Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Deset mužů z Hradu: Gustáv Husák. „Buržoazní nacionalista“ jako symbol normalizace

Deset mužů z Hradu: Gustáv Husák. „Buržoazní nacionalista“ jako symbol normalizace

Gustáv Husák je zapsán v historickém povědomí jako ikona normalizace, jako – dle charakteristiky spisovatele Milana Kundery – „prezident zapomnění“. Právě v dobách normalizace však undergroundový básník František „Fanda“ Pánek napsal následující verše: „Kolik je na světě Husáků, kolik je Husáků všech, když Husákem je každý. Miluje Husák Husáka, Husák Husáka vraždí.“

Kolik bylo na světě Gustávů Husáků? Zdá se, že překvapivě mnoho. Gustáv Husák, pilný student bratislavského gymnázia, který si vysloužil pochvaly za slohové práce o 28. říjnu a T. G. Masarykovi. Gustáv Husák, levicový intelektuál, mimochodem jediný intelektuál mezi komunistickými prezidenty, patřící k okruhu významné levicové revue DAV. Gustáv Husák, jedna z hlav odboje proti klerofašistickému slovenskému štátu. Gustáv Husák, nabízející za války Stalinovi, aby se po ní Slovensko stalo svazovou republikou Sovětského svazu.

Gustáv Husák, předseda sboru pověřenců (de facto slovenské republikové vlády), který za použití represívního aparátu, včetně Státní bezpečnosti, nemilosrdně likviduje slovenskou Demokratickou stranu, a provádí tak na Slovensku „malý Únor“ již na podzim 1947.

Gustáv Husák, odsouzený v padesátých letech jako „buržoazní nacionalista“, jenž se však jako jedna z mála komunistických obětí procesové mašinérie, kterou sám pomáhal uvádět v chod, může pochlubit tím, že se nedal zlomit, a nesehrál tedy potupnou roli v zinscenovaném procesu. (Proces zinscenován byl, nicméně Gustáv Husák v něm sám sebe neobviňoval ze zločinů, jež nespáchal, a nežádal pro sebe nejpřísnější trest.)

Pokračování a další díly seriálu Deset mužů z Hradu najdete na Reflex.cz

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1