Články odjinud

Gruzie má historii plnou bojů za nezávislost. V posledních dekádách se zemí přehnalo několik válek

Gruzie má historii plnou bojů za nezávislost. V posledních dekádách se zemí přehnalo několik válek

Pohnutou historii plnou bojů za nezávislost má Gruzie, bývalá sovětská zakavkazská republika ležící u východního pobřeží Černého moře. V dávných časech se území Gruzie snažily ovládnout velké říše té doby, na počátku 19. století byla gruzínská knížectví připojena k Rusku. Před 100 lety, 26. května 1918, po dramatických událostech Gruzie vyhlásila nezávislost, ze které se však radovala jen několik let. Záhy byla pohlcena bolševickým Ruskem, poté se stala součástí Sovětského svazu a opětovnou nezávislost získala až v roce 1991. Ani poté však tuto malebnou zemi nečekalo snadné období a v novodobých dějinách se zemí prohnalo několik válek.

Základy gruzínské státnosti a národa položily kavkazská Ibérie a přímořský stát Kolchida, které se na území dnešní Gruzie nacházely kolem čtvrtého století před naším letopočtem. Ve čtvrtém století našeho letopočtu se v Gruzii také začalo šířit křesťanství a země byla závislá na Byzantské říši, později ji obsadili Arabové. Ve 12. a 13. století bylo dokončeno sjednocení země a nastal rozmach gruzínského státu. Rozkvět ale ukončily mongolské vpády a mezi 15. a 17. stoletím na území existovala nezávislá carství a knížectví, která se stala předmětem zájmu Turecka a Persie.

V červnu 1783 tak vládce východních knížectví uzavřel s ruskou carevnou Kateřinou II. smlouvu o ruské suverenitě nad knížectvími při zachování jejich nezávislosti a územní celistvosti. V roce 1801 byla obě východní knížectví připojena k Rusku a další území včetně důležitých přístavů Poti a Batumi byly připojeny po rusko-tureckých válkách z let 1877-1878.

Od 19. století se začaly množit projevy nespokojenosti s politikou carského Ruska ať už se jednalo o násilnou rusifikaci a asimilaci menšin nebo o sociální postavení rolníků a dělníku a rostl nacionalismu mezi inteligencí a středními vrstvami. Po revoluci v Rusku v letech 1905 až 1907 zemi zasáhly rozsáhlé nepokoje a ozbrojené střety kvůli ruské okupaci, které byly brutálně potlačeny.

Převratné změny nastaly po bolševické revoluci v Rusku v roce 1917, po které byla Gruzie pod nadvládou menševiků. V oblasti se začaly formovat společné orgány Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu a v dubnu Zakavkazský sněm vyhlásil nezávislou Zakavkazskou demokratickou federativní republiku sestávající z Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Kvůli sporům o orientaci na Německo (Gruzie, Arménie) či Turecko (Ázerbájdžán) se republika rozpadla a 26. května 1918 byla vyhlášena nezávislá Gruzínská demokratická republika. V roce 1921 ale do Gruzie vpadla sovětská armáda a Gruzie byla připojena na dlouhá desetiletí k Sovětskému svazu.

V listopadu 1990 vyhlásila Gruzie nezávislost. Země se zpočátku dokázala pod vedením prezidenta a bývalého sovětského ministra zahraničí Eduarda Ševardnadzeho vymanit z vlivu Ruska, počátkem 90. let se Gruzií přehnala občanská válka se stoupenci svrženého prezidenta Zviada Gamsachurdii a země utrpěla i v důsledku válek v separatistické Abcházii a v Jižní Osetii. Ty si vyžádaly přes 10 tisíc obětí.

V roce 2003 takzvaná revoluce růží ukončila vládu Ševardnadzeho a k moci se dostal prozápadní prezident Michail Saakašvili. Jeho popularita citelně poklesla po porážce Gruzie v krátké válce s Ruskem v srpnu 2008 o Jižní Osetii. Po krátké době Jižní Osetie spolu s další vzbouřeneckou provincií Abcházií vyhlásila státní samostatnost, tu ale kromě Ruska uznala jen hrstka bezvýznamných států. Kvůli válce Gruzie vystoupila ze Společenství nezávislých států (SNS).

Rozlohou je Gruzie srovnatelná s Českem (má včetně okupovaných území asi 70 tisíc km2, ČR má 79.000 km2), v zemi žije 4,5 milionu obyvatel, většina z nich jsou Gruzínci. Většinovým náboženstvím je pravoslaví. Od roku 2004 má novou vlajku. Země je turisticky atraktivní díky horám a historickým památkám a je pověstná svým vínem. Současně je tato zemědělská země strategickým místem pro tranzit ropy a plynu. Asi nejslavnějšími Gruzínci ve světě jsou nebo byli režiséři Otar Ioseliani a Tengiz Abuladze, jehož film Pokání byl jedním z prvních sovětských filmů zabývajících se stalinskými čistkami. Sovětský diktátor Josif Stalin se narodil v guzínském městě Gori. Země usiluje o vstup do NATO.