Články odjinud

Kde se vzali sudetští Němci? Odtrhnout se chtěli už za Masaryka, nenávist jim naočkoval až Henlein

Kde se vzali sudetští Němci? Odtrhnout se chtěli už za Masaryka, nenávist jim naočkoval až Henlein

Chceme domů do Říše, volali na protestních akcích v českém pohraničí v druhé půlce 30. let obyvatelé německé národnosti. Mnichovská dohoda podepsaná 30. září 1938 jim jejich přání splnila. Při „návratu domů“ si ale s sebou vzali také značnou část československého území. Zhruba půl milionu Čechoslováků tak muselo pohraničí opustit a zůstali často bez bydlení i majetku. Takzvané Sudety si většina lidí spojuje s pohraničním územím u Německa. Pojem sudetský Němec ale vznikl spíše účelově a nacistická propaganda jej naplno využila, aby vzbudila zdání utiskovaného národa, který Češi trýzní.

Cílem lídra Sudetoněmecké strany Konrada Henleina bylo upozornit na skutečnost, že v Československu žije „utlačovaný“ národ sudetských Němců. S tímto programem sbíral cenné politické body a podporu. Z německých sousedů v pohraničí se začali pod proudem propagandy stávat nacionalisté, kteří začali slovně i fyzicky útočit na české obyvatele a domáhali se autonomie a osvobození z poroby Čechoslováků. Mýtus o národu s vlastním územím přitom vznikl teprve krátce předtím.

Sudetští Němci se zrodili v roce 1903. Vymysleli si je budoucí nacisté

Jak uvádějí historici Eva Hahnová a Hans Henig Hahn v knize 'Sudetoněmecké vzpomínání a zapomínání', pojem sudetští Němci zavedl v roce 1903 zakladatel DNSAP a pozdější funkcionář NSDAP Franz Jesser. Původně chtěl tímto výrazem odlišit Němce z Čech od takzvaných alpských Němců, což byli Rakušané. Teprve až druhotně se pojem sudetští Němci začal používat pro vymezování se vůči Čechům,“ vysvětluje pro INFO.CZ archivář Vojtěch Šustek.

Názor, že národ sudetských Němců měl nějaký vlastní kraj, který okupují Češi, se totiž velmi hodil pro přesvědčování spojenců o údajných útrapách Němců v pohraničí. Pokusy o odtrhnutí území se ale objevily i dříve.

Podobné snahy se objevily už hned při vzniku Československa v roce 1918. Jejich protagonistou byl dodnes v Mnichově sudetskými Němci oslavovaný Rudolf Lodgmann von Auen. Již 5. listopadu 1918 se v Liberci prohlásil zemským hejtmanem Německočech a s odvoláním na právo na národní sebeurčení žádal o připojení k Rakousku. Podobně vznikly i další sudetoněmecké novotvary jako například Německá Jihomorava či Šumavská župa,“ popisuje Šustek.

Bývalý poslanec Říšské rady Lodgmann von Auen nicméně vyhlášenou autonomii příliš dlouho neuhájil. Němečtí nacionalisté nepostřehli dvě maličkosti. První, že se jednalo o historická území českého státu, a překvapivě ani skutečnost, že Německo a Rakousko-Uhersko vyvolaly a prohrály světovou válku. Vítězné mocnosti Lodgmanovy výstřelky nepřipustily a československá armáda pohraničí obsadila,“ dodává Šustek.

České pohraničí jako nacistická líheň

Nacionalistické názory v pohraničí přesto bujely dál. Ani přes opětovné obsazení území totiž extremisty typu Lodgmanna von Auena, kteří se postavili do čela českomoravských Němců, stát nijak nepotrestal. Možná, že už tehdy trochu podcenili českoslovenští zástupci skutečnost, která později vedla k masivnímu rozvinutí nacismu v českém pohraničí. Od svých záměrů neupustili a někteří historici, podle mého názoru správně, předpokládají, že právě němečtí nacionalisté v Československu vytvořili jednu z významných líhní nacismu,“ doplňuje archivář.  

Národnostní složení před a po Mnichovské dohodě

Sudetští Němci se původně chtěli odlišit od takzvaných alpských Němců, protože sami sebe geograficky i ideově chtěli řadit spíše ke germánům z velkého Německa. Ti se ovšem na Němce ze Sudet dívali spatra jako na venkovské příbuzné, a to i po Mnichovské dohodě a připojení k Říši.

Říšská župa Sudety náležela do Velkoněmecké říše, byla rovnoprávná s ostatními župami, a sudetští Němci měli statut říšských Němců. Formálně tak byli plnohodnotnými německými občany, byť ve skutečnosti byli často podceňovaní a vysmívaní,“ vysvětluje Šustek.

