, kterými mluví,“ dodávají. Tento efekt je samozřejmě výrazně silnější u lidí, kteří pochází z bilingvního prostředí, protože mají kořeny v obou kulturách. Je také možné, že svou osobnost měníme, protože víme, že na různé jazyky reagují lidé různě. Ostatně identita není jen to, jak člověk vnímá sám sebe, ale také to, jak chce, aby jej vnímali jiní.

„Ve chvíli, kdy s někým člověk mluví, tak jedná o své identitě,“ říká profesor Bonny Norton. Člověk mění způsob vyjadřovní a svou identitu podle toho, ke komu mluví. 

Samozřejmě přijímání jiné identity podle toho, jakým jazykem člověk mluví, se může lišit podle toho, zda se dotyčný učí například mandarínštinu v Číně, kdy tedy automaticky přijme určitou přirozenost jazyka, nebo zda se učí cizí jazyk ve třídě v Česku. Pak se o jazyce naučí smýšlet podobně jako jeho učitel. Pokud se tedy učíte jazyk bez kontextu, možná to žádný vliv na chování nemá.

V případě, že se ale zároveň s jazykem dozvídají žáci o kultuře a zvyklostech země, je dost možné, že to změní i jejich osobnost. Alespoň na ten moment, kdy cizí jazyk používají.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud