Existoval na Marsu život? Vědci jsou zřejmě na stopě novým důkazům

Info.cz, luš

07. 03. 2017 • 06:36

Je známo, že povrch Marsu byl v minulosti částečně pokrytý vodou, z čehož odborníci vyvozují, že na něm mohl existovat život. Žádné důkazy se ale prozatím nepovedlo na Marsu najít. Nejnovější vědecké poznatky by však mohly ve zkoumání života na rudé planetě znamenat zásadní průlom.   

Vědci předpokládají, že prostředí na Marsu bylo v minulosti mnohem mokřejší a obyvatelnější, než se doposud předpokládalo. K takovému závěru je dovedla simulace vzniku minerálu – merrillitu, který se dříve našel v meteoritech z Marsu.

Vědci nejprve uměle vyrobili minerál whitlockite, z něhož jak předpokládali, mohl vzniknout merrillit. Aby nasimulovali podmínky, kterými minerál prošel při odtržení od Marsu, přidali vědci k uměle vyrobenému vzorku kovové destičky a nechali ho vystřelit ze zbraně. Na náboj tak totiž působí podobné tlaky, jaké zažívá meteorit při průletu atmosférou.

Takto upravený vzorek následně zkoumali pod rentgenovými paprsky a zjistili, že extrémní atmosférické podmínky minerál vysušily. Chemické složení vzorku pak skutečně připomínalo minerál, který se běžně vyskytuje v meteoritech z Marsu nalezených na Zemi, ale není přirozenou součástí povrchu rudé planety.

„Toto zjištění je důležité pro vyvození, kolik vody mohlo být na Marsu a zda se voda skutečně vyskytovala na Marsu, nebo je přítomna jen v kometách a meteoritech,“ uvedl pro list Independent Martin Kunz, jeden z vědců, který se podílel na výzkumu.

Protože vědci prováděli pokus na synteticky vyrobeném minerálu, budou nyní zkoumat, zda k podobné proměně došlo i na skutečných meteoritech z Marsu. Pokud by se ukázalo, že ke změně chemického složení skutečně dochází, znamenalo by to dle nich, že na Marsu byly v minulosti mnohem přívětivější podmínky pro život, než se doposud přepokládalo.

Už dříve vyšlo najevo, že na Marsu byla voda, což je jeden z důležitých předpokladů pro výskyt života. Nejnovější výzkum jednak naznačuje, že vody mohlo být více, než se doposud předpokládalo, jednak ukazuje, že na planetě může být přítomen další životu důležitý prvek – fosfor. Ten se totiž uvolňuje z whitlockitu, když se rozpouští ve vodě. Pokud by vědci dokázali, že se na Marsu skutečně vyskytuje, rapidně by tím vzrostla šance, že prostředí na planetě umožňuje život. 

  

 

 

 

SDÍLET