Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Další studie, která vám prý nesmí uniknout: Hodiny za volantem mají dopad na vaše IQ, tvrdí vědci

Další studie, která vám prý nesmí uniknout: Hodiny za volantem mají dopad na vaše IQ, tvrdí vědci

Pravidelné řízení po dobu dvou a více hodin každý den má podle vědců dopad na naši inteligenci. Nová studie provedená na britských řidičích ukázala, že u šoférů ve středním věku, kteří za volantem tráví více času, rychleji padá IQ. Otázkou je, zda to někoho od řízení odradí.

„Víme, že pravidelné řízení dvě až tři hodiny denně není dobré pro naše srdce,“ říká Kishan Bakrania z Leicesterské univerzity. „Tenhle průzkum ale naznačuje, že je to špatné i pro váš mozek. Možná je to proto, že je v té době méně aktivní,“ dodává vědec.

Vědci sledovali přes půl milionu Britů mezi 37 a 73 lety. Po dobu pěti let je nechali dělat testy inteligence a paměti. Odhadem 93 tisíc sledovaných šoférů, kteří za volantem trávili vyšší dobu, na tom už na začátku zkoumání bylo hůř a schopnosti jejich mozku se v průběhu studie zhoršovaly rychleji než u lidí, kteří řídí jen málo, nebo vůbec. Situaci vědci přirovnali k té, která prý nastává u lidí, kteří pravidelně po delší dobu sledují televizi.

„Úpadek je v období pěti let měřitelný, u starších lidí se může projevit poměrně rychle. Je to spojené s faktory jako jsou kouření a stravovací návyky,“ vysvětluje vědec.

Pokud teď propadáte obavám, nezoufejte. Studie ukázala, že přesně opačný efekt může mít třeba vysedávání u počítače, při kterém je podle vědců mozek aktivnější než při řízení a sledování televize. I když není od věci brát jejich doporučení s rezervou.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1