Existovala Atlantida? Vědci objevili ztracený kontinent

luš

01. 02. 2017 • 11:08

Legendy vyprávějí, že před deseti tisíci lety existoval kontinent s vyspělou civilizací, který zničila přírodní katastrofa. Mýtus o bájné Atlantidě fascinuje po řadu generací děti i dospělé, její existenci se ale nikdy nepodařilo přesvědčivě doložit. Nejnovější vědecký objev ukazuje, že hluboko pod mořským povrchem se skutečně mohou nacházet ztracené kontinenty. 

Vědci zjistili, že na dně Indického oceánu leží kontinent, který se dříve rozkládal mezi Madagaskarem a Indií. Výzkumníky k myšlence o existenci ztracené pevniny dovedlo měření, které ukázalo, že v některých částech Indického oceánu jsou silnější gravitační pole, jejichž příčinou je silnější vrstva oceánské kůry.

Při objasňování jevu vědci pracovali s teorií, která předpokládala, že se v minulosti část pevniny potopila a následně se spojila s oceánskou kůrou. K potvrzení hypotézy badatele dovedl výzkum na ostrově Mauricius, kde naměřili silnější gravitaci.

Ostrov sopečného původu je osm milionů let starý, ale na jeho plážích vědci objevili krystalky zirkonu pocházející z doby před třemi miliardami let, které se na zemský povrch s nejvyšší pravděpodobností dostaly během sopečného výbuchu. Analýzou krystalků vědci zjistili, že ostrov leží na části ztraceného kontinentu, který pojmenovali Mauritia.

Před zhruba pětaosmdesáti miliony let se pevnina rozkládala mezi Indií a Madagaskarem, které tehdy od sebe dělila mnohem kratší vzdálenost než dnes. Když se od sebe Indie a Madagaskar začaly vzdalovat, Mauritia se napnula jako pružina a nakonec se rozlomila.   

Vědci předpokládají, že na Mauritii spočívají i další sopečné ostrovy v Indickém oceánu. Nedá se ani vyloučit, že existují další ztracené kontinenty. „Pozůstatky dalších kontinentů zůstávají neobjeveny,“ uvádí Alan Collins z Univerzity v Adelaide. Několik pevninských pozůstatků se dle něho například nedávno našlo pod Islandem. 

SDÍLET