I když se dostali domů do Říše, Němci se na ně dívali spatra

Sudetským Němcem byl například v době okupace tajemník Úřadu říšského protektora Karl Hermann Frank, který se dříve živil jako knihkupec v Karlových Varech. Po útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 předpokládal, že zaujme jeho místo. Hitler ale post svěřil Kurtovi Daluegemu. Hitler Frankovi dle dochovaného zápisu z jednání den po útoku na Heydricha tuto rošádu vysvětlil tak, že země potřebuje silný tandem protektora a tajemníka a pokud by se Frank stal protektorem a stihl by ho podobný osud jako Heydricha, nezůstal by v protektorátu nikdo, kdo má s Čechy dlouholeté zkušenosti jako Frank. Je ale možné, že nechtěl vládu svěřit „pouhému Sudeťákovi“.

Podobné antipatie k sudetským Němcům měl údajně i sám Heydrich. Když jej po útoku zraněného převezli do nemocnice Bulovka, ujmout se ho měl přednosta chirurgického oddělení Walther Dick, který pocházel z pohraničí. Heydrich mu ale údajně nevěřil a požadoval, aby ho operoval říšský Němec. „Na Bulovku byl proto přivolán říšsko-německý chirurg profesor Karel Hohlbaum. Ten ovšem během operace ztratil nervy a operaci musel převzít Dick,“ vysvětlil už v loňském rozhovoru Šustek.

Územní ztráty po Mnichovské dohodě

Zastupující říšský protektor si navíc Němce z pohraničí pohněval už krátce po svém nástupu do úřadu. „Sudetští Němci se tehdy dožadovali, aby všichni Češi byli z takzvané říšské župy Sudety vyhnáni do protektorátu. Heydrich tomu zabránil, protože v pohraničí byli Češi potřeba na práci. Okomentoval to slovy, že sudetští Němci své Čechy znají a budou na ně náležitě dohlížet,“ dodává Šustek. Na nerovné zacházení si údajně stěžovali také sudetoněmečtí vojáci Wehrmachtu, kteří uváděli, že se k nim Němci chovali přezíravě.

Na INFO.CZ vyšel rozsáhlý seriál k výročí operace Anthropoid o výsadkářích a členech odboje. Přečíst si ho můžete zde >>>

Po válce měly Sudety navždy zmizet

Éra sudetoněmectví skončila krátce po válce. Pohraničí bylo připojeno zpět k Československu a zdejší obyvatelé německé národnosti byli odsunuti do Německa. Jméno Sudety vyvolávalo zřejmě odpor a stále možná i strach, proto krátce po válce rozhodl prezident Edvard Beneš o zákazu jeho používání a jeho nahrazení pojmem „pohraničí“. Sudety a sudetští Němci zmizeli z novin i učebnic. Po sametové revoluci se ale slova a jeho odvozeniny začala opět objevovat.

„Pojem Sudety považuji za ideologickou floskuli. Používání tohoto slova v současných médiích a v promluvách politiků považuji za významné dílčí vítězství německé revizionistické propagandy, které se podařilo do povědomí lidí implementovat nepravdivou představu, že takzvané Sudety jsou nějaký historicko-politicko-správní celek, jako je třeba Morava, Slezsko, nebo Bavorsko. Neexistuje pro to ale žádné historické opodstatnění, pokud se ovšem uživatel této floskule neztotožňuje s nacistickou ideologií. To si ale u nás naprostá většina lidí neuvědomuje,“ vysvětluje Šustek. Sudety skutečně oproti předpokladům laiků nemají žádné objektivní geologické hranice. Zábor pohraničí v roce 1938 se řídil podle toho, zda ve městech a vesnicích převládalo z více než 50 % německé obyvatelstvo. K určení tehdy posloužila 28 let stará data ze sčítání obyvatelstva z roku 1910.

Vnímání Sudet má kulturní předpoklady. Poláci si je spojují především s pásmem pohoří oddělujícím Československo od Německa a Polska. V myslích Čechů se ale Sudety možná nikdy neobejdou bez spojitosti se zvěrstvy, která v napjaté době roku 1938 páchali Němci na Češích. Z dosud milých sousedů se stali nacističtí fanatici, kteří útočili na vojáky, četníky i obyčejné děti. Mnoho Čechů muselo tehdy utéct doslova jen s tím, co měli u sebe, aby si zachránili holý život. Vzhledem k tomu, že pamětníků už po 80 letech není mnoho, povědomí se vytrácí. Ti, kteří ještě žijí, ale při vyslovení slova „Sudety“ mnohdy vzpomínají na strach a nejistotu. I jim měl pomoci poválečný zákaz používání názvu, který bude mít už navždy propagandistický přídech. „To je zcela logické a samozřejmé. Jsou pro to tytéž důvody, jako pro nepoužívání pojmů jako je například méněcenná rasa nebo podčlověk,“ uzavírá Šustek.

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoce u moře Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818